2.A

duben

Příjemné prožití velikonočních svátků.

17. 4. 2019 PRV str. 60, 61 (pouze žáci, kteří neměli pracovní sešit nebo nebyli ve škole).

 

16. 4. 2019 ČJ str. 99 cv. 2 do zeleného sešitu.

 

15. 4, 2019 ČJ zelený sešit opravit a nechat podepsat.

15. 4. 2019 M str. 42 př. 3, 5.

 

12. 4. 2019 ČJ zelený sešit - napsat zpětně všechny opravy.

12. 4. 2019 M str. 41 př. 7.

12. 4. 2019 PRV prověrku nechat podepsat a v pondělí donést zpět.

 

11. 4. 2019 M str. 40 př. 5

11. 4. 2019 PRV zopakovat učivo od začátku roku.

 

10. 4. 2019 ČJ diktát opravit a nechat podepsat.

10. 4. 2019 PRV str. 59 celá. Zopakovat učivo od začátku roku, píšeme prověrku.

 

9. 4. 2019 M str. 39 př. 4. Procvičovat násobení dvěma a numeraci do 100.

Připravit si písničku na třídní kolo soutěže Superstar. Dva nejlepší postupují do školního kola.

Zítra 10. 4. 2019 máme zkrácené vyučování kvůli velikonočním dílničkám do 11,40 hodin.

 

8.4. 2019 ČJ dopsat všechny opravy v písance, pokud je nemám napsané. Číst v čítance str. 24 - 26.

8. 4. 2019 M str. 39 př. 6.

 

Učivo pro nemocné děti:

ČJ učebnice po stranu 95. Umět zpaměti vyjmenovat písmena abecedy a následně umět poskládat slova podle abecedy. Umět z čeho se skládá báseň - sloka, verš, rým. Umět vyhledat rýmy v básni.

M pracovní sešit po str. 37. Umět sčítat a odčítat do 100 přes 10. Umět zpaměti násobky 2 tam i zpět.

PRV pracovní sešit po str. 58. Umět vše, co souvisí s jarem - jarní měsíce, začátek jara, co se děje v přírodě (zvířata, rostliny), poznat jarní květiny, pojmenovat mláďata.

5. 4. 2019 M naučit se zpaměti rychle vyjmenovat násobky 2 tam i zpět.

5. 4. 2019 ČJ procvičovat skládání slov podle abecedy.

 

4. 4. 2019 M str. 37  př. 4. Procvičovat každý den sčítání a odčítání do 100 přes 10. 

4. 4. 2019 ČJ procvičovat pamětné vyjmenování abecedy, zkoušet uspořádat slova podle abecedy.

V pondělí 15. 4. a v úterý 16. 4 2019 se konají konzultační odpoledne. Od pondělí příštího týdne se můžete zapisovat do času.

 

3. 4. 2019 ČJ diktát opravit a nechat podepsat. Písanka str. 12.

3. 4. 2019 PRV str. 58 celá.

V pátek 5.4. 2019 končíme kvůli zápisu v 11,20 hodin.

 

2. 4. 2019 M str. 36 př. 2

2. 4. 2019 ČJ písanka str. 11

 

1. 4. 2019 M str.35 př. 3,4

1. 4. 2019 ČJ procvičovat seřazování slov podle písmen v abecedě.

březen

Učivo pro nemocné děti:

ČJ učebnice po stranu 94. Umět zpaměti abecedu a seřazovat slova dle abecedy.

M pracovní sešit úo stranu 32. Umět sčítat a odčítat do 100 všechny typy příkladů.

PRV pracovní sešit po stranu 57. Umět podle hodin zapsat analogový a digitální čas.

 

 

29. 3. 2019 M str. 32 př. 3, 4, 5. Procvičovat numeraci do 100 přes 10.

29. 3. 2019 ČJ zapsat další přečtenou knihu do čtenářského deníku.

 

Zítra 28. 3. 2019 jedeme do Divadla Hudby. Vzít si pomůcky do ČJ a M. Připomínám platbu 500 Kč za dopravu na plavání do konce března.

 

26. 3. 2019 M str. 30 př. 5,6.

