4.A

ČERVEN

27.6. IKT - děti si ponechají sešity do IKT na příští školní rok.
                                                                                     Děkuji  Konečná Lenka

21.6. V příštím týdnu už nebude probíhat vyučování podle rozvrhu, ale budeme se zabývat třídnickými pracemi. Vyučování bude ukončeno od pondělí 24.6. do čtvrtka 27.6. v 11.40 hodin a v pátek děti půjdou domů po 1. vyučovací hodině, kdy bude rozdáno vysvědčení za školní rok 2018/2019.                            Hana Knopová

20.6. Prosím, aby děti přinesly v pondělí 24.6. všechny učebnice čisté, podepsané a případně zalepené.

17.6. děti si doplní opravu v sešitě ČJ 2 - podmět a přísudek vypíší z vět.

14.6. V příštím týdnu bude opět zkráceno vyučování do 11.40 hodin. 

V pondělí 17.6. je poslední termín odevzdání čtenářské dílny za květen.

Děti si také doplní do ŽK sebehodnocení za květen...

V úterý 18.6. jdeme na cvičení v přírodě. Děti přijdou oblečené podle počasí v pohodlné pevné obuvi. S sebou si vezmou svačinu, pití a kapesné.

Ve středu 19.6. jdeme na túru Lošov - Svatý Kopeček. S sebou, pití, svačinu , kapesné a 2 lístky MHD.

12.6. M domácí příprava PS str. 15 dokončit.

10.6. Od úterý 11.6. bude z důvodu vysokých teplot ukončeno vyučování vždy  po 4. vyučovací                  hodině.

Ve čtvrtek 13.6. jdeme do kina v Šantovce na Psí poslání 2. Cena je 124 Kč. Půjdeme tam i zpět pěšky kolem Moravy.

 V pondělí 10.6. děti donesou ke kontrole sešit do HV. 

5.6. V příštím týdnu / asi v pondělí a v úterý/ si napíšeme závěrečnou práci z ČJ a M. Učivo, které si děti zopakují najdete v sešitě matematiky          a ČJ 2.

Prosím, aby si děti doplnily opravy ve všech sešitech. V ČJ i se zdůvodněním.

4.6. Domácí příprava M - dokončit v PS cv. 26 na str.13

 

V pátek 31.5. jdeme do knihovny. Vrátíme se na 3. vyučovací hodinu.29.5. Ve čtvrtek 30.5. se koná ke Dni dětí sportovní dopoledne. Děti mohou přijít ve sportovním oblečení. Vyučování bude ukončeno v 11.40 hodin.

28.5. ČJ domácí příprava - do sešitu sloh doplnit větu podle zadaného pravidla. A v  PS dokončit str.68, cv.3.

 

D.Ú. M- str. 12/23 a, b

Na čtvrtek 23.5. donést do školy oblázky do ČaSP

15.5. V pátek 17.5. bude ukončeno vyučování v 11.40 hodin, v pondělí 20.5. ve 12.35 hodin a 24. 5. v 11. 40  hodin. 

Děti, které jedou se mnou do Itálie, vezmou si s sebou PS do M a PS do ČJ i pouzdro. Splníme všechno učivo, které proberou děti ve škole.

14.5. M domácí příprava PS str.8, cv.16

Výhled : 27.5. se bude konat ukázka výcviku dravců. Cena je 50 Kč.

9.5. M - oprava v sešitě geometrie / někteří žáci/

7.5. M domácí příprava str. 7, cv.13

6.5. ČJ domácí příprava PS str. 58, cv.1

Děti si doplní opravy v diktátovém sešitě.

2.5. V pátek 3.5. se fotografujeme všichni na společnou třídní fotografii. Pokud se děti budou fotit ve           skupinkách, fotka je větší a cena 50 Kč. Potom jdeme do knihovny. Vrátíme se na čtení a AJ.

Domácí příprava M PS str.str.6, cv.14 b, c

 Květen

 

V úterý 30.4. bude ukončeno vyučování v 11.40 hodin.

29.4. ČJ domácí příprava PS str. 56, cv. 9 - určit pády všech podstatných jmen a zapsat číslem nad podstatné jméno. ( celkem 32)

 

Ve čtvrtek 25.4. bude ukončeno vyučování v 11.40 hodin. 

