Školská rada

Školská rada na škole pracuje od 1.9. 2011.
Její funkční období je tříleté, činnost se řídí §167 a §168 školského zákona.
Jednání probíhá v souladu s jednacím řádem.


Školská rada při FZŠ dr. M. Horákové a MŠ Olomouc, Rožňavská 21

za rodiče:
Lucie Modráčková   Pavlína Nevrlová z
 
za školu:
Věra Vysoudilová   Hana Knopová  
 
za zřizovatele:
Renata Konečná   Vladimír Pokorný