Informace pro žáky

Zájmové útvary

Na škole jsou zájmové útvary, které mohou žáci navštěvovat po vyučování. Mají tak možnost rozšiřovat a prohlubovat si svoje zájmy, získávat nové vědomosti a dovednosti v různých činnostech. Spektrum je opravdu široké, od jazykových kroužků, přes sportovní aktivity, keramický a počítačový kroužek až po reedukaci.  Nabídka školy se každý rok obnovuje a je jen na dětech, co si vyberou. 

Přehled kroužků pro žáky ve školním roce 2016-2017:

Keramika 1 od II.pololetí 1. tř. Jarmila Sobotková
Němčina 2.tř Marta Palátová
Baseball 3.-5.. tř Hana Knopová
Angličtina 2.A,C tř. Petra Fellnerová
Aerobik 4.-5.. tř. Kristýna Zapletalová
Hudební kroužek 6.-9.tř. Lukáš Mareček
Čeština hravě 9.tř. Lenka Crhová
Reedukace 1.-5. tř. Olga Charvátová
Doučování 4. tř. Lenka Jelínková
Výtvarný                           3. tř.                        Barbora Pokorná             
Čtenářský klub 3.-5. tř. Vlasta Pecinová
ILP 1.-3.tř. Radmila Klásková
Keramika 2.st. Pavlína Spurná
Příprava z Čj na přijímačky 9.A Mariana Konečná
Doučování 2. tř. Kamila Augustinová Fyzikální kroužek 2015-2016: Žáci si ve fyzikálním kroužku tvoří různé hračky, provádí experimenty a názorně si vysvětlují jevy kolem nás.
                                M. Ličková

DSC_0425  DSC_0470  DSC_0411

 

A takhle pracovaly děti v jiných kroužcích v minulosti.