Ledové vánoční hry

« zpět
10.12.2019 / 16:18

Ledové vánoční hry

Zástupci školního parlamentu za 1. stupeň již tradičně připravili pro žáky všech prvních až pátých tříd Ledové vánoční hry, které proběhly v úterý 10. prosince 2019.
Při plánování a přípravě těchto her jsme na zasedáních vycházeli ze skutečnosti, že pohyb je jednou z nejzákladnějších a nejpřirozenějších lidských dovedností, kterou je potřeba neustále rozvíjet a zdokonalovat. Málokteré dítě totiž v mladším školním věku prahne po pohybu samo od sebe, takže je třeba ho motivovat.
Sestavili jsme deset stanovišť pomocí dostupného tělocvičného nářadí – kladiny, žebřin, laviček, žíněnek, švihadel, odrážecích můstků, koně, kruhů a obručí. Snažili jsme se o přirozené zdravé sportování, které by děti rozvíjelo ve všech směrech a bylo pro ně zábavou – chůzi po kladině, běhání, prolézání, zavěšování se a udržení se, lezení po lavičce, plížení pod překážkou, výstup po žebřinách, zdolávání překážek výskokem, válení sudů, zdolání šikmé plochy či lezení ve skupině aj.
Věříme, že si her všichni žáci užili, strávili spolu dopoledne s radostí, uspokojením ze zvládnutých úkolů i závěrečné sladké odměny zakoupené
z příspěvků SRPŠ.

      Vlasta Pecinová (koordinátorka ŠP za 1. stupeň)