1.B

                                                           Červen

25. 6. Prosím o vyplnění lístku ohledně pracovních sešitů do druhé třídy - děti mají ve žlutém sešitku. Ve čtvrtek si děti musí vyklidit a odnést věci ze skříněk v šatně a nechat je otevřené (klíče a zámek si odnesou domů). V pátek vyučování do 8.45 h, pak družina.

24. 6. Slabikář s. 111 číst a dole vybarvit domek.

21. 6. Slabikář s. 110. Příští týden v pondělí a ve čtvrtek vyučování do 11.40 h, pak oběd.

20. 6. Slabikář s. 109. Písanka s. 37 - 5 řádků.

19. 6. Slabikář s. 107.

17. 6. Slabikář s. 105 - nakreslit obrázky k pohádce, s. 105 - číst. Zítra cvičení v přírodě - s sebou do batůžku jídlo, pití, čip, pláštěnku, druž. deníček. Sportovní oblečení a obuv. Na oběd jdeme ve 12.15 h.

14. 6, Slabikář s. 104. V pondělí a ve čtvrtek vyučování jen do 11.40 h, pak oběd a družina. Děti dostaly na vyplnění dotazníky, prosím o vyplnění a vrácení v pondělí. Děkuji.

13. 6. Slabikář s. 103. Matematika  s. 31, cv. 3.

12. 6. Slabikář s. 102. Papír do ČJ - napsat slova dole.

Zítra divadlo ve škole, někteří ještě nepřinesli 50 Kč.

11. 6. Slabikář s. 100, 101. Písanka s. 32 - 5 řádků.

Ve čtvrtek vyučování do 11.40 h.

7. 6. Slabikář s. 99.

V pondělí výlet do Jiříkova (Pradědova galerie). Odcházíme od školy v 7.45 h na autobus na zastávku U Kapličky, vracíme se zpět do školy asi ve 13.30 h, pak jdeme na oběd a do družiny. Podrobnosti mají děti ve žlutém sešitku.

6. 6. Slabikář s. 98. Písanka s. 30 - 3 řádky. Zítra knihovna. V případě horšího počasí dejte děttem pláštěnku.

5. 6. Slabikář s. 96 - číst, s.  94 - přepsat do malého sešitu první dva řádky z čl. Pěnkava.

Děti mají ve žlutém sešitku 2 důležité zprávy.

4. 6. Slabikář s. 95. Fólie - sl. č. 57. 

3. 6. Slabikář s. 94. Písanka s. 27.

                                                            Květen

31. 5. Slabikář s. 92 dole - naučit básničku, s. 93 - číst.

29. 5. Slabikář s. 92 - číst a vybarvit obrázek nahoře. Písanka s. 26 - 4 řádky. Oba úkoly jsou až na pátek. 

Zítra na školním hřišti Den dětí. S sebou do batůžku svačinu, pití, pláštěnku, čip, družinový deníček, pouzdro, na sebe sportovní oblečení a obuv. Pokud bude pršet, zůstaneme ve škole. Učení si nebereme! Vyučování končí v 11.40 h, pak jdeme hned na oběd. Podepsat žlutý sešit.

28. 5. Slabikář s. 91 - číst, s. 90 - přepsat 2 označené věty do malého sešitu.

27. 5. Slabikář s. 89, 90. Nakopírovaný papír do matematiky s. 20, cv. 2.

23. 5. Slabikář s. 88. Matematika s. 27, cv. 5.

22. 5. Slabikář s. 87 - číst, s. 85 dole přepsat do malého sešitu 2 vyznačené věty.

21. 5. Slabikář s. 86. Písanka s. 22 - 4 řádky.

20. 5. Slabikář s. 85. Matematika s. 25, cv. 4.

17. 5. Slabikář s. 84 - číst a nakreslit labuť.

16. 5. Slabikář s. 84. Písanka s. 17 - 3 věty. Písmenkový sešit - obrázky na G.

15. 5.  Slabikář s. 83. Matematika s. 22, cv. 5 - zelené sloupečky opsat a vypočítat do malé matematiky.

