6.B

Červen

24. 6. konec výuky ve 12:35, odevzdávání učebnic, úklid třídy a skříněk v šatně

25.-27.6- konec výuky v 11:15, žáci dostanou učebnice pro 7. ročník

28. 6. - předávání vysvědčení. Kác

17.6. Dějepis - slíbil jsem vám materiály k poslední písemce. :-) Je zde všechno důležité, zítra vám to dám ještě v tištěné formě. Omlouvám se za drobné komplikace, ale odpadlo nám tento měsíc šílené množství hodin, takže to musíme nějak dohnat. Jako omluvu přijměte projekt, o kterém jsme se bavili. Bude naplánovaný na poslední týden školy a myslím, že to bude hodně dobré! Dozvíte se spoustu zajímavostí o římských císařích, o kterých jsme si ještě nepovídali (jeden udělal senátora z koně!), podíváme se na římské bohy a další.

V písemce na římskou říši tedy bude římské království, římská republika i římské císařství, které vám tedy dávám zde jako uložený soubor. Ještě jednou se omlouvám a užijte si zítřejší výlet a středeční sportovní den! :-) Odkaz na soubor: https://uloz.to/!A7JCbLkDHu9b/gaius-iulius-caesar-pdf 

ČJL - dokončit do sešitu slohovou práci - výtah z textu. V pondělí mít s sebou ve škole - SLOH. 

Výuka v týdnu 17. - 21. 6. 2019

17. 6. - do 12:35

18. 6. do 11:40 cvičení v přírodě - vhodné oblečení, dostatek pití, svačina

19. - 21. 6. do 12:35. Kác

12.6. konec výuky 12:35. Kác

5. 6. začátek výuky v 8:55. Kác

Květen

 MAT - domácí příprava na úterý 4.6. - pracovní sešit str.199/ A9

MAT - domácí příprava na pátek 24.5. - pracovní sešit str.204/ cv.A6

24. 5. konec výuky ve 12:35. Kác

23. 5. konec výuuky ve 12:35 (přesun HV místo D).

22. 5. začátek výuky v 8:55 (přesun Př místo Aj). 

V pondělí 27. 5. ukázkový program s živými dravci - vybírám 50, - Kč. Děkuji. Kác

 20. 5. konec výuky ve 12:35 (přesun F na 1. vyučovací hodinu). Kác

MAT - domácí příprava na pátek 17.5. - pracovní sešit - dodělat celou str.188

MAT - domácí příprava na pondělí 13.5. - pracovní sešit - dodělat celou str. 246

10. 5., pátek- konec výuky v 11:40 (odpadá VV, přesun F na 4. vyučovací hodinu). Podpis v ŽK. Kác

Dodatečně vybírám 20,- Kč/žák za Den Země, návštěva expozice Příroda Olomouckého kraje. Děkuji Kác

Vybírám za fotografie: třídní 40,- Kč/žák, skupinová 50,- Kč/žák. Děkuji.  Kác

MAT - domácí příprava na čtvrtek 9.května - v pracovním sešitě dodělat str.237-238/ cvičení A1-A3. 

Dne 7. 5. proběhne projektový den - Den Země. Půjdeme do muzea na výstavu Giganti doby ledové, vstupné 60, - Kč je hrazeno školou. Kdo SRPŠ neuhradil, platí celou částku. Sraz v 8:00 hod před školou. S sebou 2 lístky MHD, svačinka, pití. Konec cca v 12:35 hod. odpolední výuka odpadá. Podpis v ŽK. Kác

 

Duben 

 30. 4. Dějepis - ve čtvrtek nás čeká opakování z Řecka. Část již máme hotovou, část nás ještě čeká. V testu tedy můžete mít otázky na řecká polis, Spartu, Athény, Makedonii a kulturu (tedy to, co jsme brali jako poslední). :) Nemusíte se ničeho bát. Většinu už znáte z hodin a pokud si zápisky ze sešitu párkrát během volna přečtete, bude to skvělá jednička! :) Níže vám dávám k dispozici zápis, který jsme už nestihli na konci hodiny dopsat, jak jsme se domlouvali. Moc ho není, takže si můžete v pohodě užít volný den. :) 