Zítra 27. 3. 2019 je zkrácené vyučování. Končíme v 11, 40 hodin.

 

25. 3. 2019 ČJ zelený sešit opravit. Opakovat abecedu.

25. 3. 2019 M str. 29 př. 10.

 

Vážení rodiče, Vaše dítě navštěvuje povinný kurz plavání. Škola i přes žádost na ministerstvo neobdržela dotaci na dopravu, přesto chceme v rámci bezpečného přesunu na bazén a zpět použít objednaný autobus. Náklady na dopravu budou řinit 820 Kč. Částku je možné zaplatit celou nebo nadvakrát, a to 1. částku 500 Kč do konce března, doplatek 320 Kč do 31. května. Děkujeme za pochopení.

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 jedeme na 10,00 hodin do Divadla Hudby na představení "Ať žije Kocourkov". Vybíráme 100 Kč + 2 lístky na autobus. Přinést, prosím, do středy 27. 3. 2019. Děkuji za spolupráci.

22. 3. 2019 ČJ naučit se zpaměti abecedu.

22. 3. 2019 VV dokončit kraslici.

 

21. 3. 2019 M str. 28 př. 7.

 

20. 3. 2019 ČJ diktát opravit a nechat podepsat. Čítanka str. 94 číst.

 

19. 3. 2019 M str. 26 celá.

 

18. 3. 2019 M str. 25 př. 7. Procvičovat odčítání do 100 přes 10.

18. 3. 2019 PRV nechat podepsat prověrku z prvouky a donést zpět.

 

8. 3. 2019 ČJ opravit zelený sešit.

8. 3. 2019 M str. 24 př. 2. Procvičovat odčítání přes 10 do 100.

8. 3. 2019 PRV str. 54 celá.

 

7. 3. 2019 M str. 23 př. 2 - doma tvořit příklady a počítat. Procvičovat odčítání do 100 přes 10.

 

6. 3. 2019 ČJ diktát opravit a nechat podepsat.

6. 3. 2019 M str. 21 př. 7.

Kdo se přihlásil na recitační soutěž, naučí se přednášet pohádku O červené Karkulce. Zítra si vyberu jednu dvojici.

 

5. 3. 2019 ČJ písanka str. 10 celá.

5. 3, 2019 M str. 19 př. 7.

 

4. 3. 2019 ČJ opravit přepis slov v zeleném sešitě.

4. 3. 2019 M str. 18 př. 4 do modrého sešitu.

Soubor "Poznej Evropu" měl být vrácen nebo zaplacen do dnešního dne. Prosím přinést nejpozději zítra. Děkuji.

 

 

1. 3. 2019 ČJ opravit přepis a diktát. V pondělí 4. 3. přinést čtenářský deník a knihu.

Vybíráme 200 Kč na SRPŠ. Přinést, prosím, do pátku 8. 3. 2019. Děkuji za spolupráci.

Učivo pro nemocné děti:

ČJ učebnice po stranu 84 včetně. Umět poznat podstatné jméno, sloveso, předložku. Umět používat velká písmena, tvrdé a měkké souhlásky.

M pracovní sešit 2 po stranu 18 a příklad 1 na straně 19. Umět sčítat do 100 s přechodem přes 10.

PRV pracovní sešit po stranu 52 včetně. Umět seřadit a vyjmenovat měsíce v roce, roční období, dny v týdnu.

ůnor

28. 2. 2019 M str. 17 př. 5. Procvičovat sčítání do 100 s přechodem přes 10.

Zítra 1. 3. 2019 jdeme na 10,00 hodin na besedu do knihovny na Brněnské ulici. Vzít si pohodlnou obuv, jdeme pěšky.

Děti dostaly na prohlédnutí soubor "Poznej Evropu" na procvičování učiva zábavnou formou. Pokud ho budete chtít zakoupit, donesou děti 120 Kč, v opačném případě vrátí soubor zpět. prosím o vrácení souboru nebo přinesení peněz do pondělí 4. 3. 2019 Děkuji za spolupráci.

