5.A

Červen

Čj odevzdat chybějící čtenářské dílny

Pondělí 24.6 kino Psí poslání Šantovka, premiéra na 9.15 124,-Kč

Úterý 25.6. Sportovní den Pozemní hokej, hřiště, stanoviště, okruh 90 min, sportovní obuv, oblečení, dostatek pití, pokrývku hlavy, pouzdro, čas dle rozpisu (11.30-13.00)

AJ 67/4 do sešitu

Opakování ČJ poslední dvě žluté strany učebnice, shrnutí učiva 5. ročníku, příprava na závěrečnou písemnou práci

M opakování str. 150, 151 příprava na závěrečné písemné práce

AJ AB pg. 54/1,3 slovíčka U6 A,B do sešitu

3.6. VL - pr. list 9. kapitola na ČT

Květen

 

AJ popis osoby do sešitu, dle cv. 2 lekce 6

Prosím o zaplacení školního výletu a vyplnění návratky. Děkuji V. Hrubá

Pá 31.5. knihovna Brněnská Čtenářský kroužek, na 9.30 s sebou M, ČJ, AJ

M pracovní list str.53

ČJ pracovní list cvičení 6,7,8

30.5. Den dětí,soutěže, jen případě příznivého počasí, s sebou pouzdro, nepromokavou obuv

V pátek 24.5. krácené vyučování do 11.40 volby

27.5. Seiferos,dravci 8.30-9.45 50,-kč

AJ věty 62/1 do sešitu,slovíčka U5 English across the curriculum, Your project

V úterý 21.5.2019 krácené vyučování do 11.40 ČJ,HV,M,ČJ

ČJ pracovní list Příběh na 23.5.2019

M 129/9 do M2

AJ slovíčka U5 D, Culture, AB 47/5

ČJ str.69 cv.15 6 vět do sešitu

Duben 

M do sešitu M2 str. 117/10 zbytek příkladů nevypočítaných ve škole, str. 118/13 na folii

AJ slovíčka U5 B do sešitu, AB str. 42/4 učebnice str. 54/5 do sešitu + záporné věty

VL přečíst str. 17,18

M str. 107 cv. 9 do sešitu

Konzultační schůzky ve dnech 15. a 16.4. 2019 zarezervujte si termín na : https://www.supersaas.cz/schedule/fzsroznav/Hrub%C3%A1

Ve středu 10.4.2019 krácené vyučování do 11.40, velikonoční dílničky

AJ slovíčka U5 A zapsat do sešitu, str. 52/ cv. 1, 3 zapsat 8 vět o obrázku s užitím předložek ze cv. 3

Pátek 5.4. 2019 krácené vyučování do 11.40 Zápis do 1. ročníku

ČJ pracovní list str. 23 určit u podtržených sloves osobu, číslo, čas

M str. 103/5, str. 104/6 do sešitu, celé příklady

Březen

AJ test slovíčka U4 D, Culture

Pá 29.3. test opakování Geo,rovinné útvary, obvody, obsahy, vzorce

Pá 22.3.2019 1,2 hodinu Matematický klokan

ČJ pracovní list Zájmena cv. 29

M opakovat geometrii, trojúhelníky, osa úsečky, porovnávání úseček

AJ slovíčka U4 D, Culture do sešitu

ČJ pracovní list sloh Popis předmětu, dokončit obě strany, připravit na 22.3.2019, mluvnice druhy zájmen, určování

ČJ druhy zájmen, pracovní list přepsat cvičení bez chyb do mluvnice

M desetinná čísla,zlomky, pojmy

AJ slovíčka U4 B,C do sešitu

 

Únor

 

AJ test slovíčka U4 A středa 27.2.2019

 M procvičování, zbývající příklady pracovní list

Čj pracovní list Surrealismus, dokončit vyprávění o obrázku

Pátek 22.2. knihovna Brněnská, 9.30 Zdenek Burian, s sebou přezůvky, vhodnou obuv, AJ

