2.A

červen

 

V pátek 28. 6. 2019 rozdáváme vysvědčení a končíme 8,45. Potom odvedu děti do družiny, popřípadě na oběd.

Přeplatek za jízdné (autobus plavání) činí 325 Kč na žáka. Peníze budou převedeny do 3. ročníku, o to méně budou děti platit za pracovní sešity ve 3. třídě.

V příštím školním roce budou mít děti třídní učitelku Mgr. Martinu Doležalovou. Třídu budou mít ve 2. patře vlevo.

Přeji všem krásné prázdniny a vydařenou dovolenou.

 

Vyúčtování výletu:

vybráno             200,-

vstupné               60,-

jízdné                112,-

zůstatek              28,-

Za zbytek peněz z výletu půjdeme ve čtvrtek 27. 6. na zmrzlinu. Pokud někdo z rodičů nebude souhlasit, budou dětem peníze vráceny.

 

19. 6. 2019 M prověrku opravit, nechat podepsat a zítra přinést zpět.

19. 6. 2019 ČJ prověrku opravit, nechat podepsat a zítra přinést zpět (děti, které ji psaly až dnes).

19. 6. 2019 PRV prověrku nechat podepsat a zítra přinést zpět (děti, které ji psaly až dnes).

 

V pondělí 24. 6. 2019 jedeme na 9,15 do kina v Šantovce na premiéru filmu "Psí poslání 2". Vstupné činí 124 Kč. Část vstupného bude hrazena z výtěžku sběru a to 34 Kč na žáka, takže vybíráme 90 Kč + 2 lístky na MHD. Peníze, prosím, přinést do pátku 21. 6. 2019. Děkuji za spolupráci.

7. 6. 2019 ČJ dodělat volný list.

 

Příští týden od 17. 6. do 21. 6. 2019 je každý den vyučování do 11, 40 hodin, kromě úterý, kdy bude po plavání cvičení v přírodě do 12,35.

14. 6. 2019 PRV prověrku nechat podepsat a v pondělí 17. 6. donést zpět.

 

13. 6. 2019 ČJ prověrku opravit, nechat podepsat a zítra donést zpět.

13. 6. 2019 M opakovat vše z matematiky.

 

11. 6. 2019 M str. 65 př. 5 (kdo nestihl ve škole). Procvičit všechno probrané učivo.

 

10. 6. 2019 ČJ písanka str. 34 dopsat (kdo nestihl ve škole).

Kvůli vysokým teplotám je od zítřka 11. 6. 2019 do konce týdne zkrácené vyučování.

 

výlet Javoříčko

https://www.zonerama.com/skola/Album/5366074

 

Učivo pro nemocné děti:

ČJ opakovat všechny probrané jevy - počet slov ve větě, druhy vět, tvrdé a měkké souhlásky, psaní ú, ů ve slovech, psaní slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, řazení slov podle abecedy, spodoba souhlásek. Písanku dopsat po stranu 33.

M opakovat numeraci do 100 s přechodem přes 10, dělení a násobení 2, 3, 4, 5, slovní příklady, rýsování úseček dané délky, měření úseček, rýsování přímky, body ležící a neležící na přímce, Pracovní sešit  dopsat po stranu 64.

PRV dopsat celý pracovní sešit po stranu 70, zopakovat probrané učivo.

7. 6. 2019 ČJ dodělat volný list (obě strany).

7. 6. 2019 M str. 64 př. 4, 5.

 

6. 6. 2019 M opakovat násobení a dělení 2, 3, 4, 5. Zopakovat si rýsování úseček dané délky, rýsování přímky a body, které leží nebo neleží na přímce.

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 proběhne ve škole divadelní představení "Pohádky z našeho statku". Vybíráme 50 Kč. Donést, prosím, do středy 12. 6. 2019. Děkuji.

 

Zítra 5. 6. 2019 jedeme na výlet do Javoříčských jeskyní a Vojtěchova. Sraz všech dětí je v 7,30 před školou. Děti budou mít v batůžku dostatek jídla, pití, pláštěnku, popřípadě peníze na suvenýry a občerstvení. Na sobě budou mít sportovní oblečení, pevnou obuv (půjdeme pěšky cca 2 km) a pokrývku hlavy. Ve Vojtěchově si zájemci mohou opéct špekáček (přinesou si svůj vlastní). Komu bývá v autobuse špatně, bude mít v sobě kinedryl a druhý prášek bude mít v batůžku na cestu zpět. Předpokládaný návrat je kolem 15,00. Všechny děti mají odhlášený oběd.