 

Přeji příjemné prožití velikonočních svátků.     Hana Knopová

Výhled na příští týden: Ve středu 24.4. jdeme do Dramacentra. Sraz bude před školou v 7.40 hodin se dvěma lístky MHD.

                                        V pátek 26.4. máme projektový den - DEN ZEMĚ a půjdeme se podívat do Rozária.

16.4. M domácí příprava str.5, cv.10 v PS

Ve středu 17.4. budeme psát čtvrtletní práci z ČJ, po Velikonocích z matematiky.

Výhled - 24.4. jdeme do Dramacentra na pořad Kryštofe, neblbni! Cena je 60 Kč.

8.4. Domácí příprava ČJ PS str. 59, cv.4 do malého sešitu Č 1

8.4. Ve středu 10.4. bude z důvodu přípravy na velikonoční dílničky ukončeno vyučování v 11.40 hodin.

4.4. Domácí příprava ČJ  - PS str.59, cv.8 - cvičení opsat do ČJ 1, malého sešitu

4.4. Příští týden píšeme kontrolní práci na probrané učivo o internetu. Konečná L.

2.4. ČJ domácí příprava - dokončit popis heřmánku na str. 57 ( na úterý 9.4.)

       M domácí příprava PS str.4, cv.8

1.4. V pátek 5.4. bude z důvodu zápisu do 1. tříd  ukončeno vyučování po 4. vyučovací hodině.

Duben

29.3. Ve středu 3.4. jdeme do knihovny. Návrat na 3. vyučovací hodinu.

26.3. Domácí příprava M PS str. 3, cv.6

22.3. Prosím, aby si děti dokončily opravy v malých sešitech Č2 a M. 

Ve středu 27.3. bude probíhat projekt ke Dni učitelů - Děti učí za učitele. Vyučování v tento den bude ukončeno v 11.40 hodin.      Hana Knopová

21.3. M domácí příprava PS str.2, cv.3 a 4

8.3. ČJ - Děti se naučí skloňovat vzory rodu mužského / učebnice str. 54/

7.3. V pondělí 18.3. odpadá 6. vyučovací hodina.

6.3. V pátek 8.3. odpadá 5. vyučovací hodina

       V úterý 19.3. odpadá 5. vyučovací hodina.

5.3. ČJ - děti se naučí na čtvrtek 21.3. libovolnou báseň o jaru / 3 a více slok/

         ČJ - termín odevzdání čtenářské dílny za únor do čtvrtka 21.3.

         M - domácí příprava PS str.30, 31 dokončení

V pondělí 18.3. jdeme do kina Metropol na divadelní představení Čtyřlístek v pohádce. Děti si vezmou PS do matematiky, notový sešit   a 2 lístky na MHD. Cena je 70 Kč.

4.3. Na čtvrtek do PČ si děti donesou hrnek hlíny a čajovou lžičku. 

4.3. Ve středu 6.3. jdeme na Čtenářskou dílničku do knihovny v pozdějším termínu. S sebou si děti vezmou pouze AJ. Vrátíme se na VV.

Březen

27.2. V pátek 1.3. jedeme do Sluňákova / Horka nad Moravou/. Sraz v 8 hodin před školou, návrat               na  oběd / asi ve 12.30 hodin/. Děti oblékněte podle počasí a  pohodlně. S sebou si vezmou 2 lístky MHD,  svačinu, pití. 

Z důvodu akce v družně ve čtvrtek 28.2.odpadá kroužek baseball.

26.2. M domácí příprava - 2 příklady v M1

25.2. M domácí příprava - trojúhelníková nerovnost / dorýsovat trojúhelník podle zadání/

           ČJ  - doplnit opravy i se zdůvodněním v ČJ 2 a doplnit sešit LV / někteří žáci/  

21.2. M domácí příprava PS str. 26, cv.52 a , b

19.2. M domácí příprava PS str.24, cv. 47 a 48

19.2. V pátek 1.3. jdeme do Sluňákova na pořad o počasí. Vstupné je 70 Kč. S sebou také 2 lístky               MHD.

18.2. ČJ domácí příprava - určit pády podst. jmen PS str.46, cv.1

13.2. Děti se naučí skloňovat vzory podstatných jmen rodu ženského.

12.2. M domácí příprava - dopočítat příklad zapsaný v sešitě M1

8.2. Prosím, aby si děti doplnily přes víkend sebehodnocení za leden v ŽK. / Zaměří se na to, co se jim v minulém období podařilo, v čem se zlepšily, posunuly, v čem by naopak měly přidat..../

7.2. Od tohoto týdne došlo ke změně v rozvrhu. 

4.2. M domácí příprava - dokončit obvod a obsah obdélníku.

4.2. Zítra 5.2. jdeme do knihovny. Návrat na 3. vyuč. hodinu.

 únor

 

30.1. Děti se naučí skloňovat vzory rodu středního.

        M domácí příprava - dopočítat příklady na písemné dělení i se zkouškou.