14. 5. Slabikář s. 82 nahoře obrázek vybarvit, číst. Písanka s. 15 - 3 řádky.

13. 5. Slabikář s. 81 - číst. Písanka s. 13 - 3 řádky.

10. 5. Slabikář s. 80. Písmenkový sešit - obrázky na F.

9. 5. Slabikář s. 79. Písanka s. 12 - 4 řádky.

7. 5. Slabikář s. 78, 79 - slova.

6. 5. Slabikář s. 77, s. 78 nahoře obrázek vybarvit. Písanka s. 4 - věty.

3. 5. Slabikář s. 77.

2. 5. Slabikář s. 76. Prvouka s. 57 - doplnit tabulky. Tiskátko z brambory - žáky jsem upozornila, aby poprosili někoho z rodičů a aby tiskátko sami nedělali. 

Připomínám zítřejší fotografování.

                                                             Duben

30. 4. Slabikář s. 75. Fólie sl. č. 52, 53 - polovinu z každého sloupečku (po čáru).

V pátek se fotíme jako třída, cena jedné fotky 40 Kč. 

29. 4. Slabikář s. 74 - číst. Písanka s. 6 - 3 řádky. Písmenkový sešit - obrázky na Ch.

26. 4. Slabikář s. 72 nahoře  vybarvit obrázek, s. 73 - číst.

25. 4. Slabikář s. 72. Písanka 4, s. 3 - 4 řádky.

24. 4. Slabikář s. 71 dole - naučit básničku. Písanka 3 - s. 39.

Všem dětem, které mi daly před prázdninami 2 jízdenky, jsem je dnes vrátila.

17. 4. Slabikář s. 71. Písmenkový sešit - obrázky na Ž.

Ve čtvrtek a v pátek jsou velikonoční prázdniny, v pondělí svátek. Na úterý připomínám 2 lístky na tramvaj - mnoho dětí je dnes nepřineslo.

16. 4. Slabikář s. 70. Písanka 3 s. 38 - 4 řádky. 

Ve žlutém sešitku mají děti informaci k akci, která se uskuteční hned po prázdninách v úterý 23. 4.  Od školy budeme odcházet ráno už v 7.45 h (jdeme na tramvaj v 8.04). Jedeme k DDM na tř. 17. listopadu, budeme plnit různé úkoly venku na stanovištích, proto vhodný oděv a obuv. S sebou pouze batůžek - svačina, pití,pláštěnka, čip, druž. deníček. 2 lístky na tramvaj už zítra.

15. 4. Slabikář s. 69. Písmenkový sešit - obrázky na Ř. Matematika s.17, cv. 6.

Po Velikonocích budeme mít ve třídě hudební soutěž, každý zazpívá nějakou připravenou písničku, 2 děti postoupí do školního kola.

11. 4. Slabikář s. 69 - číst. Písanka 3 s. 36 - 2 řádky (na pondělí).

Zítra jdeme do DDM na Jánského ul. na program ke Dni Země. Akce probíhá venku na stanovištích jen za ,pěkného počasí. Podrobnosti mají děti ve žlutém sešitku - s sebou do batůžku pouzdro, čip, druž. deníček, svačinu, pití, pláštěnku. Pokud bude pršet, zůstaneme ve škole.

9. 4. Slabikář s. 67 - číst.  Slabikář s. 67 dole opsat označené 2 řádky do malého sešitu.

8. 4. Slabikář s. 66 - číst. Matematika s. 14, cv. 6 - dopsat.

V pondělí a v úterý 15. 4. a 16. 4. se konají konzultační třídní schůzky vždy od 16 h. Pro každého žáka je vyhrazeno 10 min, můžete si už ode dneška zarezervovat na webových stránkách školy termín, který vám vyhovuje. A ještě upozornění pro rodiče - ve třídě se vyskytly neštovice.

4. 4. Slabikář s. 65 - číst, s. 6 - obrázek nahoře. Písanka s. 31 - 4 řádky. Některé děti v beruškovém sešitě dokreslit Neotesánka nebo Špindíru a Čistotu.

