Informace pro žáky

Plán práce školní družiny

Plán práce školní družiny pro školní rok 2018 / 2019 je k nahlédnutí zde.

ŠVP ŠD je k nahlédnutí zde.

Řád školní družiny je k nahlédnutí zde.