Vítejte ve školní jídelně

Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21

Telefon: 585 417 883

               733 543 873  

e-mail.: 

             

IČO: 70234001

DIČ: CZ70234001

Účet č. 43–9610290237/0100

 

 INFORMACE K NÁSTUPU DĚTÍ DO ŠKOL A ŠKOLEK !!!

ŽÁCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Od 12.4.2021 žáci na prezenční výuce ve škole budou automaticky v daných týdnech přihlášeni ke stravování.

Žáci na distanční výuce, kteří si od 6.4.2021 odebírají stravu do jídlonosičů, budou nadále přihlášeni.

Prosíme zákonné zástupce žáků, kteří se nebudou stravovat, o jejich odhlášení ve školní jídelně a to

telefonicky ( od 8,00 - 13,00 hod. ), e-mailem nebo internetovým odhlášením.

PŘEDŠKOLÁCI V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Předškolní děti budou automaticky přihlášeni ke stravování.

Ostatní děti zůstávají odhlášeny.

Prosíme zákonné zástupce předškolních dětí, které do školek nenastoupí, o jejich odhlášení ve školní jídelně

a to telefonicky ( od 8,00 - 13,00 hod. ), e-mailem nebo internetovým odhlášením.

DĚKUJEME

 

UPOZORNĚNÍ !!!

VÝDEJ STRAVY DO JÍDLONOSIČŮ:

CIZÍ STRÁVNÍCI - 10:00-11:00 HODIN

ŽÁCI NA DISTANČNÍ VÝUCE  - 12:30 -13:00 HODIN

Děkujeme ŠJ Rožňavská

 

 

INFORMACE O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Školní jídelna byla postavena v letech 1994 – 1995. A do provozu byla uvedena v září 1995.

 

V roce 2009 prošla celkovou modernizací podpořenou grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP . 

 

Kapacita jídelny je 1 800 obědů.

 

Školní jídelna Rožňavská Olomouc – poskytuje stravování:

 

- žákům a zaměstnancům FZŠ Rožňavska Olomouc,

 

- žákům a zaměstnancům ZŠ Waldorfská Olomouc

 

- dětem a zaměstnancům MŠ Rožňavská a MŠ Radova Olomouc - v rámci rozvozu stravy (žákům a zaměstnancům ZŠ a MŠ Komenium Olomouc, MŠ Blanická, MŠ Zeyerova, MŠ Na Bystřičce, MŠ Kpt. Nálepky, MŠ Na Střelnici, MŠ Dobnerova, MŠ Walinka),

 

- jiným osobám (cizím strávníkům) v rámci doplňkové činnosti.

 

 


 

Změna placení stravného pro MŠ platná od 1.1.2019 - informace naleznete zde.

Upozornění o změně placení stravného pro ZŠ naleznete zde.