Prosím, aby si děti dokončily opravy v sešitě Č2 a Č1.    Hana Knopová

30.1. Učivo pro nemocné: PS ČJ modrý jsme dokončili celý mimo str. 78, zelený PS str. 39, cv.3 a 4

29.1. V úterý 5. 2. jdeme do knihovny na pořad Čtenářská dílnička. Děti při té příležitosti mohou vrátit zapůjčené knihy nebo si půjčit nové. Od 3. vyučovací hodiny se budeme učit podle rozvrhu.     Hana Knopová

M domácí příprava PS str. 22, cv.44

28.1. Ve čtvrtek 31.1. bude ukončeno vyučování 4. vyučovací hodinou. Kroužek baseball odpadá.

28.1. Učivo pro nemocné:  ČJ PS modrý str. 63 - seznámit se se spojovacími výrazy, cv.2, str.66, cv.1 a 2

25.1. Učivo pro nemocné : ČJ PS modrý str.73 a 74/1

                                               M PS str.20 celá a 21/41

24.1. M - některé děti si dokončí příklady v malém sešitě, které nestihly ve škole.

24.1. Učivo pro nemocné děti: ČJ PS modrý str. 72, str. 60 a 61

                                                    M - procvičování pís. dělení

24.1. ČJ domácí příprava modrý PS str. 72, cv 2

22.1. M domácí příprava - dopočítat příklady v M1 ( u sčítání a odčítání se zkouškami)

16.1. M domácí příprava str.21, cv.41

Na pátek 18.1. do PČ donést jehlu a světlou nit.

13.1. V průběhu tohoto týdne budeme psát pololetní písemné práce z matematiky a českého jazyka. Učivo procvičíme a zopakujeme.

         Stručný obsah opakovaného učiva zapíšeme do sešitu M1 a Č1.

10.1. M domácí příprava PS str.20/40

8.1. M domácí příprava PS str.18, cv.36

7.1. ČJ domácí příprava - doplňovačka v ČJ 2 

4.1. V úterý 8.1. jdeme do knihovny na Brněnskou ulici. Děti teple oblečte. V knihovně pak mohou vrátit zapůjčené knihy. Do školy se           vrátíme  na 3. vyučovací hodinu.

 Leden

21.12. Vážení rodiče,

                  přeji Vám krásné Vánoce s Vašimi dětmi, do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky a trpělivosti.

                                                                                                                              Hana Knopová

17.12. V úterý 18.12. jdeme do kina. Protože půjdeme pěšky doŠantovky podél Moravy, teple děti oblečte. Učení žádné s sebou nepotřebuj, jen deníček s podepsaným zkráceným vyučováním.   Hana Knopová

14.12. V úterý 18.12. bude vyučování ukončeno v 12.35 hodin a v pátek 21.12. v 11.40 hodin.  Hana Knopová

Zítra 14.12. jdeme pěšky do knihovny na Brněnskou ulici. Děti, prosím, teple oblečte. Vrátíme se v průběhu 3. vyučovací hodiny. 

Děti si na zítra přinesou knihu k samostatnému čtení na čtenářskou dílničku  / 4. vyučovací hodina /.

13.12. M domácí příprava - 4 příklady v sešitě předepsané

12.12. M domácí příprava str.17, cv.34

7.12. 

V pátek 14.12. jdeme na Čtenářskou dílničku do knihovny na Brněnskou ulici. Děti , které si půjčily knihu, mohou ji vzít s sebou a vrátit ji.

Výhled : V úterý 18.12. půjdeme pěšky do Šantovky na film Čertí brko. Cena představení je 100 Kč.

