Informace pro žáky

Dokumenty školy

Školní řád platný od 3.9.2018 je k nahlédnutí zde.

Příloha č. 1 školního řádu je k nahlédnutí zde.

Plán práce pro školní rok 2017 - 2018 je k nahlédnutí zde.

Výroční zpráva školy za rok 2016 - 2017 je k nahlédnutí zde.

Návrh střednědobého výhledu na období 2019 - 2020 naleznete zde.

Schválený rozpočet školy na rok 2018 naleznete zde.

Náhledy Školních vzdělávacích programů:     SVP_661_13,      SVP_675_16

 

                                                                                            Řád školního hřiště naleznete v příloze.