 

3. 6. 2019 M dobarvit kašpárka (kdo nestihl ve škole). Na zítra mít pravítko, ostrouhanou tužku, sešit do G.

3. 6. 2019 ČJ písanku opravit (kdo nemá napsané opravy) a chybějící stránky dopsat (komu nějaké chybí).

květen

Učivo pro nemocné děti:

ČJ písanka po stranu 30. Procvičovat všechno probrané učivo - měkké a tvrdé souhlásky, skládání vět ze slov, počet slov ve větě, druhy vět, abeceda, psaní ú,ů a slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, spodoba souhlásek na konci nebo uprostřed slova.

M pracovní sešit po str. 63. Sčítání a odčítání do 100 přes 10. Násobení a dělení 2, 3, 4, 5. Slovní příklady, porovnávání, o několik větší, menší, někulikrát větší, menší.

PRV pracovní sešit celý - opakovat veškeré probrané učivo od začátku roku.

31. 5. 2019 ČJ písanka str. 30 celá, opravit předchozí strany. Na pondělí přinést čtenářský deník a přečtenou knihu.

31. 5. 2019 M str. 63 př. 3, 4.

 

29. 5. 2019 ČJ diktát opravit a nechat podepsat.

29. 5. 2019 M pětiminutovku nechat podepsat. Naučit se zpaměti násobky 5 tam i zpět.

Zítra 30. 5. 2019 máme sportovní den ke Dni dětí. Vzít si sportovní oblečení, vhodnou obuv, úkolníček, družinový deníček, pouzdro, svačinu. Končíme 11,40. Společně jdeme na oběd. Družina začíná ve 12,15.

 

28. 5. 2019 M str. 61 př. 9.

 

27. 5. 2019 M str. 60 př. 1.

Ve středu 5. 6. 2019 se koná výlet do Javoříčských jeskyní a Vojtěchova. Vybíráme 200 Kč. Peníze, prosím, přinést do pondělí 3. 6. 2019. Všechny další potřebné informace jsou na listu, který mají děti vložený v úkolníčku. Zpět do školy donesou pouze ustřiženou návratku. Děkuji za spolupráci.

 

23. 5. 2019 ČJ písanka str. 25 celá (kdo nenapsal).

23. 5. 2019 M procvičovat násobení a dělení 2, 3, 4.

Zítra 24. 5. 2019 máme zkrácené vyučování. Končíme 11,40.

 

22. 5. 2019 ČJ písanka str. 25 celá, předchozí stranu opravit. Diktát opravit a nechat podepsat.

22. 5. 2019 M opakovat násobení a dělení 2, 3, 4.

 

21. 5. 2019 M str. 57 př. 6. Procvičovat násobení a dělení 2, 3, 4.

 

20. 5. 2019 M str. 56 př. 4. Procvičovat násobky 4, násobení a dělení 2 a 3.

20. 5. 2019 ČJ dodělat volný list - spodoba souhlásek. Písanka - napsat opravu na volný list (kdo měl chyby). a nechat podepsat.

Od pondělí 27. 5. 2019 nebudou k dispozici tělocvičny z důvodu zateplování. Děti budou do TV nosit převlečení a obuv na ven. V případě deště bude náhradní program ve třídě.

 

17. 5. 2019 M naučit se násobky 4 tam i zpět. Procvičovat násobení a dělení třemi.

Přinést 40 Kč na fotografii.

Prosím rodiče, kteří nezaplatili celou částku na dopravu autobusem na plavání, aby tak učinili do konce května. Doplatek je 320 Kč. Děkuji.

 

16. 5. 2019 M procvičovat násobení a dělení třemi.

16. 5. 2019 ČJ písanku opravit a nechat podepsat.

 

15. 5. 2019 ČJ dodělat volný list. Diktát opravit a nechat podepsat.

