Historie a současnost školy

Škola se otevřela pro žáky poprvé ve školním roce 1995/1996.

Je součástí sídliště, které vyrostlo na místě dříve samostatné obce Nové Sady. Plány sídliště počítaly i s vybudováním nové školy pro více než 600 dětí, žáků prvního až devátého ročníku.

Naše škola si stále udržuje moderní ráz a dobrou úroveň. Pro výuku jsou kromě klasických učeben, z nichž mnohé jsou vybaveny interaktivní tabulí, vybudovány i specializované učebny pro výuku fyziky, chemie a přírodopisu. Je zde i  keramická dílna, dvě počítačové učebny, z nichž jedna je žákům k dispozici jako internetové pracoviště.
Školní družina má prostory pro relaxaci a zábavu dětí jak  v budově, tak i v jejím okolí. 
Ve škole nechybí školní dílna a cvičná kuchyně, v areálu se nachází i školní pozemek.  Škola má také vynikající tělovýchovné zázemí, které tvoří dvě velké tělocvičny a školní hřiště.
S přehledem je investováno do dalšího rozvoje technické vybavenosti celého školského areálu.

V roce 2014 byla provedena velká rekonstrukce budovy školy. Původní okna nahradila okna plastová, nová fasáda v průčelí s logem školy upoutá už při prvním pohledu.

Školní kuchyně a jídelna jsou vybaveny na úrovni evropských norem.

Od roku 2003 jsou součástí organizace ZŠ dr. M. Horákové dvě mateřské školy - MŠ Radova a MŠ Rožňavská.

Výchova a vzdělávání se na naší škole odehrávají v pěkném a zdravém prostředí.

 

exteriér 1 exteriér 2 exteriér 3 exteriér 4 exteriér 5 interiér interiér interiér interiér interiér interiér interiér interiér interiér interiér interiér interiér jídelna jídelna koridor sport volný čas z MŠ Radova z MŠ Rožňavská volný čas z výuky z výuky