 

Učivo pro nemocné děti:

ČJ učebnice po str. 77. Znát a rozlišit podstatná jména v textu, umět psát jména vlastní a obecná. Čítanka po str. 87. Vše přečíst a vypracovat všechna cvičení.

M 2 po str. 10 včetně. Umět sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes 10. Pracovní sešit 1 celý. Umět poznat všechny geometrické tvary a všechna tělesa. Umět narýsovat úsečku.

PRV po str. 50 včetně.

15. 2. 2019 M 1 str. 88 př. 2, 3, 4, 5.

Děti dostaly čtenářský deník, kam budou na konci každého měsíce zapisovat přečtenou knihu - autor, název knihy, stručný obsah. V určený den si přinesou čtenářský deník i knihu a budeme si o přečtených knihách povídat.

 

14. 2. 2019 ČJ str. 77 cv. 3 do zeleného sešitu.

14. 2. 2019 M 2 str. 10 př. 10.

 

13. 2. 2019 ČJ diktát a zelený sešit opravit.

13. 2. 2019 M 2 str. 9 př. 6.

13. 2. 2019 PRV str. 48, 49 doplnit.

 

12. 2. 2019 ČJ str. 110 cv. 6 přepsat a doplnit 8 vět do zeleného sešitu.

12. 2. 2019 M 2 str. 8 př. 4, 5.

Upozorňuji rodiče, že ve třídě se opět objevily vši. Prohlížejte, prosím, dětem hlavy.

 

11. 2. 2019 ČJ přepis opravit a nechat podepsat. Čítanka str. 80 - 82 číst.

11. 2. 2019 M 2 str. 7 př. 6. Trénovat příklady typu 20 + 32, 45 + 50 atd.

Zítra není kroužek AJ.

 

Učivo pro nemocné děti:

ČJ učebnice po stranu 75 včetně.

M pracovní sešit 1 celý včetně geometrie na konci. Pracovní sešit 2 po stranu 5.

PRV pracovní sešit po stranu 47.

8. 2. 2019 ČJ str. 75 cv. 3 do zeleného sešitu. Napsat opravu přepisu do sešitu Diktáty a přepisy.

8. 2. 2019 M procvičovat názvy těles - krychle, kvádr, válec, kužel, jehlan a z jakých geometrických tvarů jsou složené.

8. 2. 2019 PRV str. 47 dokončit.

 

7. 2. 2019 ČJ str. 109 cv. 3 napsat do zeleného sešitu. Diktát opravit a nechat podepsat.

7. 2. 2019 M str. 76 celá.

 

6. 2. 2019 ČJ str. 109 cv. 2 napsat do zeleného sešitu.

6. 2. 2019 PRV str. 46 doplnit.

 

5. 2. 2019 ČJ procvičovat slabikotvorné souhlásky. Budeme psát opakování.

5. 2. 2019 M 2 str. 5 př. 4.

Zítra tj. 6. 2. 2019 jedeme do kina Metropol na divadelní představení "Ferda Mravenec". Vzít si učení do ČJ, M a PRV, ostatní jako vždy.

 

4. 2. 2019 ČJ do zeleného sešitu dopsat cv. 1 str. 109.hodinu.

4. 2. 2019 M procvičovat sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes 10.

Zítra jedeme poprvé na plavání. Děti budou mít vše, co potřebují na plavání + svačinu, v batůžku. Učení si nechají ve třídě. Z plavání se vracíme na třetí vyučovací hodinu.

leden

Učivo pro nemocné děti:

ČJ učebnice po stranu 71 včetně. Procvičovat všechny druhy souhlásek, slabikotvorné r, l.

M pracovní sešit po stranu 74 včetně. Procvičovat sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes 10.

PRV pracovní sešit po stranu 44 včetně.

31. 1. 2019 ČJ procvičovat slabikotvorné souhlásky.

31. 1. 2019 M Procvičovat odčítání bez přechodu přes 10 u příkladů 50 - 3, 70 - 6 atd. Vypracovat str. 74 př. 5.

 

30. 1. 2019 ČJ diktát opravit a nechat podepsat. Procvičovat slabikotvorné souhlásky.

