Informace pro žáky

O nás

Školní parlament na škole pracuje podle vypracovaného plánu činnosti na každý školní rok.

 Členy školního parlamentu jsou žáci  3. - 9. tříd

Koordinátorkami jsou:

- na 1. stupni Mgr. Vlasta Pecinová 

- na 2. stupni Mgr. Pavlína Králová


 

Výbor a členové školního parlamentu v roce 2018 - 2019.