Halloween na 2. stupni

« zpět
31.10.2018 / 18:29
Halloween  na 2. stupni
 
Žáci měli takřka 3 týdny na vymyšlení, výrobu a následnou realizaci strašidelné výzdoby třídy. Nápad byl vymyšlen na zasedání školního parlamentu a předán zástupci na třídnických hodinách. Hodnocení výsledků třídního snažení proběhlo na Halloween 31.10. nezávislou
a doufejme, že neúplatnou porotou ve složení: pan ředitel Milan Král a paní zástupkyně Vlasta Hanzalová a Jitka Utíkalová. První místo obsadila třída 6. A, o druhé se podělily třídy 6. B se 7. B a třetí místo obsadily opět třídy dvě – 6. C a 7. A.

Blahopřejeme!
 
Zapsala: Mgr. Pavlína Králová