 

14. 5. 2019 M str. 53 př. 9. Procvičovat násobení a dělení třemi.

14. 5. 2019 ČJ písanka str. 20 celá.

 

13. 5. 2019 ČJ písanku opravit a nechat podepsat.

13. 5. 2019 M str. 53 dokončit př. 7, celý př. 8. Procvičovat násobení a dělení třemi.

 

10. 5. 2019 M str. 52 př. 4,5. Procvičovat násobení třemi.

10. 5. 2019 ČJ diktát opravit a nechat podepsat.

V pondělí 27. 5. 2019 proběhne před školou výukový program "Dravci" (ukázka jednotlivých dravců). Vybíráme 50 Kč. Donést, prosím, do pátku 24. 5. 2019. Děkuji.

 

9. 5. 2019 M str. 51 př. 3,4. Pětiminutovku nechat podepsat.

9. 5. 2019 ČJ písanku opravit a nechat podepsat.

 

7. 5. 2019 M Naučit se zpaměti násobky tří tam i zpět. Procvičovat násobení a dělení dvěma.

 

6. 5. 2019 M dodělat volný list (kdo nestihl ve škole). Procviřovat pamětné násobení a dělení 2.

 

V pondělí 6. 5. 2019 jedeme do Šantovky na pořad "Tajemství písniček". Sraz ve třídě, odcházíme v 8,00 na tramvaj. Vzít si ČJ a M.

3. 5. 2019 M Procvičovat dělení a násobení dvěma.

3. 5. 2019 ČJ Přinést čtenářský deník + knihu (děti, které nebyly v pátek).

 

Zítra 3. 5. 2019 proběhne fotografování třídních kolektivů. Za fotografii budeme vybírat 40 Kč. Kdo se bude chtít fotografovat ve skupince se spolužáky, či se sourozencem, bude to mít napsané od rodičů v úkolníčku. Skupinové foto bude stát 50 Kč.

2. 5. 2019 M str. 47 př. 7. Procvičovat násobení a dělení dvěma. Píšeme opakování na známky.

2. 5. 2019 ČJ - na zítra přinést čtenářský deník + knihu.

duben

30. 4. 2019 M procvičovat dělení a násobení dvěma. Budeme psát opakování.

30. 4. 2019 ČJ přichystat si na pátek 3. 5. čtenářský deník.

 

29. 4. 2019 M procvičovat násobení a dělení dvěma.

Zítra odpadá 5. vyučovací hodina. Končíme v 11,40 hodin.

 

Školní kolo Superstar je 30. 4. 2019 ve 14,00. Vítězové si přes víkend nacvičí píseň.

V pondělí 6. 5. 2019 jedeme do Šantovky na pořad "Tajemství písniček" na 8,45 hodin. Vybíráme 70 Kč + 2 lístky. Přinést do pátku 3.ů 5. 2019. Děkuji za spolupráci.

 

25. 4. 2019 ČJ písanka str. 15. 

25. 4. 2019 M procvičovat pamětné dělení dvěma.

 

24. 4. 2019 ČJ písanka str. 14. Diktát opravit a nechat podepsat.

24. 4. 2019 M procvičovat pamětné násobení a dělení dvěma.

 

Příjemné prožití velikonočních svátků.

17. 4. 2019 PRV str. 60, 61 (pouze žáci, kteří neměli pracovní sešit nebo nebyli ve škole).

 

16. 4. 2019 ČJ str. 99 cv. 2 do zeleného sešitu.

 

15. 4, 2019 ČJ zelený sešit opravit a nechat podepsat.

15. 4. 2019 M str. 42 př. 3, 5.

 

12. 4. 2019 ČJ zelený sešit - napsat zpětně všechny opravy.

12. 4. 2019 M str. 41 př. 7.

12. 4. 2019 PRV prověrku nechat podepsat a v pondělí donést zpět.

 

11. 4. 2019 M str. 40 př. 5

11. 4. 2019 PRV zopakovat učivo od začátku roku.

 

10. 4. 2019 ČJ diktát opravit a nechat podepsat.

10. 4. 2019 PRV str. 59 celá. Zopakovat učivo od začátku roku, píšeme prověrku.

 

9. 4. 2019 M str. 39 př. 4. Procvičovat násobení dvěma a numeraci do 100.

