Podpora vzdělávání na FZŠ a MŠ Rožňavská

Od 1.5 .2017 zahajuje Fakultní základní škola dr.Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, Olomouc realizaci projektu pod názvem Podpora vzdělávání na FZŠ a MŠ Rožňavská (Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004828).

Projekt je realizován v rámci výzvy PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO FINANCOVÁNÍ, ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 1 270 878,00 ,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím personálního posílení pozice školního psychologa, školního asistenta a sociálního pedagoga a také prostředky na další vybavení školy.