Informace pro žáky

Projekty ekologické výchovy

Naše škola patří do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou. mrkev
(viz dole)


rec-ořezJsme členy sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou.


 

Projekt RECYKLOHRANÍ

RECYKLOHRANÍ je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky.
Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitého drobného elektrozařízení.
Naše škola je do toho projektu zapojena již třetím rokem. V budově máme umístěny kontejnery na sběr baterií a drobných elektrospotřebičů. Za odevzdané baterie i elektrozařízení a plnění různých aktivit získáváme body, za které si můžeme „nakupovat“ sportovní nářadí, encyklopedie, knihy a další pomůcky.


Soutěž „Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu

II. ročník této soutěže probíhá od 10. října 2011 do 31. ledna 2012.
Za každý odevzdaný mobilní telefon ( poškozený, funkční) získáme 3 body do projektu a tři nejúspěšnější školy získají  zážitkové výlety pro svou třídu podle vlastního výběru.
Hodnotícím kritériem bude poměr počtu sebraných telefonů na žáka dané školy.
Mobilní telefony odevzdávejte svým třídním učitelům ( zapíší si Vaše jméno ).


V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na p. uč. Zajíčkovou