30. 1. 2019 M str. 73 př. 3. Procvičovat slovní příklady - zápis, výpočet, odpověď.

 

Kurz plavání začíná v úterý 5. 2. 2019. Děti přijdou ráno nejpozději 7,55 do třídy, kde si odloží aktovku, vezmou si pouze batůžek s věcmi na plavání a klíče od skříňky. V batůžku budou mít plavky, ručník, koupací čepici a nazouváky (vše viditelně podepsané). Do šatny odcházíme společně, autobus odjíždí v 8,15 hodin. Z důvodu kurzu plavání je ve 2. pololetí změna rozvrhu. Děti mají rozvrh pro 2. pololetí nalepen v úkolníčku.

29. 1. 2019 M str. 73 př. 2.

 

28. 1. 2019 M str. 72 př. 3. Procvičovat sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes 10.

28. 1. 2019 ČJ Naučit se obojetné souhlásky.

 

Učivo pro nemocné děti:

ČJ učebnice po stranu 69 včetně. Umět doplňovat měkké a tvrdé i, y po měkkých a tvrdých souhláskách.

M pracovní sešit po stranu 70. Procvičovat sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes 10. Např. 26 + 2, 78 - 3 atd.

PRV pracovní sešit po stranu 43 včetně.

25. 1. 2019 ČJ procvičovat doplňování měkkého a tvrdého i, í, y, ý do slov po měkkých a tvrdých souhláskách.

25. 1. 2019 M str. 70 př. 5

 

Dne 6. 2. 2019 jedeme do kina Metropol na představení "Ferda Mravenec". Vybíráme 70 Kč + 2 lístky na autobus. Přinést, prosím, do 4. 2. 2019. Děkuji za spolupráci.

24. 1. 2019 ČJ do zeleného sešitu napsat cv. 1 str. 68.

24. 1. 2019 M str. 69 př. 2, 3.

 

23. 1. 2019 ČJ diktát opravit a nechat podepsat.

23. 1. 2019 M str. 68 př. 2.

 

22. 1. 2019 ČJ - opravit zelený sešit.

22. 1. 2019 M str. 67 př. 3, 4.

 

21. 1. 2019 ČJ - opravit zelený sešit.

21. 1. 2019 M str. 66 př. 2, 4, 5.

 

18. 1. 2019 ČJ dobarvit volný list se souhláskami. Diktát opravit a nechat podepsat.

18. 1. 2019 M str. 64 př. 1.

Protože škola přechází na elektronickou žákovskou knížku systému Edookit, je nezbytné, aby rodiče měli zřízenu mailovou adresu, aby jim škola mohla zaslat přístupové údaje. Zapište mi, prosím, co nejdříve do úkolníčku vaše mailové adresy, abych je mohla zkontrolovat, popřípadě si zřiďte mailovou adresu. Děkuji.

 

17. 1. 2019 M str. 62 př. 4.

17. 1. 2019 PRV str. 42 celá. Prověrku z prvouky nechat podepsat a přinést zpět.

 

16. 1. 2019 ČJ prověrku opravit, nechat podepsat a zítra přinést zpátky.

16. 1. 2019 M prověrku opravit, nechat podepsat  a zítra přinést zpátky.

 

15. 1. 2019 ČJ čítanka str. 76, 77 číst. Stranu 78 dodělat.

Vzít si na zítra do VV plastelínu. (kdo nemá v kufříku ve škole).

 

14. 1. 2019 ČJ čítanka str. 75 dodělat hádanky a napsat křížovku.

14. 1. 2019 M procvičit si rýsování přímých čar a značení bodů v rovině a na přímce.

Od příštího týdne píšeme pololetní prověrky. Zopakuj si učivo, které bude v prověrkách:

ČJ Diktát vět s tvrdými souhláskami. Doplňování u, ú, ů ve slovech. Určit druhy vět a doplnit znaménko za větou. Napsat tvrdé a měkké souhlásky (nikoliv slabiky). Napsat slova opačného významu.

M Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10. Sčítání a odčítání desítek. Sčítání desítek a jednotek. Slovní příklady - znázornění, výpočet, odpověď. Seřazování čísel od nejmenšího po největší nebo naopak. Rozeznávat přímé a křivé čáry. Umět narýsovat přímku a vyznačit body, které leží nebo neleží na přímce.

PRV Měsíc, kterým začíná nový rok. 4 roční období. 3 zimní měsíce. Lesní zvířata. Vyjmenovat stálé ptáky, kteří neodlétají na zimu. Poslední měsíc v roce a které svátky v něm slavíme. 3 listnaté a 3 jehličnaté stromy. 3 druhy ovoce a 3 druhy zeleniny. Rodinné vztahy.  Hlavní město ČR. Město, kde bydlím. Vymalovat státní vlajku.

11. 1. 2019 ČJ napsat do zeleného  sešitu str. 61 cv. 2. Diktát opravit a nechat podepsat. Čítanka str. 72, 73 číst.

11. 1. 2019 M sešit do geometrie obalit. Narýsovat str. 85 př. 2.

 

10. 1. 2019 ČJ doplnit všechny chybějící opravy v zeleném sešitě a nechat podepsat.

10. 1. 2019 M zkusit narýsovat na volný list pavučinu z přímých čar. Umět rýsovat přímou čáru.

10. 1. 2019 PRV str. 38 vykreslit obrázky, doplnit slova.

 

9. 1. 2019 ČJ Diktát opravit a nechat podepsat.

9. 1. 2019 M Nosit každý den rovné pravítko. Potřebujeme už na zítra.

9. 1. 2019 PRV str. 37 celá.

 

8. 1. 2019 ČJ naučit se zpaměti měkké souhlásky.

8. 1. 2019 M str. 60 př. 1, str. 61 př. 4.

 

7. 1. 2019 ČJ diktát opravit a nechat podepsat. Procvičit psaní ú, ů ve slovech a psaní tvrdých souhlásek ve slovech.

7. 1. 2019 M pětiminutovku nechat podepsat. Pracovní sešit str. 59 př.9 vypočítat.

 

Upozorňuji, že ve třídě se opět vyskytly vši. Prohlížejte, prosím, dětem hlavy. Děkuji.

Učivo pro nemocné děti:

ČJ učebnice po stranu 55. Umět používat tvrdé souhlásky ve slovech. Budeme psát opakování ze strany 55.

M pracovní sešit po stranu 58. Umět určit desítky a jednotky u všech čísel 0-100, umět porovnávat čísla. Umět sčítání a odčítání desítek.

PRV pracovní sešit po stranu 40. Zopakovat rodinu, domov, naši vlast.

 

3. 1. 2019 M str. 58 př. 5

3. 1. 2019 PRV str. 40 dokreslit.

Zítra 4. 1. 2019 jedeme na 10,00 hodin do Moravského divadla na představení "Louskáček". Vzít si ČJ, svačinu, pití, čip a klíče. Předpokládaný návrat ve 12,30 hodin. Potom jdeme na oběd a do družiny. Upozorňuji rodiče, že lístky na představení jsou nevratné. Do školy přišly již 20. 12. 2018 a faktura byla zaplacena za všechny děti 28. 12. 2018. Pokud dítě z jakéhokoliv důvodu představení neabsolvuje, lístek propadá a peníze nemohu vrátit. Děkuji za pochopení.

prosinec

 

Krásné prožití vánočních svátků, veselého Silvestra a šťastný celý nový rok přeje Olga Charvátová

 Učivo pro nemocné děti:

ČJ učebnice po stranu 52. Umět používat tvrdé souhlásky ve slovech. Číst každý den vlastní knihu. Písanka 2 po stranu 8. Čítanka po stranu 69 číst a vypracovat úkoly.

M pracovní sešit po stranu 57. Umět číselnou řadu 0 -100. Umět dělení čísel na jednotky a desítky. Umět sčítání a odčítání desítek.

PRV pracovní sešit po stranu 35 + strana 39 celá.

 

20. 12. 2018 ČJ diktát opravit a nechat podepsat.

20. 12. 2018 PRV str. 39 celá.