3. 4. Slabikář . 64 - číst. Písanka s. 30 - 4 řádky.

2. 4. Slabikář s. 63. Písmenkový sešit - obrázky na Č.

1. 4. Matematika s. 11, cv. 5. Slabikář s. 63 - číst.

Zítra jdeme do knihovny na Brněnské ul. Ráno se budeme učit, po první hodině odcházíme, vrátíme se asi v 11 h, konec vyuč. a družina jako obvykle. Jdeme pěšky - vhodné oblečení a obuv.

                                                               Březen

29. 3. Slabikář s. 61 - číst.

28. 3. Písmenkový sešit - vybarvit berušku a přidat obrázky na B,

26. 3. Slabikář s. 60 - číst. Fólie sl. 37. 

Zítra jdeme do DDM na Jánského ul. hned ráno, odcházíme od školy v 7.45 h (program začíná v 8 h).

25. 3. Slabikář s. 59 - číst. Písanka s. 24 - 3 řádky.

22. 3. Slabikář s. 58 - číst, nahoře vybarvit obrázek.

21. 3. Písanka s. 25 - 2 řádky. 

20. 3. Slabikář s. 57 - číst. Písanka s. 21 - 3 řádky. 

19. 3. Slabikář s. 56 - číst. Písanka 3, s. 23 - 4 řádky.

18. 3. Slabikář s. 55 - číst. Matematika s. 4, cv. 4 - modrý řádek, s. 5, cv. 3. Písmenkový sešit - obr. na H.

8. 3. Slabikář s. 54 a část s. 55 - číst. Naučit se vybranou básničku na recit. soutěž.

Příští týden jarní prázdniny.

7. 3. Slabikář s. 54 - obrázek. Písanka 3 s. 18 - 3 řádky.

6. 3. Slabikář s.53 - číst.  Procvičovat sčítání do 20 typu 10 + 3, 3 + 10.

5. 3. Slabikář s. 52 - číst. Písanka s. 17 - 3 řádky.

4. 3. Matematika s. 2, cv. 6. Slabikář s. 52 nahoře a barevný sloupeček vpravo - číst.

Po jarních prázdninách se bude konat školní kolo recitační soutěže, předtím budeme mít soutěž ve třídě. Děti dostaly za úkol vybrat si doma nějakou básničku (2 - 3 sloky nebo i delší) a přinést ji na ukázku do školy. Pokud by náhodou žádnou doma neměly, vyberu jim sama (na zítra mají básničku pouze přinést, ještě ji nemusí umět).

1. 3. Slabikář s. 50 - naučit básničku dole. Písmenkový sešit - obrázky na písmeno C.

                                                           Únor

28. 2. Domalovat kytku na papír - spojování čísel do 20.

27. 2. Slabikář s. 49, 50 nahoře. Písanka 3 s. 15 - 4 řádky.

Děti mají ve žlutém sešitku nalepené 2 zprávy - menší změna rozvrhu a informace o možnosti zakoupení mapy, kterou dnes děti dostaly ve škole. Pokud nemáte zájem, pošlete mapu zpět do školy.

26. 2. Slabikář s. 48, 49 - číst. Velká fialová písanka s. 9 - 4 řádky.

25. 2. Slabikář s. 48 nahoře obrázek. Písanka 3 s. 11 - 4 řádky. Vystříhnout čísla 11 - 20.

21. 2. Slabikář s. 47. Písanka 3 s. 8 dole.

20. 2. Slabikář s. 46. Písanka 3 s. 7 - 4 řádky.

19. 2. Slabikář s. 45. Fólie sl. 31.

18. 2. Slabikář s. 44. Písanka 3 s. 5 - 4 řádky.

15. 2. Písmenkový sešit - obrázky  na písmeno R. Slabikář s. 43 - číst.

14. 2. Slabikář s. 42  - číst. Matematika s. 30, cv. 1.

13. 2. Slabikář s. 41 - číst. Písanka 3 s. 2 - 3 řádky.

12. 2. Slabikář s. 42 vybarvit obrázek nahoře. Fólie sl. 26.