5.12. Domácí příprava M PS str. 17, cv.33

 

V pondělí 10.12. nás čeká divadelní představení v kině Metropol Příběhy vodníka Česílka. Cena je 70 Kč. S sebou 2 lístky MHD. Představení začíná v 10.15 hodin. Budeme odcházet v průběhu 2. vyučovací hodiny a vrátíme se na 5. vyuč. hodinu. 

 

Děti se doučí slovní druhy a jejich číslování ( 1 - podstatné jméno, 2 - přídavné jméno, 3- zájmeno...)

3.12. Domácí příprava ČJ PS str. 36, cv. 6 a 7 a,b

Prosinec

28.11. Domácí příprava M na pondělí 3.12. dokončit pracovní list.

28.11.  Ve čtvrtek 29.11. jdeme do Dramacentra. 1. vyuč. hodinu proběhne AJ, 2. vyuč. hodinu PŘ a potom odcházíme. S sebou 2 lístky MHD.

28.11. ČJ domácí příprava PS str. 35, cv.2

21.11. M domácí příprava PS M str.13, cv.26 a , b

21.11. Zítra jdeme na muzikál Noc na Karlštejně. Děti si přinesou 2 lístky MHD. 1. vyučovací hodinu bude matematika se studenty. Vrátíme se v průběhu 5. vyuč. hodiny.

20.11. ČJ domácí příprava PS str.33 dokončit cv.1c a nakreslit uvedené loutky na str.43, cv.2

19.11. ČJ domácí příprava PS str.32, cv.3

16.11. Ve čtvrtek 22.11. jdeme na muzikál Noc na Karlštejně. Z divadla přišly vstupenky za 120 Kč, a proto si prosím doplatek 20 Kč. Všem rodičům se tímto omlouvám.

V pondělí 19.11. přijede do školy cimbálová muzika, cena 50 Kč. Ve čtvrtek 15.11. návštěva knihovny byla zrušena.

13.11. ČJ domácí příprava- dokončit str.22

Na úterý 20.11. děti přepíší do sešitu S ( sloh) zamyšlení na téma ,, Moje štěstí ,, .( Asi 1 str.A 5)

V pondělí 12.11. jdeme do knihovny na pořad Babička drsňačka. Uskuteční se třídnická hodina a 5. hodina

matematiky. Prosím, děti teple oblečte ( čepice).

12.11. i 19.11. se setkání ČTENÁŘSKÉHO KLUBU neuskuteční. Sejdeme se  v  pondělí  26.11. 2018.                                                                                                                                                                                Vlasta  Pecinová

7.11. V pondělí 12.11. a v úterý 13.11. se konají konzultační schůzky.

Domácí příprava M PS str. 11, cv.22

Ve čtvrtek 8.11. jdeme do divadla hudby. Děti přijdou vhodně oblečené s dvěma lístky na MHD. Výuka bude probíhat od 3. vyučovací hodiny.

6.11. Domácí příprava M PS str.10, cv.20 a, b

Listopad

 

31.10. Ve čtvrtek 1.11. se koná úprojektový den HELLOWEEN. Děti mohou přijít z domu ve strašidelných

 

maskách. S sebou pouze pouzdro, deníček a svačinu. Vyučování bude ukončeno v 11.40 hodin.                           

23.10. ČJ KSV - Děti přepíší vypravování do sešitu LV

M domácí příprava PS str.7, cv.4b, str.8, cv.15

22.10. ČJ domácí příprava - doplň PS str.26, cv.2b a 3

Vážení rodiče,

     cena za představení Malý princ, které máme plánované na 8.11., se oproti loňskému roku zvýšila na 100 Kč. Tímto se Vám omlouvám a zároveň bych Vás chtěla požádat o vyrovnání nedoplatku ve výši 30 Kč.   Děkuji za pochopení.        Hana Knopová

Ve středu 24.10. se nebude konat počítačový kroužek, sejdeme se o týden později.  Konečná Lenka

15.11. ČJ - Prosím, aby si děti doplnily opravy v malých sešitech a nezapomněly na jejich zdůvodnění.

Výhled: Akce v listopadu: 8.11. Malý princ / DH/ cena 70 Kč

                                            12.11. Babička drsňačka /knihovna/

                                             22.11. Noc Na Karlštejně /DH/ cena 100 Kč

                                             27.11. Staré pověsti české / TV školy/  cena 50 Kč

15.10. Ve čtvrtek 18.10. jdeme do knihovny na Brněnské ulici na program Čtenářská dílna. Děti pohodlně oblékněte podle počasí. 

