Vnitřní řád ŠJ

Vnitřní řád školní jídelny platný od 1.1.2019 je k nahlédnutí v příloze zde.