Přihlášky ke stravování

PŘIHLÁŠKY na šk. rok 2020 - 2021

Vyplněné přihlášky pro stravování na rok 2021/2022 zasílejte na e-mail:

- pro žáky základní školy do 31.8.2020

- pro děti v mateřské školce do 30.6.2020

Pokud nebude závazná přihláška zaslaná do školní jídelny nejpozději do 31.8.2021, 

NEBUDE dítě od září 2021 přihlášeno ke stravování!!!

 

- ZŠ Rožňavská 

Přihlášky  ZŠ Rožňavská naleznete v příloze zde.

- ZŠ Komenium

Přihlášky  ZŠ Komenium naleznete v příloze zde.

- ZŠ Církevní

Přihlášky  ZŠ Církevní naleznete v příloze zde.

- Cizí strávníci

Přihlášky  CS ( CIZÍ STRÁVNÍK) naleznete v příloze zde.


- MŠ (MATEŘSKÉ ŠKOLKY)

Přihlášky  MŠ (MATEŘSKÉ ŠKOLKY) naleznete v příloze zde.

 


- DIETY ( ZŠ ROŽŇAVSKÁ, ZŠ KOMENIUM, ZŠ Církevní a MŠ ) dietní stravování je jen pro děti a žáky.

Dietní stravování -  vše se musí domlouvat ve školní jídelně, je potřeba lékařské potvrzení.


Přihlášky diety ZŠ Rožňavská naleznete v příloze zde.

Přihlášky diety ZŠ Komenium naleznete v příloze zde.

Přihlášky diety ZŠ Církevní naleznete v příloze zde.

Přihlášky diety MŠ naleznete v příloze zde.