Kariérové poradenství na Základní škole

Kariérové poradenství na Základní škole

Správná volba povolání otevírá cestu do života

Projekt je zaměřen na vytvoření Informačních poradenských center (IPC) na pěti školách v Olomouckém kraji, jejichž cílem je zajistit kvalitní kariérové poradenství žákům základních škol. Centra budou zabezpečovat vzdělávací činnost směrem k žákům, pomoc a podporu při volbě povolání a jejich dalšího vzdělávání. Součástí činnosti je aktivní vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou povolání a předčasným odchodem ze systému vzdělávání.

Více informací naleznete v odkazu:

http://www.karieroveporadenstvi.eu/