Zájmové útvary

Na škole jsou zájmové útvary, které mohou žáci navštěvovat po vyučování. Mají tak možnost rozšiřovat a prohlubovat si svoje zájmy, získávat nové vědomosti a dovednosti v různých činnostech. Spektrum je opravdu široké, od jazykových kroužků, přes sportovní aktivity, keramický a počítačový kroužek až po reedukaci.  Nabídka školy se každý rok obnovuje a je jen na dětech, co si vyberou. 

Přehled kroužků pro žáky ve školním roce 2018-2019: 

(bude upřesněno během září)

Keramika 1 od II.pololetí    
Němčina    
Baseball    
Angličtina    
Aerobik    
Hudební kroužek    
Čeština hravě    
Reedukace    
Doučování    
Výtvarný                              
Čtenářský klub    
ILP    
Keramika    
Příprava z Čj na přijímačky    
Doučování    Fyzikální kroužek 2015-2016: 

DSC_0425  DSC_0470  DSC_0411

 

A takhle pracovaly děti v jiných kroužcích v minulosti.