Kodex učitele

V příloze je k nahlédnutí Kodex učitele naší školy.