5.C

Březen

 

Listopad 

14.11.
DÚ M  PS cv.1, 3  str. 48
Příští týden píšeme čtvrtletní práci z ČJ a M.
Ve čtvrtek 21.11. budeme péct perníčky.

Ve středu 13.11. odcházíme od budovy školy v 7,50 hod.. Děti si mohou nechat aktovku s učením ve skříňce v šatně. Mít s sebou 2 jízdenky na MHD.
S pozdravem
Konečná Lenka

 

4.11. ČJ Dú: PS cv. 18, str. 37 - barevě odlišit předložky s,se, z,ze.

Plánované akce na listopad:

8.11. - vánoční fotografování pro zájemce
11.a 12. 11. - konzultace pro rodiče
13.11. - výchovný koncert - Moravská filharmone, vstupné 40,- Kč (2 jízdenky na MHD)
26.11. - beseda v knihovně (komiks)

Říjen

Kalendář na říjen:

28.10 - státní svátek
29., 30.10. - podzimní prázdniny
31.10. - Halloween

21.10. DÚ M  PS cv.2, cv.3, str.  27. V každém cvičení první čtyři příklady

8.10.
M DÚ:  PS  cv. 2, st. 21 

3.10.
M  PS cv. 1, str. 16 -dopočítat, překontroovat
     PS cv. 1, str. 19 - dva sloupce 

 

Září

27.9.
DÚ M  PS cv.2, str.16 - dopočítat první řádek
V pondělí píšeme vstupní pís. práci z M

26.9.
DÚ M: PS cv. 2, str. 15    - 7 příkladů
Na příští týden donést do ČaSP přírodniny.
Třídní schůzky pro rodiče se konají 30.9.2019, začátek v 16,30 hod. ve třídě V.C.

 

Informace k týdnu od 23.9.2019:

23., 24. 9. 2019 je ředitelské volno
25.9. jdeme na dopravní hřiště: sraz před školou v 7,30 hod., mít jízdenku na MHD, vzít si vlastní helmu a mít vyplněný pracovní list
na 26.9. mít do přírodovědy dodělaný úkol v sešitu. Budeme psát malou kontrol. pr. z opakování učiva
čtenářský deník odevzdáváme v pátek 18.10.
                                                                    Konečná L., tř. uč.

 

17.9. DÚ ČJ PS cv.5, str.10 - dokončit
                M  PS cv. 1, str.10 - dokončit

18.9. jdeme na dopravní hřiště + 25.9. jdeme na dopravní hřiště  

V úterý 10.9. se koná cvičení v přírodě. Děti budou mít vhodné oblečení a obuv na pobyt venku. Svačinku, pití, deníček vzít s sebou. Ukončení do 11,40 hod..   Konečná L., tř. uč.

6.9. Posílám k vyplnění tiskopis pro zájemce o fotografování dětí - viz deníček
       Ředitelské volno je 23., 24. 9.2019 - viz deníček
       Vybírám peníze za PS, sešity aj. pomůcky- viz deníček
       Třídní schůzky pro rodiče se konají 30.9.2019.

                                                                Děkuji předem    Konečná Lenka

Milí žáci, vážení rodiče,

těším se na vás v pondělí 2. září v naší stávající třídě.

              Užijte si pěkný zbytek prázdnin 

                                                    Konečná Lenka, tř. uč.