Informace pro žáky

Dny evropského dědictví

Den otevřených dveří Židovské obce v Olomouci

V neděli 11.září byly otevřeny pro veřejnost prostory Židovské obce v Olomouci na ulici Komenského. Návštěvníci se mohli seznámit s historií a podobou synagogy, která stála na dnešním Palachově náměstí a shořela v březnu 1939. Velkou cenností byla replika jednoho z oken synagogy, která se jen náhodou zachovala. V současné době si originály oken mohou návštěvníci prohlédnout v synagoze v Lošticích.

Své místo v prostorách obce měl i výstavní panel Zmizelí sousedé – Příběh paní Edity, jenž je dílem žáků naší školy a mapuje osud jedné z obětí holokaustu.

Dále zde byly vystaveny různé dobové dokumenty a texty v hebrejštině. Jeden z členů židovské obce návštěvníky seznámil s hebrejštinou jako jazykem, dozvěděli se, zda je složité se hebrejsky naučit.

Bylo to velmi zajímavé dopoledne se spoustou nových poznatků.

PhDr. Lenka Crhová, vedoucí projektu Zmizelí sousedé