- V divadlech se hrály především komedie (utahující si z politiků) či tragédie (smutný život hrdinů). Herci se nelíčili, ale používali masky, které vyjadřovaly jejich náladu. - Zatímco na divadlo jste si mohli kdykoli zajít, olympijské hry byly obrovskou událostí jen jednou za čas. Během nich byl vyhlášen mír a účastnit se jich mohli pouze muži. Soutěžilo se v hodu diskem, oštěpem, boxu či zápasu. Vítěz měl zajištěné vavřínové listy a nehynoucí slávu v celém Řecku. - V Řecku se stavily budovy podepřené velkými sloupy, od nichž historici dokáží odvodit, kdy vznikly. Nejslavnější je chrám v Athénách (zasvěcený stejnojmenné bohyni Athéně).

 

MAT - domácí příprava na úterý 30.4. - pracovní sešit - dodělat str.234

 

MAT - domácí příprava na středu 24.4. - pracovní sešit - dodělat str. 223, str. 224 - A2, A3 (kdo nestihl v hodině)

 12. 4. konec výuky v 11:40. Kác

MAT - domácí příprava na úterý 9.4. - pracovní sešit - strana 215 celá - dodělat 

MAT - domácí příprava na čtvrtek 28.3. - pracovní sešit - strana 116/ cvičení A5

 

V pátek 29. 3. jdeme do Dramacentra. Sraz v 7:40 před školou, s sebou: 2 jízdenky MHD, přezůvky, pití a svačinu. Kác

Ve středu 27. 3. končí výuka v 11:40. Prosím o podpis v ŽK. Kác

MAT - domácí příprava na pondělí 18.3. - pracovní sešit - celá strana 121

4.3. ČJ písemný dú, učebnice str.89, cv.9, 1 - 5 věta

1. 3. začíná výuka v 8:55. Kác

27.2. ČJ - sloh, dú - nalepit návod k činnost (příprava jídla, léky, čistící prostředky, atd.) 

MAT - domácí příprava na úterý 26.2. - pracovní sešit str.107/ cvičení A10, B11, B12.

MAT - domácí příprava na středu 20.2. - učebnice str.80/ A.

 

19.2. ČJ - dokončit práci ve školním sešitě-přídavná jména

Dne 6. 3. jdeme do Metropolu - na pořad Anglicko - české divadlo. Cena 70, - Kč. S sebou 2 lístky MHD. Sraz před školou 7:40 hod. Kác

18.2. ČJ  PS přídavná jména tvrdá,měkká,přivlastňovací

IKT (2. skupina) - dne 19. 2. 2019 písemná práce na téma Internet             J. Petříková

13. 2. konec výuky ve 12:35. Kác

12. 2. začátek výuky v 8:55. Kác

13. 2. jdeme do Dramacentra (2. část). Sraz v 7:40 před školou. S sebou 2 jízdenky MHD, pití, přezůvky, svačinu. Kác

5.2. ČJ písemně dú v sešitě ( klas.)

Leden

 IKT (2. skupina) - dne 12. 2. 2019 odevzdání domácího úkolu (Internetové bezpečí) buď v sešitě, nebo e-mailem.     J. Petříková 

 3. 2. Dějepis - ve čtvrtek si napíšeme opakování z toho, na čem jsme se domlouvali (tedy z celého Egypta). :)

31.1.  Pátou vyučovací hodinu rozdávání vysvědčení (přinést složky). Konec 12:35 hod. Kác

11.2. jdeme do Metropolu na pořad Irán - zahalená krása, vybírám 60,- Kč. 2 lístky MHD s sebou. Děkuji. Kác

 24.1. ČJ dú - PS str.24/cv.10,12, procvičit vlastní jména 

MAT - domácí příprava na čtvrtek 17.1. - učebnice - str.26/ cvičení 17

 

MAT - domácí příprava na úterý 15.1. - učebnice - str.16/ cvičení 12, 13. Od úterka 15.1 do matematiky nosit pracovní sešit 2 i 3. 