11. 2. Slabikář s. 40 - číst, dokreslit k obrázku poslední řádek textu. Písanka s. 39 - 3 řádky.

8. 2. Slabikář s. 39. Písmenkový sešit - obrázky na písmeno Š. Některé děti domalují pošťáka - papír s příklady.

7. 2. Slabikář s. 39 - číst. Matematika s. 24, cv. 5.

6. 2. Slabikář s. 38. Fólie sl. 25.

5. 2. Slabikář s. 38. Písanka 2 - s. 36.

4. 2. Slabikář s. 37 - číst. Písanka s. 34 - 2 řádky, s. 35 - 2 řádky.

Některé děti ještě nezaplatily 90 Kč na pořad ve středu.

                                                        Leden

31. 1. Písmenkový sešit - obrázky na písmeno K. Slabikář s. 36.

30. 1. Slabikář s. 36 - číst, obrázek nahoře vybarvit.

29. 1. Slabikář s. 35 - číst, dole dopsat. Velká fialová písanka s. 9 - 4 řádky číslic.

28. 1. Slabikář s. 34 - číst. Matematika s. 21, cv. 8 jen zelené sloupečky přepsat do malé matematiky a vypočítat.

Ve čtvrtek končí vyučování v 11.40 h (čtvrtou hodinu se rozdává vysvědčení), pak družina. V pátek 1. 2. pololetní prázdniny.

25. 1. Slabikář s. 33. Písmenkový sešit - obrázky na D.

24. 1. Slabikář s. 33. Matematika s. 20, cv. 3.

23. 1. Slabikář s. 32 - číst a nahoře vybarvit obrázek. Básnička s. 30 dole - Medvídek - naučit.Malá matematika - 2 předepsané řádky.

22. 1. Slabikář s. 31 - číst. Písanka 2 s. 30.

21. 1. Slabikář s. 30 - číst. Matematika s. 17, cv. 7 - jen žluté sloupečky opsat do malé matematiky a vypočítat.

18. 1. Slabikář s. 29. Písmenkový sešit - obrázky na písmeno Z.

17. 1. Slabikář s. 28 - číst. Písanka s. 29. Vyloupnout papírové peníze a přinést v nějaké krabičce nebo obálce apod.

16. 1. Slabikář s. 28 nahoře - číst. Matematika s. 17, cv. 1.

15. 1. Slabikář s. 27 - číst. Písanka s. 27 - 3 řádky. Někteří mají domalovat obrázek v beruškovém sešitě. 

14. 1. Slabikář s. 26 - číst. Matematika s. 16 - 2 řádky č. 9.

Zítra jdeme na vzdělávací pořad do DDM na Jánského ul. Pořad trvá jen hodinu, před i po pořadu se budeme normálně učit (jdeme na 9 h). Vhodné oblečení a obuv, jdeme za každého počasí.

11. 1. Slabikář s. 25. Písmenkový sešit - obrázky na písmeno V.

10. 1. Slabikář s. 25 - číst. Písanka 2 - s.25 dole.

9. 1. Slabikář s. 24 - číst. Matematika s. 13, cv. 2.

8. 1. Slabikář s. 23 - číst. Fólie - sloupeček 15.

Dnes se děti zúčastnily preventivního vzděl. programu Kamarády mít, kamarádem být - podpora dobrých vztahů ve třídě. Cena na žáka 25 Kč.

7. 1. Slabikář s. 22 - číst část. Písanka 2 s. 22 - 4 řádky.

4. 1. Slabikář s. 20 - číst a básničku dole naučit zpaměti.

3. 1. Matematika s. 10, cv. 2. Slabikář s. 19 - číst.

                                                        Prosinec

21. 12. Krásné prožití svátků a hodně zdraví a pohody v novém roce 2019!

Do školy nastupujeme 3. 1. 2019.

20. 12. Slabikář s. 19. Písanka s. 20 - 4 řádky.

19. 12. Slabikář s. 18 - číst. Nahoře vymalovat obrázek. Matematika s. 8, cv. 2.

