Informace pro žáky

Plán práce školní družiny

Plán práce školní družiny pro školní rok 2016 / 2017 je k nahlédnutí zde. 

ŠVP ŠD je k nahlédnutí zde.

Řád školní družiny je k nahlédnutí zde.