Vítejte ve školní jídelně

Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21

Telefon: 585 417 883

               733 543 873  

e-mail.: 

          

 

 UPOZORNĚNÍ !!!

Prosíme žáky 9 tříd ZŠ Rožňavská a ZŠ Waldorfská o odevzdání čipů každý pracovní den

od 8 - 10 hod. v kanceláři účetní školní jídleny nejpozději do 30.6.2020.

 

PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD

Prosíme zákonné zástupce žáků, nastupujících  do prvních tříd o vyplnění závazné přihlášky ke stravování pro

školní rok 2020/2021 ( k dispozici na internetových stránkách školní jídelny ) a odevzdání v kanceláři účetní nebo

zaslání na e-mail:  nejpozději do 31.7.2020.

Čipy pro žáky prvních tříd možno zakoupit v kanceláři účetní školní jídelny od 24.8.2020.

 

DĚKUJEME

ŠJ ROŽŇAVSKÁ

 

 

 

IČO: 70234001

DIČ: CZ70234001

Účet č. 43–9610290237/0100

 

 

INFORMACE O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Školní jídelna byla postavena v letech 1994 – 1995. A do provozu byla uvedena v září 1995.

 

V roce 2009 prošla celkovou modernizací podpořenou grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP . 

 

Kapacita jídelny je 1 800 obědů.

 

Školní jídelna Rožňavská Olomouc – poskytuje stravování:

 

- žákům a zaměstnancům FZŠ Rožňavska Olomouc,

 

- žákům a zaměstnancům ZŠ Waldorfská Olomouc

 

- dětem a zaměstnancům MŠ Rožňavská a MŠ Radova Olomouc - v rámci rozvozu stravy (žákům a zaměstnancům ZŠ a MŠ Komenium Olomouc, MŠ Blanická, MŠ Zeyerova, MŠ Na Bystřičce, MŠ Kpt. Nálepky, MŠ Na Střelnici, MŠ Dobnerova, MŠ Walinka),

 

- jiným osobám (cizím strávníkům) v rámci doplňkové činnosti.

 

 


 

Změna placení stravného pro MŠ platná od 1.1.2019 - informace naleznete zde.

Upozornění o změně placení stravného pro ZŠ naleznete zde.