Připravit si písničku na třídní kolo soutěže Superstar. Dva nejlepší postupují do školního kola.

Zítra 10. 4. 2019 máme zkrácené vyučování kvůli velikonočním dílničkám do 11,40 hodin.

 

8.4. 2019 ČJ dopsat všechny opravy v písance, pokud je nemám napsané. Číst v čítance str. 24 - 26.

8. 4. 2019 M str. 39 př. 6.

 

Učivo pro nemocné děti:

ČJ učebnice po stranu 95. Umět zpaměti vyjmenovat písmena abecedy a následně umět poskládat slova podle abecedy. Umět z čeho se skládá báseň - sloka, verš, rým. Umět vyhledat rýmy v básni.

M pracovní sešit po str. 37. Umět sčítat a odčítat do 100 přes 10. Umět zpaměti násobky 2 tam i zpět.

PRV pracovní sešit po str. 58. Umět vše, co souvisí s jarem - jarní měsíce, začátek jara, co se děje v přírodě (zvířata, rostliny), poznat jarní květiny, pojmenovat mláďata.

5. 4. 2019 M naučit se zpaměti rychle vyjmenovat násobky 2 tam i zpět.

5. 4. 2019 ČJ procvičovat skládání slov podle abecedy.

 

4. 4. 2019 M str. 37  př. 4. Procvičovat každý den sčítání a odčítání do 100 přes 10. 

4. 4. 2019 ČJ procvičovat pamětné vyjmenování abecedy, zkoušet uspořádat slova podle abecedy.

V pondělí 15. 4. a v úterý 16. 4 2019 se konají konzultační odpoledne. Od pondělí příštího týdne se můžete zapisovat do času.

 

3. 4. 2019 ČJ diktát opravit a nechat podepsat. Písanka str. 12.

3. 4. 2019 PRV str. 58 celá.

V pátek 5.4. 2019 končíme kvůli zápisu v 11,20 hodin.

 

2. 4. 2019 M str. 36 př. 2

2. 4. 2019 ČJ písanka str. 11

 

1. 4. 2019 M str.35 př. 3,4

1. 4. 2019 ČJ procvičovat seřazování slov podle písmen v abecedě.

březen

Učivo pro nemocné děti:

ČJ učebnice po stranu 94. Umět zpaměti abecedu a seřazovat slova dle abecedy.

M pracovní sešit úo stranu 32. Umět sčítat a odčítat do 100 všechny typy příkladů.

PRV pracovní sešit po stranu 57. Umět podle hodin zapsat analogový a digitální čas.

 

 

29. 3. 2019 M str. 32 př. 3, 4, 5. Procvičovat numeraci do 100 přes 10.

29. 3. 2019 ČJ zapsat další přečtenou knihu do čtenářského deníku.

 

Zítra 28. 3. 2019 jedeme do Divadla Hudby. Vzít si pomůcky do ČJ a M. Připomínám platbu 500 Kč za dopravu na plavání do konce března.

 

26. 3. 2019 M str. 30 př. 5,6.

Zítra 27. 3. 2019 je zkrácené vyučování. Končíme v 11, 40 hodin.

 

25. 3. 2019 ČJ zelený sešit opravit. Opakovat abecedu.

25. 3. 2019 M str. 29 př. 10.

 

Vážení rodiče, Vaše dítě navštěvuje povinný kurz plavání. Škola i přes žádost na ministerstvo neobdržela dotaci na dopravu, přesto chceme v rámci bezpečného přesunu na bazén a zpět použít objednaný autobus. Náklady na dopravu budou řinit 820 Kč. Částku je možné zaplatit celou nebo nadvakrát, a to 1. částku 500 Kč do konce března, doplatek 320 Kč do 31. května. Děkujeme za pochopení.

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 jedeme na 10,00 hodin do Divadla Hudby na představení "Ať žije Kocourkov". Vybíráme 100 Kč + 2 lístky na autobus. Přinést, prosím, do středy 27. 3. 2019. Děkuji za spolupráci.

22. 3. 2019 ČJ naučit se zpaměti abecedu.

22. 3. 2019 VV dokončit kraslici.

 

21. 3. 2019 M str. 28 př. 7.

