Plán práce školní družiny

Plán práce školní družiny pro školní rok 2019 / 2020 je k nahlédnutí zde.

ŠVP ŠD je k nahlédnutí zde.

Řád školní družiny je k nahlédnutí zde.