V pátek 25. 1. jdeme do divadla na pořad "O líných strašidlech". Vybírám 60, - Kč. Po skončení představení jdeme do školy - návrat během 6. hodiny na oběd, poté výuka končí. 2 lístky MHD s sebou. Prosím o přiměřené slušné oblečení. Děkuji. Kác

V pondělí 14. 1. konec výuky ve 12:35 (přesun fyziky na 4. vyučovací hodinu). Prosím o zapsání do ŽK a podpis. Děkuji Kác. 

V pátek 11. 1. končí výuka ve 12:35. S sebou do Dramacetra je potřeba si vzít přezůvky, pití, svačinu a 2 jízdenky MHD. Sraz ráno v 7:40 před školou. Kác.

MAT - domácí příprava na středu 9.1. - PRACOVNÍ SEŠIT 2 - dodělat celou stranu 128

8. a 9. 1. začátek výuky v 8:55. Kác

7. 1. konec výuky ve 12:35. Prosím podepsat v ŽK. Děkuji Kác.

4. 1. začátek výuky v 8:55. Kác.

Dne 11. 1. jdeme na první návštěvu do Dramacentra (celkem budou tři). Na každé setkání budu postupně vybírat 40 Kč. S sebou               2 jízdenky MHD. Děkuji Kác.

Prosinec

19. 12. Dějepis - domluvili jsme se, že vám předám otázky, které budou v písemce. Vymýšleli je vaši spolužáci ze 6.A a 6.C. Budete přesně vědět, na co se zítra můžu zeptat. Pokud tedy dokážete odpovědět na následující otázky, je jasné, že z písemky nemůže hrozit špatná známka. A to je super, no ne? :-)

MEZOPOTÁMIE

1. Kde se rozkládalo území Mezopotámie?

2. Jak se jmenují dvě řeky, které Mezopotámií protékají?

3. Co znamená název Mezopotámie v češtině?

4. Čeho bylo v Mezopotámii dostatek a proč?

5. Čeho byl v Mezopotámii naopak nedostatek a jak jej řešili?

6. Jaký je rozdíl mezi městským státem a městem?

SUMEROVÉ

7. Co bylo důležitým hospodářským centrem u Sumerů a proč?

8. Jak se jmenoval sumerský chrám?

9. Co začali jako první používat Sumerové? Proč je to pro nás, historiky, důležité?

10. Jak se jmenovalo ono písmo, které vymysleli?

11. Uveď název nejznámějšího literárního díla, které se nám z doby Sumerů dochovalo.

12. O čem bylo toto dílo? Stručně (ve 3 větách) jej popsat.

 ASÝRIE        

13. Jak se jmenoval nejznámější král Asýrie?

14. Co jakou důležitou budovu nechal ve městě Ninive postavit? Proč je pro nás, historiky, tento čin tak důležitý?

 BABYLONIE

15. Kdo vytvořil první zákoník v Babylonii?

16. Uveď alespoň dva zákony, které Tě zaujaly.

17, Co se nám z města Babylon dochovalo za památku? Jak vypadala?

15. 12. Dějepis - společně se ještě v úterý podíváme na Babylonii, ale už si průběžně opakujte všechny státy Mezopotámie (Sumer, Asýrie). Je toho malinko, tak si na to všechno ve čtvrtek (20. 12.) napíšeme krátkou písemku, abyste měli o Vánocích klid a nemuseli myslet na zkoušení po svátcích. :)

14.12. ČJL dú v PS str. 21/cv.3,4

 MAT - domácí příprava na středu 12.12. - PRACOVNÍ SEŠIT - dodělat celou stranu 184 (kdo nestihl v hodině)

V úterý 11.12.2018 konec výuky ve 12:35 hod.     Děkuji za pochopení J. Petříková 

 

Listopad

MAT - domácí příprava na čtvrtek 6.12. - pracovní sešit 3 - dodělat strany 180, 181

30.11.CJL - písemný dú na 4.12.,cv.16c/str.48

MAT - na pondělí 3.12. mít nachystané referáty (zadání v sešitě), od 4.12. referáty začneme prezentovat ve třídě

