Informace pro žáky

Organizace školního roku 2017 - 2018

Prázdniny ve školním roce 2017-2018.

Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2017 

Vánoční prázdniny od 23. prosince 2017 do 2. ledna 2018, vyučování začíná 3. ledna 2018 

Pololetní prázdniny 32 února 2018 

Jarní prázdniny od 5. března do 11. března 2018 

Velikonoční prázdniny 29. a 30. března 2018 

Hlavní prázdniny od 2. července do 31. srpna 2018