Informace pro žáky

Enviromentální výchova

 

V minulém školním roce (2013-2014) jsme sebrali, donesli a odevzdali …..

• 16 850 kg papíru v rámci soutěže „Volá Tapír“
• 618 kg vysloužilých drobných elektrospotřebičů
• 192 kg vybitých baterií
• 100 ks nefunkčních mobilních telefonů v rámci soutěže „Věnuj mobil“
• 340 kg víček PET lahví

Díky našim žákům i jejich rodičům jsme shromáždili výše uvedené množství jednotlivých komodit, které dále putovaly na linky jednotlivých firem k opětovnému zpracování.
V příštím školním roce budeme ve sběru pokračovat, těšíme se na další spolupráci.

                                                                                          Mgr. Taťána Zajíčková


 

Mezi dlouhodobé aktivity v rámci ekologické výchovy patří i sběr papíru, baterií a drobného opotřebovaného elektrozařízení.
Co všechno lze odevzdat?

Papír – běžný papír, noviny, časopisy , letáky (vše svázané či v krabicích pro snadnou
             manipulaci)

Baterie – veškeré baterie používané v domácnosti do rozměrů 9x5 cm a do 1 kg hmotnosti
                (nikoliv autobaterie, rozbité, tekoucí, rezavé či nabité baterie)

Drobné elektrozařízení – vše, co lze zapojit do zásuvky či funguje na baterie, tj.:
                                           rádia, el. Budík, DVD, MP3, hi-fi, walkman, discman, videokamer-
                                           ra, fotoaparát, počítač a součásti počítače (myš, klávesnice, zdroj
                                           atd.), kalkulačka, GPS, telefon, mobil, záznamník, auto na dálkové
                                           ovládání, vysavač, čistící stroj na koberce, tepovač, parní čistič,
                                           žehlička, šicí a pletací stroj, fritovací hrnec, el. pečící pánev,
                                           toastovač, opékač topinek, svářečka fólií, varná konvice, fén,
                                           mixér, el. hodiny, kulma, holící strojek,šlehač, robot, vrtačka,
                                           frézka, apod.

Sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů.

Díky zpětnému odběru:
 jednoho ks notebooku dojde k úspoře energetických surovin: například se nemusí vytěžit 6,8 l ropy. Stejné množství ropy se například spotřebuje k ujetí 100 km v osobním automobilu s běžnou spotřebou, nebo úspoře 392 litrů pitné vody, čímž nevznikne stejné množství znečištěných odpadních vod. Stejné množství vody je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

• sta kusů mobilních telefonů dojde ke snížení produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 122 kg oxidu uhličitého. Stejné množství oxidu uhličitého vyprodukuje automobil, který ujede čtyři jízdy mezi Prahou a Brnem.

• ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 563 kilogramů. Stejné množství nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 140 domácností.


V minulém školním roce (2012/2013) naši žáci sebrali a odevzdali:

papír 14 240 kg
baterie  213 kg
drobné elektro   243 kg
víčka PET lahví   324 kg  

Děkujeme všem, kteří chráníte životní prostředí a zapojili jste se do těchto akcí.
V letošním roce ve sběrových akcích pokračujeme.


Mgr. Taťána Zajíčková
(koordinátor EVVO) 

Aktivity naší školy v oblasti environmentální výchovy

- Projekt RECYKLOHRANÍ – recyklace elektrozařízení a baterií
- Projekt Třídíme ve škole – papír, plast
- Projekt M.R.K.E.V.
- Soutěž VOLÁ TAPÍR – TŘIĎTE PAPÍR
- Sběr víček od PET lahví
- Účast na aktuálně vyhlašovaných krátkodobých projektech – Věnuj mobil
- Projektové dny – Den Země, CHKO Litovelské Pomoraví, ZOO Svatý Kopeček, Den dětí v ZOO
- Účast v soutěžích „Zelená stezka – Zlatý list“, internetová soutěž „SOS – Biodiverzita“, „Zachraňme velké primáty“
- ZOO Svatý Kopeček – komentované prohlídky
- Průběžné fotografické a výtvarné soutěže
- Návštěva výstav – Muzeum elektrospotřebičů, terarijní zvířata, příroda Olomoucka
- Celoroční činnost oborů s ekologickou tematikou – ekologický seminář, základy ekologie – poznávání bylin, tvorba herbářů, plakátů a
   ekologickou tematikou, třídní projekty
- Biologická olympiáda
- Účast na ekoprogramech pořádaných SEV Sluňákov, DDM Olomouc, Hnutím DUHA
- Besedy – Tonda Obal na cestách, Evropa kolem nás
- Program Seiferos – dravci
- Návštěva AFO
- Průběžný úklid zelených ploch v areálu školy
- Plnění odborných cvičení a laboratorních prací s ekologickou tematikou
- Tematické vycházky - okolí školy, parky, botanická zahrada, rozárium, palmové skleníky