 

20. 3. 2019 ČJ diktát opravit a nechat podepsat. Čítanka str. 94 číst.

 

19. 3. 2019 M str. 26 celá.

 

18. 3. 2019 M str. 25 př. 7. Procvičovat odčítání do 100 přes 10.

18. 3. 2019 PRV nechat podepsat prověrku z prvouky a donést zpět.

 

8. 3. 2019 ČJ opravit zelený sešit.

8. 3. 2019 M str. 24 př. 2. Procvičovat odčítání přes 10 do 100.

8. 3. 2019 PRV str. 54 celá.

 

7. 3. 2019 M str. 23 př. 2 - doma tvořit příklady a počítat. Procvičovat odčítání do 100 přes 10.

 

6. 3. 2019 ČJ diktát opravit a nechat podepsat.

6. 3. 2019 M str. 21 př. 7.

Kdo se přihlásil na recitační soutěž, naučí se přednášet pohádku O červené Karkulce. Zítra si vyberu jednu dvojici.

 

5. 3. 2019 ČJ písanka str. 10 celá.

5. 3, 2019 M str. 19 př. 7.

 

4. 3. 2019 ČJ opravit přepis slov v zeleném sešitě.

4. 3. 2019 M str. 18 př. 4 do modrého sešitu.

Soubor "Poznej Evropu" měl být vrácen nebo zaplacen do dnešního dne. Prosím přinést nejpozději zítra. Děkuji.

 

 

1. 3. 2019 ČJ opravit přepis a diktát. V pondělí 4. 3. přinést čtenářský deník a knihu.

Vybíráme 200 Kč na SRPŠ. Přinést, prosím, do pátku 8. 3. 2019. Děkuji za spolupráci.

Učivo pro nemocné děti:

ČJ učebnice po stranu 84 včetně. Umět poznat podstatné jméno, sloveso, předložku. Umět používat velká písmena, tvrdé a měkké souhlásky.

M pracovní sešit 2 po stranu 18 a příklad 1 na straně 19. Umět sčítat do 100 s přechodem přes 10.

PRV pracovní sešit po stranu 52 včetně. Umět seřadit a vyjmenovat měsíce v roce, roční období, dny v týdnu.

ůnor

28. 2. 2019 M str. 17 př. 5. Procvičovat sčítání do 100 s přechodem přes 10.

Zítra 1. 3. 2019 jdeme na 10,00 hodin na besedu do knihovny na Brněnské ulici. Vzít si pohodlnou obuv, jdeme pěšky.

Děti dostaly na prohlédnutí soubor "Poznej Evropu" na procvičování učiva zábavnou formou. Pokud ho budete chtít zakoupit, donesou děti 120 Kč, v opačném případě vrátí soubor zpět. prosím o vrácení souboru nebo přinesení peněz do pondělí 4. 3. 2019 Děkuji za spolupráci.

 

Učivo pro nemocné děti:

ČJ učebnice po str. 77. Znát a rozlišit podstatná jména v textu, umět psát jména vlastní a obecná. Čítanka po str. 87. Vše přečíst a vypracovat všechna cvičení.

M 2 po str. 10 včetně. Umět sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes 10. Pracovní sešit 1 celý. Umět poznat všechny geometrické tvary a všechna tělesa. Umět narýsovat úsečku.

PRV po str. 50 včetně.

15. 2. 2019 M 1 str. 88 př. 2, 3, 4, 5.

Děti dostaly čtenářský deník, kam budou na konci každého měsíce zapisovat přečtenou knihu - autor, název knihy, stručný obsah. V určený den si přinesou čtenářský deník i knihu a budeme si o přečtených knihách povídat.

 

14. 2. 2019 ČJ str. 77 cv. 3 do zeleného sešitu.

14. 2. 2019 M 2 str. 10 př. 10.

 

13. 2. 2019 ČJ diktát a zelený sešit opravit.

13. 2. 2019 M 2 str. 9 př. 6.

13. 2. 2019 PRV str. 48, 49 doplnit.

 

12. 2. 2019 ČJ str. 110 cv. 6 přepsat a doplnit 8 vět do zeleného sešitu.

12. 2. 2019 M 2 str. 8 př. 4, 5.