Fotografie, které dnes děti donesou domů si zakoupí jen zájemci. 

9.11. proběhne fotografování objednaných dětí.

16. října 2018 se setkání ČTENÁŘSKÉHO KLUBU neuskuteční. Sejdeme se opět v následující pondělí 22. října 2018.

Vlasta PECINOVÁ

10.10. Děti si doplní PS ČJ str.13, cv.5b

             M PS domácí příprava str. 5, cv.10 a,b

5.10. V úterý 9.10. bude ukončeno vyuč. ve 12.35 hodin - po 5. vyuč. hodině z důvodu dalšího vzdělávání učitelů.

4.10. M domácí příprava PS str. 5, cv.9a

4.10. V pátek 5.10. bude z důvodu voleb ukončeno vyučování v 11.40 hodin.

1.10. Domácí příprava ČJ PS str.9, cv. 3 a 4

 

Říjen

 

 Kroužek baseball se bude konat od čtvrtka 4.10.    Hana Knopová

25.9.  Upozornění pro zájemce o počítačový kroužek pro 1. stupeň:
Počítačový kroužek se bude konat ve změněném termínu - vždy ve středu od 13,30 - 14,15 hod.. Přihlášku si děti vyzvednou ve 4.C.


                                                           Vedoucí kroužku Lenka Konečná

21.9. V průběhu příštího týdne si napíšeme vstupní písemnou práci z ČJ i M. Tato práce je shodná se závěrečnou prací ze 3. třídy.

19.9. Domácí příprava M PS str.2, cv.3 a,b

18.9.Domácí příprava ČJ PS str.10, cv.7

17.9. Domácí příprava ČJ PS str.5, cv.2

 17.9. Ve středu 19.9. proběhne fotografování jednotlivců, pořízené fotografie si nemusíte zakoupit.

  Prosím rodiče, aby se podívali v ŽK na drobnou změnu v rozvrhu.     

  Třídní schůzky( společné) se budou konat 24.9.2018 v 16.30 hodin ve 4.A třídě.

  Prosím rodiče, aby postupně posílali 600 Kč na pomůcky, sešity a PS do AJ.

   14.9. ČJ domácí příprava -PS str.4, cv 1 písemně, cv.3 promyslet

   10.9. ČJ domácí příprava - PS str.3, cv.2 na středu 12.9.

 

 Pro ,,družinové,, děti:  V případě, že budete chtít uvolnit dítě z družiny úplně, napište, prosím, do školního deníčku vzkaz ve znění.......půjde  hned po vyučování...........V případě, že napíšete........půjde domů po obědě......., bude předán paní vychovatelce a společně s družinou půjde na oběd a pak domů. To platí pouze pro děti, které jsou zapsány do školní družiny. Děti, které nenavštěvují školní družinu půjdou každý den hned po skončení vyučování na oběd a domů. V případě zkráceného vyučování je nutný podpis rodičů v deníčku. Prosím rodiče, aby pravidelně kontrolovali dětem jejich deníčky.        Děkuji.   Hana Knopová

 

6.9. V úterý 11.9. jdeme na cvičení v přírodě. Sraz bude ve třídě ve sportovním oblečení dle počasí. S sebou pláštěnku, svačinu a pití.         Návrat v 11 hodin. S sebou si děti vezmou drobné kapesné.

4.9. Úhrada pracovních sešitů
        Prosím o zaplacení částky 100,- Kč na pracovní sešity do ČJ a M. Splatnost faktury pro obě třídy je v pátek 7.9.                                        Děkuji za pochopení.
                                                                                                                                    Vlasta Pecinová, (TU 4.B)

 Září

 Milí rodiče,

      prázdniny jsou u konce a z Vašich dětí se stali čtvrťáčci.  Děkuji Vám za podporu, pomoc a spolupráci v loňském školním roce. 

Věřím, že jste si léto, koupání, sluníčko i prázdniny užili a těšíte se na další školní rok. 

Společně s paní asistentkou tu děti přivítáme 3. září.                          Hana Knopová

 

Konec vyučování : 3.9.   v 10 hodin,

                                 4.9.   v 10.45 hodin, 5.9. až 7.9.   v 11.30 hodin.