Informace pro žáky

Pracovní místa

Škola se zapojila do projektu "Společensky účelná pracovní místa".

Bližší informace jsou k nahlédnutí zde.