Upozorňuji rodiče, že ve třídě se opět objevily vši. Prohlížejte, prosím, dětem hlavy.

 

11. 2. 2019 ČJ přepis opravit a nechat podepsat. Čítanka str. 80 - 82 číst.

11. 2. 2019 M 2 str. 7 př. 6. Trénovat příklady typu 20 + 32, 45 + 50 atd.

Zítra není kroužek AJ.

 

Učivo pro nemocné děti:

ČJ učebnice po stranu 75 včetně.

M pracovní sešit 1 celý včetně geometrie na konci. Pracovní sešit 2 po stranu 5.

PRV pracovní sešit po stranu 47.

8. 2. 2019 ČJ str. 75 cv. 3 do zeleného sešitu. Napsat opravu přepisu do sešitu Diktáty a přepisy.

8. 2. 2019 M procvičovat názvy těles - krychle, kvádr, válec, kužel, jehlan a z jakých geometrických tvarů jsou složené.

8. 2. 2019 PRV str. 47 dokončit.

 

7. 2. 2019 ČJ str. 109 cv. 3 napsat do zeleného sešitu. Diktát opravit a nechat podepsat.

7. 2. 2019 M str. 76 celá.

 

6. 2. 2019 ČJ str. 109 cv. 2 napsat do zeleného sešitu.

6. 2. 2019 PRV str. 46 doplnit.

 

5. 2. 2019 ČJ procvičovat slabikotvorné souhlásky. Budeme psát opakování.

5. 2. 2019 M 2 str. 5 př. 4.

Zítra tj. 6. 2. 2019 jedeme do kina Metropol na divadelní představení "Ferda Mravenec". Vzít si učení do ČJ, M a PRV, ostatní jako vždy.

 

4. 2. 2019 ČJ do zeleného sešitu dopsat cv. 1 str. 109.hodinu.

4. 2. 2019 M procvičovat sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes 10.

Zítra jedeme poprvé na plavání. Děti budou mít vše, co potřebují na plavání + svačinu, v batůžku. Učení si nechají ve třídě. Z plavání se vracíme na třetí vyučovací hodinu.

leden

Učivo pro nemocné děti:

ČJ učebnice po stranu 71 včetně. Procvičovat všechny druhy souhlásek, slabikotvorné r, l.

M pracovní sešit po stranu 74 včetně. Procvičovat sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes 10.

PRV pracovní sešit po stranu 44 včetně.

31. 1. 2019 ČJ procvičovat slabikotvorné souhlásky.

31. 1. 2019 M Procvičovat odčítání bez přechodu přes 10 u příkladů 50 - 3, 70 - 6 atd. Vypracovat str. 74 př. 5.

 

30. 1. 2019 ČJ diktát opravit a nechat podepsat. Procvičovat slabikotvorné souhlásky.

30. 1. 2019 M str. 73 př. 3. Procvičovat slovní příklady - zápis, výpočet, odpověď.

 

Kurz plavání začíná v úterý 5. 2. 2019. Děti přijdou ráno nejpozději 7,55 do třídy, kde si odloží aktovku, vezmou si pouze batůžek s věcmi na plavání a klíče od skříňky. V batůžku budou mít plavky, ručník, koupací čepici a nazouváky (vše viditelně podepsané). Do šatny odcházíme společně, autobus odjíždí v 8,15 hodin. Z důvodu kurzu plavání je ve 2. pololetí změna rozvrhu. Děti mají rozvrh pro 2. pololetí nalepen v úkolníčku.

29. 1. 2019 M str. 73 př. 2.

 

28. 1. 2019 M str. 72 př. 3. Procvičovat sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes 10.

28. 1. 2019 ČJ Naučit se obojetné souhlásky.

 

Učivo pro nemocné děti:

ČJ učebnice po stranu 69 včetně. Umět doplňovat měkké a tvrdé i, y po měkkých a tvrdých souhláskách.

M pracovní sešit po stranu 70. Procvičovat sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes 10. Např. 26 + 2, 78 - 3 atd.

PRV pracovní sešit po stranu 43 včetně.

25. 1. 2019 ČJ procvičovat doplňování měkkého a tvrdého i, í, y, ý do slov po měkkých a tvrdých souhláskách.

