Výchovný poradce

Jestliže se člověk má stát člověkem, musí se vzdělávat.

J. A. KOMENSKÝ

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Informace pro rodiče a další zákonné zástupce žáků a všechny, kdo chtějí využít poradenské služby poskytované školou

Výchovný poradce je zavázán respektovat důvěrnosti, které chrání osobní sdělení. Výjimkou z těchto pravidel je bezprostřední ohrožení života nebo zdraví člověka, podezření na zneužití, zanedbávání nebo soudní výzva k podání informací.

V souladu s dokumentem Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole, MŠMT čj. 27317/2004-24 a Vyhláškou č. 72/2005 Sb. jsou Fakultní základní školou dr. Milady Horákové a Mateřskou školou Olomouc zajišťovány poradenské služby, jak je dále uvedeno.

image005

VÝCHOVNÝ PORADCE pro 2. stupeň - Mgr. Mariana Konečná

1. KDE MNE NAJDETE: kabinet č. 27 – 1.patro
2. SPOJENÍ:
e-mail:   

telefon: 585 759 122

 
- konzultační hodiny pro rodiče:  pondělí 14,00 – 15,00 hod.
   (dle telefonické domluvy kdykoliv )

- Konzultační hodiny pro pedagogy a asistenty pedagoga:
  Středa, čtvrtek       2. a 3. vyučovací hodina, případně podle domluvy

- konzultační hodiny pro žáky: pondělí - středa o velké přestávce

 

VÝCHOVNÝ PORADCE pro 1. stupeň - Mgr. Kristýna Zapletalová

1. KDE MNE NAJDETE: místost č. 1 (třída 5.) – 2.patro
2. SPOJENÍ: 
e-mail:  

  


- konzultační hodiny pro rodiče:  čtvrtek 13,00 – 13,30 hod.
   (dle telefonické domluvy kdykoliv )

- konzultační hodiny pro žáky:
  Středa  -  velká přestávka

..............................................................................................................................................................................................................................


image003


Kariérové poradenství
Užitečné informace pro výběr střední školy a přijímací řízení:

 Aktuální informace k přijímacímu řízení

 Opatření obecné povahy leden 2021- msmt


 Opatření obec. povahy - Dodatek únor 2021 msmt


 Schéma prodloužení přijímacích zkoušek msmt

 Termíny JPZ 2021 naleznete zde.

 Atlas středních škol v ol. kraji 2020 - 2021 naleznete zde.

IPS Úřad práce - leták naleznete zde.

Stipendia ol. kraje naleznete zde.

Webové odkazy pro 9. ročník naleznete zde.