18. 12. Slabikář s. 17 - číst. Některé děti mají domalovat prvouku s. 34.

17. 12. Slabikář s. 16 - číst. Písanka 2, s. 15 - dopsat.

14. 12. Slabikář s. 16 - vybarvit obrázek, číst.

13. 12. Slabikář s. 15 - číst. Písanka 2, s. 12 - 4 řádky.

11. 12, Slabikář s. 14 - část strany. Písanka s. 10 - 2 řádky.

10. 12. Slabikář s. 13 - číst. Matematika s. 6, cv. 4. Písmenkový sešit - obrázky k písmenu J.

7. 12. Slabikář s. 12 - číst. Některé děti sloupeček 10 na fólii.

6. 12. Slabikář s. 12 - obrzek vybarvit. Písanka s. 7 - 2 řádky.

5. 12. Slabikář s. 11 vyznačená část - číst. Matematika s. 4, cv. 1. 

Zítra v 16.30 h třídní schůzky.

4. 12. Slabikář s. 10 - číst. Fólie - sloupeček 9.

3. 12. Slabikář s. 9 - číst. Písanka 2, s. 6 - 3 řádky. Písmenkový sešit - vybarvit obrázek, obrázky na T.

                                                             Listopad

30. 11. Slabikář s. 8 - číst a vybarvit obrázek nahoře.

Ve čtvrtek 6. 12.  v 16.30 h se konají v 1. B třídní schůzky - podepište prosím vzadu v Deníčku školáka.

29. 11. Slabikář s. 8 - naučit básničku. Písanka 2, s. 4 - 3 řádky.

Žáci, kteří si objednali vánoční foto a 9. 11. se fotili, mají fotky u sebe. Pošlete, prosím, peníze.

28. 11. Slabikář s. 7 - číst. Matematika s. 1, cv. 1.

27. 11. Slabikář s. 6 - číst. Písanka 2, s. 3 - 2 řádky.

5. 11. Vánoční fotografování, které si některé děti objednaly formou vyplněných lístků a odevzdaly ve škole, proběhne 9. 11.

Vážení rodiče, po dobu mé nepřítomnosti budou mít děti domácí úkoly vyznačené pouze v sešitech. Prostřednictvím mailu se na mě můžete pochopitelně kdykoliv obrátit. Děkuji za pochopení. Palátová

 

                                                                  Říjen                                                                                                          

26. 10. ŽA s. 33 - číst. Vystřihnout písmeno O. Obrázky na O -  písmenkový sešit.

V pondělí a v úterý podzimní prázdniny.

25. 10. ŽA s. 32 - číst. Písanka 1 s. 7 - 3 řádky.

24. 10. ŽA s. 31 - číst. Matematika s. 19 uprostřed - třetí sloupeček, znázornit a vypočítat.

23. 10. ŽA s. 30 - číst. Malá písanka - 2 řádky na s.5.

22. 10. Písmenkový sešit - obrázky na písmeno S. Matematika s. 18 uprostřed třetí sloupeček - podle příkladu znázornit a napsat výsledek. ŽA s. 30 - číst dvě cvičení.

19. 10. Vystřihnout písmeno s, S. ŽA s. 28 - číst písmena.

Včerejší program Méďové - 80 Kč. Někteří ještě nevrátili fotky ani nepřinesli peníze. Dodejte, prosím, v pondělí. 

17. 10. Na pátek - malá matematika - 2 řádky č. 4, ŽA - číst s. 27.

Zítra odcházíme v 7.45 h od školy na tramvaj.

16. 10. Malá písanka s. 1 - 2 řádky, obalit. ŽA s. 26 číst nahoře.

Ve žlutém sešitku informace ke čtvrteční akci (prosím podepsat) - ve středu přinést 2 jízdenky na MHD, ve čtvrtek odcházíme od školy v 7.45 h na tramvaj. Do batůžku svačinu, pití, čip, družinový deníček, pouzdro. Učení si nebereme, bude jen angličtina, kterou ve středu vybereme a necháme ve škole.

