Vítejte ve školní jídelně

Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21

Telefon: 585 417 883

               733 543 873  

e-mail.: 

          

 

UPOZORNĚNÍ

ŠKOLNÍ JÍDELNA ROŽŇAVSKÁ PŘIJÍMÁ NOVÉ CIZÍ STRÁVNÍKY. V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE NA

TEL: 585 417 883, 733 543 873 NEBO OSOBNĚ V KANCELÁŘI ÚČETNÍ ŠKOLNÍ JÍDLENY.

DĚKUJEME

 

 POZOR DŮLEŽITÁ INFORMACE !!!

VŠEM ŽÁKŮM ZŠ ROŽŇAVSKÁ, ZŠ WALDORFSKÁ A ZŠ KOMENIUM ( PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOL )JE STRAVA ODHLÁŠENA.

ŽÁCI NA DISTANČNÍ VÝUCE, KTEŘÍ BUDOU MÍT ZÁJEM O ODBĚR OBĚDŮ DO JÍDLONOSIČŮ A TO OD 11:30 - 12:30 HOD.

MOHOU PŘIHLÁSIT STRAVU TELEFONICKY NEBO E-MAILEM.

ŽÁCI MUSÍ PŘI PŘÍCHODU DO ŠKOLNÍ JÍDELNY DODRŽOVAT ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ TZN. PŘI PŘÍCHODU

ŘÁDNÁ DEZINFEKCE RUKOU, ZAKRYTÍ ÚST A NOSU, ROZESTUPY 2 METRY A MAX. 6 OSOB V JÍDELNĚ.

ZAMĚSTNANCI ZŠ ROŽŇAVSKÁ A ZŠ WALDORFSKÁ MAJÍ STRAVU PŘIHLÁŠENOU.PROSÍME O PŘÍPADNÉ ODHLÁŠENÍ.

OD STŘEDY 14.10.2020 OBĚD Č.2 ZRUŠEN.

 

   CIZÍ STRÁVNÍCI !!!

   VÝDEJ STRAVY DO JÍDLONOSIČŮ OD 10:30 - 11:30 HODIN VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.

   OD STŘEDY 14.10.2020 ZRUŠEN OBĚD Č.2.

   Prosíme všechny cizí strávníky při vstupu do jídelny o řádnou dezinfekci rukou,

   zakrytí úst a nosu a dodržování rozestupů 2 metry a max. 6 osob v jídelně.

 

  Děkujeme za pochopení

 

 

PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ ROŽŇAVSKÁ A ZŠ WALDORFSKÁ

Prosíme zákonné zástupce žáků, kteří ještě neodevzdali závazné přihlášky ke stravování pro

školní rok 2020/2021 ( k dispozici na internetových stránkách školní jídelny ), aby tak učinili co nejdříve v kanceláři účetní nebo

zasláním na e-mail: .

 

 

DĚKUJEME

ŠJ ROŽŇAVSKÁ

 

 

 

IČO: 70234001

DIČ: CZ70234001

Účet č. 43–9610290237/0100

 

 

INFORMACE O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Školní jídelna byla postavena v letech 1994 – 1995. A do provozu byla uvedena v září 1995.

 

V roce 2009 prošla celkovou modernizací podpořenou grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP . 

 

Kapacita jídelny je 1 800 obědů.

 

Školní jídelna Rožňavská Olomouc – poskytuje stravování:

 

- žákům a zaměstnancům FZŠ Rožňavska Olomouc,

 

- žákům a zaměstnancům ZŠ Waldorfská Olomouc

 

- dětem a zaměstnancům MŠ Rožňavská a MŠ Radova Olomouc - v rámci rozvozu stravy (žákům a zaměstnancům ZŠ a MŠ Komenium Olomouc, MŠ Blanická, MŠ Zeyerova, MŠ Na Bystřičce, MŠ Kpt. Nálepky, MŠ Na Střelnici, MŠ Dobnerova, MŠ Walinka),

 

- jiným osobám (cizím strávníkům) v rámci doplňkové činnosti.

 

 


 

Změna placení stravného pro MŠ platná od 1.1.2019 - informace naleznete zde.

Upozornění o změně placení stravného pro ZŠ naleznete zde.