Informace pro žáky

Kariérové poradenství na Základní škole

Kariérové poradenství na Základní škole

Správná volba povolání otevírá cestu do života

Projekt je zaměřen na vytvoření Informačních poradenských center (IPC) na pěti školách v Olomouckém kraji, jejichž cílem je zajistit kvalitní kariérové poradenství žákům základních škol. Centra budou zabezpečovat vzdělávací činnost směrem k žákům, pomoc a podporu při volbě povolání a jejich dalšího vzdělávání. Součástí činnosti je aktivní vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou povolání a předčasným odchodem ze systému vzdělávání.

Více informací naleznete v odkazu:

http://www.karieroveporadenstvi.eu/