25. 1. 2019 M str. 70 př. 5

 

Dne 6. 2. 2019 jedeme do kina Metropol na představení "Ferda Mravenec". Vybíráme 70 Kč + 2 lístky na autobus. Přinést, prosím, do 4. 2. 2019. Děkuji za spolupráci.

24. 1. 2019 ČJ do zeleného sešitu napsat cv. 1 str. 68.

24. 1. 2019 M str. 69 př. 2, 3.

 

23. 1. 2019 ČJ diktát opravit a nechat podepsat.

23. 1. 2019 M str. 68 př. 2.

 

22. 1. 2019 ČJ - opravit zelený sešit.

22. 1. 2019 M str. 67 př. 3, 4.

 

21. 1. 2019 ČJ - opravit zelený sešit.

21. 1. 2019 M str. 66 př. 2, 4, 5.

 

18. 1. 2019 ČJ dobarvit volný list se souhláskami. Diktát opravit a nechat podepsat.

18. 1. 2019 M str. 64 př. 1.

Protože škola přechází na elektronickou žákovskou knížku systému Edookit, je nezbytné, aby rodiče měli zřízenu mailovou adresu, aby jim škola mohla zaslat přístupové údaje. Zapište mi, prosím, co nejdříve do úkolníčku vaše mailové adresy, abych je mohla zkontrolovat, popřípadě si zřiďte mailovou adresu. Děkuji.

 

17. 1. 2019 M str. 62 př. 4.

17. 1. 2019 PRV str. 42 celá. Prověrku z prvouky nechat podepsat a přinést zpět.

 

16. 1. 2019 ČJ prověrku opravit, nechat podepsat a zítra přinést zpátky.

16. 1. 2019 M prověrku opravit, nechat podepsat  a zítra přinést zpátky.

 

15. 1. 2019 ČJ čítanka str. 76, 77 číst. Stranu 78 dodělat.

Vzít si na zítra do VV plastelínu. (kdo nemá v kufříku ve škole).

 

14. 1. 2019 ČJ čítanka str. 75 dodělat hádanky a napsat křížovku.

14. 1. 2019 M procvičit si rýsování přímých čar a značení bodů v rovině a na přímce.

Od příštího týdne píšeme pololetní prověrky. Zopakuj si učivo, které bude v prověrkách:

ČJ Diktát vět s tvrdými souhláskami. Doplňování u, ú, ů ve slovech. Určit druhy vět a doplnit znaménko za větou. Napsat tvrdé a měkké souhlásky (nikoliv slabiky). Napsat slova opačného významu.

M Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10. Sčítání a odčítání desítek. Sčítání desítek a jednotek. Slovní příklady - znázornění, výpočet, odpověď. Seřazování čísel od nejmenšího po největší nebo naopak. Rozeznávat přímé a křivé čáry. Umět narýsovat přímku a vyznačit body, které leží nebo neleží na přímce.

PRV Měsíc, kterým začíná nový rok. 4 roční období. 3 zimní měsíce. Lesní zvířata. Vyjmenovat stálé ptáky, kteří neodlétají na zimu. Poslední měsíc v roce a které svátky v něm slavíme. 3 listnaté a 3 jehličnaté stromy. 3 druhy ovoce a 3 druhy zeleniny. Rodinné vztahy.  Hlavní město ČR. Město, kde bydlím. Vymalovat státní vlajku.

11. 1. 2019 ČJ napsat do zeleného  sešitu str. 61 cv. 2. Diktát opravit a nechat podepsat. Čítanka str. 72, 73 číst.

11. 1. 2019 M sešit do geometrie obalit. Narýsovat str. 85 př. 2.

 

10. 1. 2019 ČJ doplnit všechny chybějící opravy v zeleném sešitě a nechat podepsat.

10. 1. 2019 M zkusit narýsovat na volný list pavučinu z přímých čar. Umět rýsovat přímou čáru.

10. 1. 2019 PRV str. 38 vykreslit obrázky, doplnit slova.

 

9. 1. 2019 ČJ Diktát opravit a nechat podepsat.

9. 1. 2019 M Nosit každý den rovné pravítko. Potřebujeme už na zítra.

9. 1. 2019