Čj na pátek 22.2. recitace básně Má hvězda

Čj pracovní list doplnit chybějící věty, knihy Thomase Breziny, cv. 3 vlastními slovy popsat konec příběhu Únos

AJ slovíčka Unit 4 A do sešitu

M geo do sešitu str. 74 poslední úkol, plánek bytu,vypočítat obsahy ploch

AJ slovíčka Unit 3 D, Culture, English across the curriculum - test v po 11.2., Unit 3 test ve středu 13.2.2019

Pozor, změna rozvrhu od od pondělí 11.2.2019 v Út 4hod. ČJ, 6hod. Tv (výměna)

Prosím posílejte příspěvek na SRPŠ.

M geo 67/7 do sešitu

M 73/5 tabulka b

AJ slovíčka Unit 3 A,B, C test ve středu 6.2. zapsat slovíčka D a zbytek lekce 3

Leden

VL pr. list na pondělí (cv. 2 a pro zvídavé)

AJ slovíčka Unit 3 A,B opakovat na test lekce 1 a 2 ve středu 9.1.2019 doplnit pracovní sešit, kontrola ve středu 9.1.2019

M str 54/ 40,46 55/54 do sešitu M2

ČJ pracovní list Mikulášovy Vánoce 1str. procvičování mluvnice, příprava na test z ČJ procvičovat na textu 2. str. diktát Po 7.1.2019, mluvnice čtvrtek 10.1.2019

Prosinec

Ve středu, čtvrtek, pátek 12.-14.12.2018 krácené vyučování - Vánoční dílničky, školení. Prosím podepsat v deníčku.

V úterý 11.12. krácené vyučování do 11.40 - lékař 

Aj unit 3 slovíčka A

4.12. knihovna Brněnská 10.00 Adventní doba a Vánoce

Listopad

Aj pracovní sešit dokončit str. 20 na pátek

M pracovní list dělení, dokončit stranu se slovní úlohou na pátek

Ve čtvrtek změna rozvrhu ČJ, AJ,M, Čj,  - studenti, nemoc B. Pokorná, H. Knopová - Dramacentrum  krácené vyučování do 11.40 prosím podepsat v deníčku

M pracovní list dělení dvojcif. číslem poslední př. str 32/8 do sešitu M2

26.11. Staré pověsti české,  10.50 hod v Tv 50,-Kč Představení bylo zrušeno. Posílám zpět 50,-Kč.

23.11. Bajky knihovna Brněnská, papuče, pozdro, M

22.11. změna rozvrhu -studenti PdF UP Čj, M, Aj,Vl, Čj

ČJ Popis Muchomůrka zelená pracovní list 18/ a,b, na barevný papír c připravit ústně na 30.11.

ČJ pracovní list cv. 24, cv. 25 druhý sloupec

ČJ na 13.11. str 24/4 rozdělit na skupiny dle slovotvorného základu, žlutě vyznačit předpony, kroužkem kořen, modře přípony, červeně koncovky

AJ slovíčka Unit 2 A,B,C AB str. 16/2,3,4

Oznamujeme Vám, že dne 12.11. nebude Mgr. Lukáš Mareček z důvodu pracovní vytíženosti přítomen na konzultačních schůzkách. Náhradní termín je možný po domluvě v konzultačních hodinách (úterý v 15:20-16:05).

9.11. Pozor zrušeno představení v Divadle Hudby z důvodu rekonstrukce, výuka bude probíhat  dle rozvrhu.

8.11. VL pr. list - nížiny, řeky (sešit děti dostanou zítra)

6.11. Ve středu 7.11. bude ukončeno vyučování v 11.40 hodin, 5. vyuč. hodina odpadá.

 

5.11. VL - na čtvrtek vyplnit pr. list OPAKUJTE SI S POMOCÍ SLEPÝCH MAP

Říjen 

Pozor 25.10. změna rozvrhu - studenti UP, ČJ, M, AJ, VL, ČJ. Děkuji 

9.11 Divadlo hudby Iluminace na 10.00 hod 100,-Kč, 2 lístky

M geometrie, opravy rýsování, str. 29/3 narýsovat do sešitu Geo

1.11. Přednáška o dospívání 2 hod společně, 3 hod dívky samostatně cena dle počtu přítomných žáků

ČJ báseň Jak sportujeme, pracovní list na 2.11. cv. 33,36 na 24.10.

