Informace pro žáky

Pomáháme školám k úspěchu

Pomáháme školám k úspěchu

Dne 10.1. 2012 přijal ředitel školy, Mgr. Milan Král,  účast na informační schůzce projektu Pomáháme školám k úspěchu, která se konala v pilotní škole ZŠ Kunratice v Praze.

Tento projekt je jedním z projektů Nadace THE  KELLNER  FAMILY  FOUNDATION -  rodinné nadace manželů Kellnerových.

Cílem tohoto vzdělávacího projektu pro učitele a ředitele škol je vytvářet takové podmínky, které umožní dosáhnout co nejlepších vzdělávacích výsledků u každého žáka. Jinak řečeno – jde o zaměření na dosažení vysoké kvality výuky a podporu individuálního přístupu pedagogů k žákům. V příštím školním roce bude zahájena dlouhodobá spolupráce s jednou školou v Olomouckém kraji a současně vznikne síť spolupracujících škol, které se budou od sebe učit a hledat inspiraci.

17.1. 2012 svolal ředitel školy svůj poradní orgán – pedagogickou radu. Při této příležitosti byly  podrobně vysvětleny základní myšlenky celého projektu. Poté požádal ředitel školy tento poradní orgán o vyjádření. Z diskuse pak vyplynul jednoznačný zájem – tj. účastnit se výběrového řízení na nové projektové školy.

Vážení rodičové, přejte nám i Vašim dětem ve výběrovém řízení hodně štěstí.