Stravné

1) Výše stravného

Výše stravného je určena vyhláškou č.107/2005 o školním stravování, která dělí žáky již ne podle tříd, ale podle věku,
kterého dosáhnou v daném školním roce (tj. od 1. 9. tohoto roku do 31. 8. příštího roku):

UPOZORNĚNÍ:
Aktuální ceník stravného je k dispozici v záložce "Informace pro strávníky"  - Výše stravného.

Pokud máte limit pro inkasní platbu, prosíme o kontrolu výše stravného.

2) Placení stravného

Placení se provádí předem do 20. dne v měsíci na měsíc následující
· složenkou nebo
· příkazem „Svolení k inkasu“ na účet: 43 - 9610290237/0100

3) Přihlášky ke stravování

Podávají se osobně v kanceláři školní jídelny.

4) Odhlašování ze stravování

a) žáci , cizí strávníci, zaměstnanci školy – Odhlašování stravy na následující den se provádí den předem:

 1. Od 10:00 – 14:00 přes internet na webu ZŠ Rožňavská   www.zsroznavska.cz (otevřít stránky školy, ostatní odkazy- školní jídelna, internetové objednávky, přímý vstup:zde)                                  

2. Od 10:00 – 14:00 telefonicky ve školní jídelně Rožňavská 21, Olomouc, tel. č. 585 417 883 (příp. i záznamník), v případě poruchy pevné linky volat na mobil: 733 543 873

              

     Upozorňujeme rodiče na povinnost odhlášení obědů v době nepřítomnosti dítěte v ZŠ (§4 zákona č. 107/2005 Sb.) a následné nahlášení obědů.


· Na přechodnou dobu, případně na následující den, se provádí v kanceláří ŠJ osobně, telefonicky,
žetonem na terminálu, e-mailem každý pracovní den v době od 10:00hodin do 14:00 hodin. Na
odhlášky po této době nebude brán zřetel.
· Každý rodič (zástupce) nemocného žáka je povinen při náhradním odběru stravy do jídlonosiče v první
den nemoci odhlásit tohoto žáka ze stravování (§4 zákona č. 107/2005 Sb).
· Při ukončení stravování (zrušení) je třeba strávníka odhlásit osobně v kanceláři jídelny, kde mu bude
vrácena záloha za vrácený, nepoškozený čip, příp. přeplatek za stravné. Přeplatek stravného lze vrátit i
na účet banky rodičů.
· Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

b) děti z mateřské školky

Odhlašování stravy na následující den se provádí den předem:

 1. Od 7:00 – 10:00 přes internet na webu ZŠ Rožňavská   www.zsroznavska.cz (otevřít stránky školy, ostatní odkazy- školní jídelna, internetové objednávky, přímý vstup:zde)                                  

2. Od 7:00 – 10:00 telefonicky ve školní jídelně Rožňavská 21, Olomouc, tel. č. 585 417 883 (příp. i záznamník), v případě poruchy pevné linky volat na mobil: 733 543 873

              

             Upozorňujeme rodiče na povinnost odhlášení obědů v době nepřítomnosti dítěte v MŠ (§4 zákona č. 107/2005 Sb.) a následné nahlášení obědů.


. Dítě nelze přivést do školky bez předchozího
nahlášení ke stravě.

5) Kreditní karta – bezkontaktní klíčenka

K výdeji stravy musí mít strávník bezkontaktní klíčenku, kterou obdrží v kanceláři jídelny po předání přihlášky a zaplacení stravného.
Cena klíčenky je 130,-Kč a po ukončení stravování bude tato záloha strávníkovi vrácena.
Pokud nebude čip vrácen do 2 let od ukončení stravování, záloha nebude vrácena a čip bude vyřazen z evidence.
V případě zapomenutí je nutné si vyžádat v kanceláři ŠJ potvrzení(do 8.00 hod.), které strávník vydá kuchařce, vydávající stravu.
Její ztrátu je ve vlastním zájmu strávník povinen okamžitě ohlásit v kanceláři jídelny a zakoupit čip nový.

Proč bezkontaktní klíčenky?
· Základem systému je objednávkový terminál, na kterém si strávníci mohou stravu odhlašovat, příp. přihlašovat v 14 denním předstihu.
· Každé výdejní místo je vybaveno výdejním terminálem, kde kuchařky vidí na displeji a zároveň jsou upozorněny na druh jídla, 
  velikost porce, již uskutečněný odběr, nepřihlášenou stravu či nezaplacení stravy
· Tento systém zamezuje výdej stravy při pozdní platbě stravného

6) Stav konta

Každý strávník může zjistit:
a) denně na obrazovce terminálu
b) telefonicky v kanceláři jídelny – v pracovní dny od 8:00 hodin do 10:00 hodin.

7) Vyúčtování na konci školního roku

Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:
a) nechat na kontě zůstatek pro příští rok
b) převést zůstatek na vlastní konto
c) vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu v kanceláři školní jídelny pouze rodičům