Informace pro žáky

Soutěž Fit s műsli

Soutěž Fit s müsli

Od 1. září 2014 do ledna 2015 bude probíhat soutěž Fit s müsli, která je určena žákům 8. tříd základních škol Olomouckého kraje.

Žáci budou mít možnost pracovat na výrobě müsli tyčinky jako celku a nejúspěšnější tým vyhraje 30.000,- Kč.

Cílem této soutěže je motivovat žáky ke studiu potravinářských a zemědělských oborů, najít talentované jedince a rozvíjet podnikatelské dovednosti. Mezi její organizátory patří OK4Inovace, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ÚSOVSKO FOOD a.s., k partnerům se řadí Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Agrární komora Olomouckého kraje.

Žáci jsou povinni sestavit tříčlenný tým, který zaregistrují na stránkách soutěže www.fitSmusli.cz. Registrace proběhne od 1. do 30. září 2014.

Soutěž je rozdělena do čtyř etap. V první etapě soutěže vyplní tým vstupní test s 50 otázkami zaměřenými na potravinářství, zemědělství a müsli tyčinky. Ve druhé etapě provedou žáci průzkum müsli tyčinek, které poskytne ÚSOVSKO FOOD a.s. Třetí etapa zahrnuje tři dílčí části, a to návrh obalu, složení müsli tyčinky a tvorbu obchodního modelu. Poslední etapou je finále, do něhož bude vybráno prvních pět týmů s nejlepším bodovým hodnocením z předchozích tří etap. Finále se bude konat v sídle ÚSOVSKO FOOD a.s., Klopina č. 33, 789 73 Úsov. V rámci něho budou týmy před porotou prezentovat, jak postupovaly v rámci jednotlivých etap a k jakým dospěly závěrům. Slavnostní vyhlášení vítězných týmů se uskuteční v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje v Olomouci. Podrobnější informace o pravidlech naleznete na webu soutěže.

Leták k soutěži naleznete zde. 
Pravidla soutěže naleznete zde.
Další informace naleznete zde.

Podrobnější informace o soutěži sledujte na webových stránkách www.fitSmusli.cz.