Vánoční hry

« zpět
17.12.2018 / 19:09

Vánoční hry

pro žáky všech prvních až pátých tříd naší školy připravili zástupci školního parlamentu za 1. stupeň na pondělí 17. prosince 2018.

Žáky jednotlivých tříd vyzvedávali určení zástupci v jejich kmenových třídách a doprovázeli je za naplánovanou zábavou podle předem sestaveného časového harmonogramu. Na stanovištích navržených a sestavených ve sportovně-zábavném duchu si žáci zasportovali a spolu s přihlížejícími a spontánně fandícími spolužáky se také dobře pobavili. Na závěr si pak zaslouženě pochutnali na sladké odměně zakoupené z příspěvků SRPŠ.

Za školní parlament přejeme všem vyučujícím, žákům i jejich rodičům spokojené prožití vánočních svátků, v novém roce 2019 hodně štěstí, zdraví, osobních, pracovních i školních úspěchů.

                                              Za školní parlament Vlasta Pecinová (koordinátor)