Zásady provozu ŠJ

1) Zásady provozu
· Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb.o školním stravování, a hygienickými předpisy.
· Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny.
· Strávník má nárok na oběd jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu obědu.
· Nemocný žák si nesmí chodit pro obědy do školní jídelny z důvodu šíření infekce.
· Rodičům je zakázáno vstupovat do prostoru jídelny mimo dobu, určenou k výdeji stravy pro nemocné žáky.


2) Provoz ŠJ
· Provozní doba 6:00 - 14:30
· Výdejní doba
- pro ZŠ Rožňavská pro žáky a zaměstnance školy:    11:40 - 14:00
                                                               pro cizí strávníky:   10:30 - 11:30
                                                               pro odběr do jídlonosičů: 10:30 - 11:30
                                                              (po tuto dobu je otevřen vchod z ulice Werichova – mezi jídelnou a tělocvičnou)

- pro ZŠ Komenium pro žáky a zaměstnance školy:      11:40 - 13:45
                                               pro odběr do jídlonosičů:      13:45 - 14:00

3) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna
V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech strávníci
budou s předstihem informováni na nástěnce u vchodu do ŠJ.

4) S platností od 1.1.2019 bude Školní Jídelna na jednoho pracovníka za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
     účtovat 150 Kč.

5) Dotazy, připomínky
Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí.

Poznámka: je zakázán odběr do skleněných nádob