Internet bezpečně

« zpět
25.02.2020 / 20:08

Internet bezpečně

Otázku bezpečnosti při přístupu na internet, při komunikaci a všechno, co s touto problematikou dále souvisí si žáci 5. C připomněli na besedě v městské knihovně. Vyzkoušeli si postup při zadávání bezpečných hesel, probrali otázky anonymity na internetu a s tím související další možná nebezpečí. Beseda byla pro děti nejen zajímavá, ale hlavně přínosná.

Konečná L., tř. uč.