Ve středu 24.10. se nebude konat počítačový kroužek, sejdeme se o týden později.  Konečná Lenka

22.10. Metropol anglická pohádka Silly bear 2 lístky na MHD, 70,- Kč, sraz 7.45 před školou

AJ test Unit 1 17.10.

18.10. Metropol Myanmar 10.00 hod 2 lístky na MHD, 70,- Kč

 AJ slovíčka D How do you spell that? Culture English across the curriculum

16. října 2018 se setkání ČTENÁŘSKÉHO KLUBU neuskuteční. Sejdeme se opět v následující pondělí 22. října 2018. (Vlasta PECINOVÁ)

 

Ve středu 3.10. omlouvám svou nepřítomnost na konzultačních hodinách - školení AJ. Děkuji V. Hrubá

V pátek 5.10. krácené vyučování do 11.40 (volby)

M geo str. 10 cv. 4 b cv.6 do sešitu Geo

Čj opakovat vyjmenovaná slova, slovní druhy, určování pádů, shoda podmětu s přísudkem

AJ zapsat slovíčka lekce 1 B In the classroom Instructions C numbers zezadu do sešitu AJ

Září

25.9. Upozornění pro zájemce o počítačový kroužek pro 1. stupeň: 
Počítačový kroužek se bude konat ve změněném termínu - vždy ve středu od 13,30 - 14,15 hod.. Přihlášku si děti vyzvednou ve 4.C.
                                                           Vedoucí kroužku Lenka Konečná

19.9.  středa focení žáků, v případě zájmu pošlete do školy příslušnou částku, vybrané ponechejte doma, nemáte-li zájem,  pošlete do školy zpět neporušené

24.9.2018 pondělí  od 16.30 - 17.30 Hromadné třídní schůzky ve třídě 5.A

Pozor od 17.9. 2018 změna rozvrhu.

Prosím malou a velkou folii do M a AJ.

M str.4 cv. 14,15,16 do sešitu M2

M pracovní list cvičení 5 b plus oprava chybných příkladů

V úterý 11.9.2018 cvičení v přírodě, směr Letiště Olomouc, s sebou batoh, svačinu, pití, pláštěnku, turistickou obuv, čip na oběd, 2 lístky na MHD. Návrat 11.00 ke škole.

Vítám vás ve školním roce 2018/2019, začínáme  v pondělí 3. září v 8.00 hod v naší původní třídě.

Těším se na Vás

Veronika Hrubá

Organizační pokyny

3.9. pondělí 8.00-10.00 ŠD od 10hod Oběd 10.00

přezůvky, zámek na skřínku, náhradní klíč (uložit ve třídě), psací potřeby, čip na oběd, poučení o bezpečném chování,  seznámení se školním řádem, rozdávání učebnic, ŽK, vyplňte prosím str. 3 a 27

Žáci, kteří nebudou navštěvovat odpolední družinu, potvrzení o samostatném odchodu po skončení vyučování.

4.9. úterý    8.00-10.45 ŠD od 10.50  Oběd  10.50-11.40

5.9. středa   8.00- 11.30 ŠD od 11.40 Oběd 11.30- 12.00

6.9. čtvrtek  8.00- 11.30 ŠD od 11.40 Oběd 11.30- 12.00

7.9. Pátek   8.00- 11.30 ŠD od 11.40 Oběd 11.30-12.00

Vyučující

ČJ, M, AJ, PČ, Vv Veronika Hrubá

VL Barbora Pokorná

PŘ Anna Vrbová

Hv Lukáš Mareček

IKT Lenka Konečná/ Vlasta Pecinová

Tv Hana Knopová