Prevence rizikového chování

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Naše škola je zapojena do programu PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ v rámci OPVK 1.4 EU – Peníze školám. Tento program je dlouhodobý  (šk. rok 2011-12 a 2012-13) a projdou jím všichni žáci naší školy. Tento projekt připravilo a realizuje Sdružení D. Velkou měrou na něm participují také třídní učitelé.
Je zaměřen na prevenci šikany, závislostí, anorexie, seznamuje s životem hendikepovaných, součástí je také sociálně psychologický výcvik (rozvoj spolupráce, komunikace, respektu, pozitivních vztahů ve třídě ap.).
Pro více informací o programech sdružení D navštivte jejich stránky www.sdruzenid.cz.