Vnitřní řád ŠJ

Vnitřní řád školní jídelny je k nahlédnutí v příloze zde.