Informace pro žáky

Zmizelí sousedé – ocenění

Naše škola je od roku 2008 zapojena do celostátního projektu Židovského muzea v Praze s názvem "Zmizelí sousedé".

Jedním z výstupů tohoto projektu je sborník vzpomínek pamětníků, kteří byli během II. světové války postiženi fašistickou zvůlí.

Sborník nazvaný "Nesmíme zapomenout" byl zaslán do literární soutěže Českého svazu bojovníků za svobodu, kde v sekci historických a dokumentárních prací získal velmi pěkné 3. místo. Hodnoceno bylo celkem 25 prací.

Vedoucí projektu se dne 4. května zúčastnila slavnostního shromáždění u příležitosti 65. výročí osvobození naší vlasti v sále Ministerstva obrany v Praze.
Tohoto ocenění si nesmírně vážíme.

Vedoucí projektu PhDr. Lenka Žváčková

 

Více o celém projektu se dozvíte zde.

Výstřižek.