Informace pro žáky

Výchovný poradce

Jestliže se člověk má stát člověkem, musí se vzdělávat.

J. A. KOMENSKÝ

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Informace pro rodiče a další zákonné zástupce žáků a všechny, kdo chtějí využít poradenské služby poskytované školou

Výchovný poradce je zavázán respektovat důvěrnosti, které chrání osobní sdělení. Výjimkou z těchto pravidel je bezprostřední ohrožení života nebo zdraví člověka, podezření na zneužití, zanedbávání nebo soudní výzva k podání informací.

V souladu s dokumentem Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole, MŠMT čj. 27317/2004-24 a Vyhláškou č. 72/2005 Sb. jsou Fakultní základní školou dr. Milady Horákové a Mateřskou školou Olomouc zajišťovány poradenské služby, jak je dále uvedeno.

image005

VÝCHOVNÝ PORADCE - Mgr. Mariana Konečná

1. KDE MNE NAJDETE: kabinet č. 27 – 1.patro
2. SPOJENÍ:
e-mail:    
- konzultační hodiny pro rodiče:  pondělí 14,00 – 15,00 hod.
   (dle telefonické domluvy kdykoliv )

- Konzultační hodiny pro pedagogy a asistenty pedagoga 2. stupně:
   Úterý       2. – 4. vyuč.hodina
   Středa     14:00 – 15:00


- telefon: 585 759 122
- během třídních schůzek nebo během konzultačních hodin

- konzultační hodiny pro žáky: pondělí - středa o velké přestávce

image003


Kariérové poradenství
Užitečné informace pro výběr střední školy a přijímací řízení:

Pokyny k vyplňování přihlášky na SŠ (2019) a informace k přijímacímu řízení naleznete zde.

MŠMT - přijímací řízení 2019.

Informace - přijímací řízení uchazečů se SVP

Informace - přijímací řízení cizinců podle § 20 odst 4 ŠZ_2018-19


 


Dne 2.9.2016                                                                                                                                            Mgr. Milan Král, v.r.
                                                                                                                                                                      ředitel školy