Informace pro žáky

Dokumenty školy

Školní řád platný od 3.9.2018 je k nahlédnutí zde.  

Příloha č. 1 školního řádu je k nahlédnutí zde. 

Plán práce pro školní rok 2018 - 2019 je k nahlédnutí zde.

Výroční zpráva školy za rok 2017 - 2018 je k nahlédnutí zde.

Schválený střednědobý výhled na období 2020 - 2021 naleznete zde.

Schválený rozpočet školy na rok 2019 naleznete zde.

Náhledy Školních vzdělávacích programů:     SVP_661_13,      SVP_675_16

Hodnocení činnosti školního parlamentu za rok 2017 - 2018 naleznete zde.

Správní poplatek - bližší informace naleznete v příloze zde.

                                                                                            Řád školního hřiště naleznete zde.