Zítra donést pouzdro, pastelky, nůžky, úkolníček, svačinu, čip s klíčem, dárek pro kamaráda, popřípadě trošku cukroví. Kdo ještě nepřinesl peníze na divadlo, přinést, prosím.

 

19. 12. 2018 ČJ čítanka str. 68, 69 číst.

19. 12. 2018 M str. 56 př. 5.

Zítra není němčina. Palátová

 

18. 12. 2018 ČJ přepis opravit a nechat podepsat. Číst vlastní knížku.

18. 12. 2018 M procvičovat řády jednotek a desítek.

V pátek 21. 12. 2018 přinést drobný dárek (do 50 Kč) pro vylosovaného kamaráda.

 

17. 12. 2018 ČJ písanka 2 str. 8 celá. Čítanka str. 66, 67 číst.

17. 12. 2018 M str. 55 př. 4.

Zítra 18. 12. 2018 není kroužek angličtiny. Fellnerová

 

Probrané učivo pro nemocné děti:

ČJ učebnice po stranu 48 včetně. Umět vyjmenovat tvrdé souhlásky a psaní y, ý po souhláskách h, ch. Čítanka po stranu 65 číst a vypracovat úkoly. Písanka 2 po stranu 7 včetně.

M pracovní sešit po stranu 54 kromě příkladu 7. Umět sčítání a odčítání desítek a číselnou řadu 0 - 100.

PRV pracovní sešit po stranu 33 včetně.

14. 12. 2018 ČJ Trénovat psaní y, ý po tvrdých souhláskách.

14. 12. 2018 M str. 54 př. 6.

 

13. 12. 2018 ČJ Diktát opravit a nechat podepsat.

13. 12. 2018 M str. 53 př. 3.

 

12. 12. 2018 PRV str. 31 celá.

 

11. 12. Kroužek němčiny zítra 12. 12. z důvodu přípravy dílniček odpadá. Palátová 

11. 12. 2018 ČJ naučit se básničku na tvrdé slabiky ze strany 46. Procvičovat psaní u, ú, ů - budeme psát opakování.

Zítra 11. 12. máme z důvodu dílniček zkrácené vyučování do 11,40 hodin.

 

Po vánočních prázdninách v pátek 4. 1. 2019 jedeme do Moravského divadla na 10,00 hodin na představení "Louskáček". Vybíráme 120 Kč + 2 lístky. Peníze a lístky, prosím, přinést do pátku 21. 12. 2018. Děkuji za spolupráci.

10. 12. 2018 ČJ písanka 2 str. 7 celá. Procvičovat psaní u, ú, ů - píšeme opakování. Čítanka str. 62 číst.

10. 12. 2018 M str. 53 př. 5.

 

7. 12. 2018 ČJ písanka 2 str. 6 celá.

 

6. 12. 2018 M dodělat čerta.

6. 12. 2018 PRV str. 30 celá.

 

5. 12. 2018 ČJ - přepis opravit a nechat podepsat.

5. 12. 2018 PRV str. 27 dodělat, str. 28 celá.

 

4. 12. 2018 Prosím děti, které měly objednané vánoční fotografie, aby je do pátku 7. 12. 2018 zaplatily. Potřebuji odevzdat peníze. Děkuji za spolupráci.

 

Zítra 4. 12. 2018 jedeme do Sluňákova v Horce nad Moravou na pořad "Vypečená houska". Vzít si teplé oblečení, pohodlnou obuv, do batůžku svačinu, pití, pláštěnku, úkolníček, deníček do družiny, přezůvky, čip a klíče. Předpokládaný návrat ve 13,15 hodin. Potom jdeme rovnou na oběd a do družiny. Sraz je v 8,00 hodin před školou.

3. 12. 2018 ČJ čítanka str. 60, 61 číst. Stranu 62 dokončit (kdo nestihl ve škole).

3. 12. 2018 M str. 49 př. 4 dokončit obrázek (kdo nestihl ve škole nebo měl špatně vykreslené).

listopad

Probrané učivo pro nemocné děti:

ČJ učebnice po stranu 41 včetně. Umět správně používat samohlásky krátké a dlouhé ve slovech. Zvláště pak u, ú, ů.

