Dokumenty ke stažení

 

Žádost o uvolnění dítěte z vyučování naleznete zde.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání naleznete zde.

Žádost o přestup žáka z jiné školy naleznete zde.

Žádost o odklad školní docházky naleznete zde.

Žádost o individuální vzdělávací plán naleznete zde.

Přihlášku do školní družiny naleznete zde.

Tiskopis o bezinfekčnosti naleznete zde.

Dokumenty k lyžařskému výcviku:

a) Obecné informace k lyžařskému kurzu naleznete zde.

b) Řád LVK a poučení o bezpečnosti a chování naleznete zde.

c) Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti žáka naleznete zde.

d) Prohlášení o seřízení bezpečnostního vázání naleznete zde.