Podpora vzdělávání na FZŠ Rožňavská II.

Podpora školy formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.
Číslo výzvy: 02_18_063

Číslo projektu : CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012233

Název projektu:  Podpora vzdělávání na FZŠ Rožňavská II.

Od 1.5.2019 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci projektu
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.
Cílem tohoto projektu je zlepšování kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
V období od 1.5. 2019 do 30.4. 2021 dojde v rámci projektu k personálnímu posílení o školního asistenta pro MŠ a ŠD/ ŠK a školního psychologa. Ve škole bude dále vybavena ŠD deskovými a logickými hrami a podpořena výuka ICT na škole. Podpořen bude také osobnostně profesní rozvoj pedagogů základní školy. Z projektu budou dále financovány projektové dny.


 Obrázek1