ROZVOJEM SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI K ÚSPĚCHU

ROZVOJEM SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI K ÚSPĚCHU PROJEKT: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/00006 16

Plakát projektu naleznete zde.