DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

stranu ÚVODU

PŘÍLOHY:

📝 PROVOZ V REŽIM. OPATŘENÍ

📑 PROVOZ A PLATBY V MŠ
 
📃 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
 
📖 ŽÁDOST O SNÍŽENÍ ÚPLATY
                                                                 53

 

 

                       ZÁPIS 2020/2021 📑   

 

       📃 1)   INFORMACE K ZÁPISU 2020

 

       📉 2)  KRITERIA PRO PŘIJETÍ 2020

 

       📬 3)  ŽÁDOST O PŘIJETÍ k PV 2020-platná

 

       📝 4)  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - očkování

 

           Kliknutím stáhnete

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Vážení rodiče, 

vzhledem k uzavření MŠ Vám bude za měsíc březen vrácena alikvotní část školného na Vaše účty. 

Na měsíc DUBEN si pozastavte platbu školného. Školné se bude opět hradit po otevření MŠ.

 

 03

VEŠKERÉ ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ SI MŮŽETE STÁHNOUT NA STRÁNKÁCH ZŠ ROŽŇAVSKÁ.

TAM NALEZNETE I VEŠKERÉ DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE.        

                    ⬇ ⬇ ⬇

      http://www.zsroznavska.cz