Dokumenty školy

Školní řád platný od 1.9.2020 je k nahlédnutí zde.

Příloha č. 1 školního řádu je k nahlédnutí zde. 

Plán práce pro školní rok 2020 - 2021 je k nahlédnutí zde.

Výroční zpráva školy za rok 2019 - 2020 je k nahlédnutí zde.

Schválený střednědobý výhled na období 2021 - 2022 naleznete zde.

Návrh rozpočtu rok 2021 naleznet zde.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023 naleznete zde.

Schválený rozpočet školy na rok 2020 naleznete zde.

Náhledy Školních vzdělávacích programů:     SVP_661_13ŠVP 675 16

Správní poplatek - bližší informace naleznete v příloze zde.

 Zprávu o hospodaření za rok 2019 naleznete zde,                                                                                    Provozní řád školního hřiště naleznete zde.