Informace pro žáky

Školská rada

Školská rada na škole pracuje od 1.9. 2011.
Její funkční období je tříleté, činnost se řídí §167 a §168 školského zákona.
Jednání probíhá v souladu s jednacím řádem.


Členové:

Věra Vysoudilová

Václav Krátký

Renata Konečná

Hana Knopová

Kamila Augustinová

Pavlína Nevrlová