15. 10. Matematika s. 17 nahoře - psát č. 4. ŽA s. 25 nahoře číst slabiky. Procvičovat probraná písmena a jejich čtení, procvičovat sčítání a odčítání do 3.

Děti mají u sebe nové fotografie a přívěšek na klíče. Zase je možnost zakoupit nebo vrátit, tentokrát jsou i různé možnosti výběru fotek - malý lístek vzadu na obalu fotek. Pokud si něco vyberete, napište mi, prosím, které fotky a kolik peněz platíte. Děkuji.

Ve čtvrtek 18. 10. jedeme s dětmi na pořad Dramacentra s názvem Méďové (na Tř. 17. listopadu). Děti se aktivně zapojují do děje, snaží se nacházet řešení různých situací, spolupracovat, pomáhat si. Děti budou potřebovat 2 jízdenky na MHD, vyberu si je předem a nechám u sebe. Vstupné zaplatím sama a pak rozpočítám částku podle počtu zúčastněných dětí a zpětně vyberu. Podrobné informace budou zítra ve žlutém sešitku.

12. 10. Písmenkový sešit - obrázky na písmenko E.

11. 10. Malá matematika - dva řádky trojek. Procvičovat čtení slabik. 

Připomínám, že zítra vyjdou v MF fotky vašich dětí.

10. 10. Písanka zezadu - č. 3. ŽA s. 22 - číst nahoře. Procvičovat sčítání do 3 (používat znaménko plus).

9. 10. Písanka s. 29 - 3 řádky. ŽA s. 21 - číst. 

8. 10. Písanka s. 27 - 3 řádky. Písmenkový sešit - obrázky na L. Vystřihnout L, l a dát do složek.

4. 10. Malá matematika - dva řádky dvojek. ŽA s. 19 - číst. Vystřihnout kartičky  se znaménky a dát do malých složek.

3. 10. Velká písanka zezadu - dva řádky dvojek. ŽA  s. 18  - přečíst.

Děti dostaly lístky s nabídkou vánočního fotografování - pokud máte zájem, vyplňte zadní stranu lístku s požadovanými typy fotek a pošlete zpět do školy. Až bude focení probíhat, budou se fotit už jen ty děti, které odevzdají lístek.

2. 10. Písmenkový sešit - obrázky na písmenko A. Živá abeceda - číst slabiky dole na s. 17.

Děti dostaly fotky, můžete se rozhodnout, jestli je chcete nebo ne, pošlete buď peníze nebo fotky zpět (jedná se o první fotografování do MF).

1. 10. Malý sešit do matematiky obalit, 2 řádky jedniček. Číst v ŽA s. 16 - 2 řádky písmen (úkol s kytičkou).

                                                                Září

26. 9. Vystřihnout písmenko a, A a dát do složek. 

Ve čtvrtek 27. 9. ředitelské volno, v pátek státní svátek.

25. 9. Písanka s. 19 dole.

24. 9. Písanka s. 18 - jeden řádek. Písmenkový sešit velký - vystřihnout a nalepit alespoň 3 obrázky slov, která začínají na M (nebo namalovat).

20. 9. Vystřihnout písmenka m, M a dát do velkých složek na písmena.

19. 9. Matematika s. 7 dole.

18. 9. Písanka s. 14 dole. 

Zítra fotografování jednotlivců - fotky si můžete po obdržení zakoupit nebo vrátit. V pondělí 24. 9. tř. schůzky v 16.30 h - podepište, prosím, vzadu v Deníčku školáka.

13. 10. Písanka s. 9 - 4 klubíčka.

12. 9. Písanka s. 7 - obkroužit 4 jablíčka.

Kontrolujte, prosím, denně vzkazy ve žlutém sešitku a také družinový deníček a podepište, že jste se seznámili s případnými novými informacemi. Děkuji.

10. 9. Fialová písanka s. 4 dole. Do matematiky rozstříhat karty s čísly a tečkami a dát do menší složky (vše na středu).

Zítra cvičení v přírodě - podrobnosti ve žlutém sešitku. Ve středu proběhne fotografování do MF.