Projekt Příběhy našich sousedů

Projekt Příběhy našich sousedů

Dvoučlenný pracovní tým ze třídy 8.B, Monika Pospíšilová a Tereza Zakopalová, se zapojil do projektu Příběhy našich sousedů neziskové organizace Post Bellum, jehož cílem je zdokumentovat, nahrát a zpracovat vzpomínky pamětníků z různých období dějin 20. století.
Na projektu začala děvčata pracovat v říjnu 2015, připravovala dokumenty, studovala odbornou literaturu. V prosinci se sešla v žákovské knihovně při nahrávání první části rozhovoru s panem plukovníkem Oldřichem Vladařem, který se v poslední etapě války jako mladý chlapec zapojil do partyzánského odboje na Boskovicku.
S nahrávkou nám ochotně pomáhal koordinátor projektu pan Michal Preiss.
V lednu se celá třída 8.B zúčastnila workshopu o dodržování lidských práv, který jsme mohli v rámci projektu absolvovat.
Další etapa spočívala v přepsání části rozhovoru a zpracování rozhlasového scénáře, který pak v únoru nahrály v olomouckém studiu Českého rozhlasu. Od začátku března se začala děvčata připravovat na významný den – slavnostní prezentaci celého projektu a vytvoření webové stránky projektu. 17. března 2016 v prostorách VOŠ Caritas proběhla závěrečná prezentace všech 12 škol z Prostějovska, Olomoucka a Přerovska. Z Olomouce se do projektu zapojily jen dvě školy.
Monika s Terezou sice nezískaly žádné z prvních tří míst, ale školu reprezentovaly velmi zdárně. Seznámily se zajímavým příběhem, naučily se něco z redaktorské práce, rozšíříly své znalosti z dějepisu.
Na výsledky jejich půlroční práce se můžete podívat na tomto odkazu:


http://www.pribehynasichsousedu.cz/pp/pribehy-pametniku/olomoucko/oldrich-vladar

                                                                           PhDr. Lenka Crhová
                                                                           vedoucí týmu