Informace pro žáky

Výběrové řízení na zahraniční výměnné pobyty

2015 - 2016

Výběrové řízení na zahraniční výměnné pobyty - výzva č. 56 MŠMT

Příloha č.1 – Specifikace předmětu zakázky

Příloha č.2 – Čestné prohlášení uchazeče

Příloha č.3 – Krycí list nabídky

Příloha č.4 – Návrh kupní smlouvy

Příloha č.5- Čestné prohlášení uchazeče

Výzva k podání nabídek - zde