M pracovní sešit po stranu 47 včetně. Umět číselnou řadu 0 - 100 tam i zpět.

PRV pracovní sešit po stranu 26 včetně. Umět pojmenovat jednotlivé členy rodiny, znát příbuzenské vztahy - rodiče, prarodiče, sestra, bratr atd. 

Děti mohou zakoupením magnetek se zvířátky (40 Kč) nebo zakoupením obrázkové publikace (50 Kč) přispět na fond Sidus (pomoc dětem z chudých zemí). Pokud se rozhodnete pro koupi některého zvířátka či publikace, zašlete, prosím, peníze do středy 5. 12. 2018.Děkuji.

30. 11. 2018  ČJ Procvičování psaní u, ú, ů ve slovech.

30. 11. 2018 M Procvičování číselné řady 0 - 100 tam a zpět.

 

29. 11. 2018 ČJ písanka 2 str. 5 celá.

29. 11. 2018 M str. 47 př. 6.

29. 11. 2018 PRV str. 26 doplnit datum narození a svátku, v malé sešitu dokreslit rodinu.

 

28. 11. 2018 ČJ písanka 2 str. 4 celá. Diktát opravit a nechat podepsat. 

28. 11. 2018 M str. 45 př. 4,5.

28. 11. 2018 PRV str. 25 celá.

 

27. 11. 2018 ČJ Písanka 2 str. 3 celá. Čítanka str. 56 číst.

27. 11. 2018 M str. 44 opravit vláček v síti (kdo špatně nakreslil ve škole). Procvičovat rozklad u odčítání.

 

26. 11. 2018 ČJ Písanka 2 str. 2 celá. Přepis opravit a nechat podepsat. Čítanka str. 54 číst.

26. 11. 2018 M Procvičovat rozklad u odčítání u všech čísel. Na konci týdne budeme psát opakování.

 

Probrané učivo pro nemocné:

ČJ učebnice po stranu 36 - umět dlouhé a krátké samohlásky, umět rozdělit slovo na slabiky a určit ve slabikách počet písmen. Písanka číslo 1 je celá dopsaná. Čítanka po stranu 52 číst a dodělat úkoly na stránkách.

M pracovní sešit po stranu 42 včetně. Umět pamětné sčítání a odčítání s přechodem přes 10.

PRV pracovní sešit po stranu 23 včetně. Umět rozdíly mezi savci a ptáky. Poznat zeleninu a ovoce a určit jejich druh.

23. 11. 2018 ČJ čítanka str. 53, 54 číst.

23. 11. 2018 M str. 42 dodělat (kdo nedodělal ve škole).

 

22. 11. 2018 ČJ číst vlastní knížku. Umět vyjmenovat samohlásky.

22. 11. 2018 M str. 41 př. 5a. Procvičovat odčítání přes 10 do 20.

 

V úterý 4. 12. 2018 jedeme do Sluňákova v Horce nad Moravou na pořad "Vypečená houska". Vybíráme 65 Kč + 2 lístky. Peníze, prosím, donést do pátku 30. 11. 2018.  V tento den dostanou děti bližší informace.

21. 11. 2018 ČJ písanka str. 40 celá. Číst vlastní knížku. Diktát a předchozí přepis opravit a nechat podepsat.

21. 11. 2018 M str. 40 př. 1.

 

20. 11. 2018 ČJ písanka str. 39 celá. Čítanka str. 50, 51 číst.

20. 11. 2018 M str. 39 dokončit stranu.

 

19. 11. 2018 ČJ písanka str. 38 celá. Číst vlastní knížku.

19. 11. 2018 M procvičovat pamětné sčítání a odčítání do 20 přes 10.

 

15. 11. 2018 ČJ písanka str. 36 celá. Číst vlastní knížku.

15. 11. 2018 M str. 37 př. 5.

15. 11. 2018 PRV str. 22 vybarvit ovoce (kdo nestihl ve škole).

 

Vážení rodiče, prohlédněte si, prosím, nabízené publikace (ČJ a M) a do pátku 16. 11. pošlete