MAT - domácí příprava na čtvrtek 29.11. - učebnice MATEMATIKA 2 - str. 64/ 12 A, B

IKT (2.skupina) - Domácí úkol do školního sešitu na úterý 4. 12. 2018 (Kdo je patronem internetu? - celé jméno; Kdy je Světový den pro rozvoj informací? - datum).                                                                                                                                                       (J. Petříková)

IKT - 20. 11. 2018 Referát na téma "Historie a vývoj internetu".  Referát je možné odevzdat v papírové nebo elektronické podobě. Termín odevzdání: úterý 27. 11. 2018 

MAT - domácí příprava na středu 21.11. - učebnice MATEMATIKA 2 - str. 59/ 2 A,B 

20.11. ČJL - písemný dú, učebnice str.38/cv.4a 

 Ve  středu 21.11. odpadá kroužek ruštiny - školení učitelů. Děkuji za pochopení Lenka Crhová

 

15.11. ČJL prosím podepsat diktátový sešit , vrátit v pondělí 19.11.  Vysoudilová

IKT - 20. 11. 2018 - písemná práce (ergonomické a hygienické zásady práce na PC; ovládání OS Windows; klávesové zkratky)

15. 11. Dějepis - jelikož dokončujeme projekt (a řada novinových týmů je různě daleko), můžete se na něj podívat i doma. Pokud vaší redakci chybí nějaké obrázky, které byste rádi dali do vašeho čísla o Keltech / Germánech / Slovanech, je možno je poslat na adresu majitele novin (mou):  Adresu obrázku získáte tak, že na něj kliknete pravým tlačítkem, zvolíte "Kopírovat adresu obrázku" a následně jej vložíte do e-mailu: opět pravým a "vložit". Nezapomeňte mi napsat, o jakou redakci a třídu jde. Já se na to pak podívám a dám vám vědět. V úterý už totiž budeme s grafiky dokončovat celou vizuální podobu novin, takže je potřeba mít už texty i obrázky hotové a vybrané. :)          

13.11. ČJL - dú v PS str.14

MAT - domácí příprava na středu 14.11. - učebnice MATEMATIKA 2 - str. 56/3

Oznamujeme Vám, že dne 12.11. nebude Mgr. Lukáš Mareček z důvodu pracovní vytíženosti přítomen na konzultačních schůzkách. Náhradní termín je možný po domluvě v konzultačních hodinách (úterý v 15:20-16:05).

7.11. navštíveme kino Metropol. 1. hodinu se učíme, 6. hodinu TH. Kác

12. a 13.11. konzultace pro rodiče, možnost zápisu rodičů na daný čas. Kác

6.11. ČJL  dú v PS - dokončit cv.2/str.9, cv.3,4/str. 10

Na základě schválení příspěvku SRPŠ přítomnými na tř. schůzkách 24. 9. vybírám dobrovolný příspěvek 200, - Kč na rodinu do konce listopadu. Děkuji. Kác

MAT - pátek 9.11. - čtvrtletní práce z matematiky (zaokrouhlování, přirozená čísla, desetinná čísla, slovní úlohy, geometrie)

8.11. proběhne ve škole přednáška Bolest - nemoc jménem šikana. Vybírám 40,- Kč. Kác

7.11. kino Metropol - Útěk na sever. Vybírám 60,- Kč. Kác

5. 11. Dějepis - tento týden proběhne krátké zkoušení na téma pravěk (úvod, doba bronzová a železná), stejně jako písemná práce, kterou si napíšeme ve čtvrtek. Nemusíte se bát, otázky budou lehounké! :)

MAT - dom. příprava na pondělí 5.11.- učebnice MATEMATIKA 2 - str. 52 / 9 A, B

 

Říjen

 

 Ve středu 31.10. neproběhne kroužek ruštiny, nemoc vyučující. Děkuji za pochopení Lenka Crhová

Ve čtvrtek 25. 10. konec výuky ve 12:35. Kác

V úterý 23. 10. začátek výuky v 8:55. První hodina odpadá. Kác

ČaSP - přinést dva kontrastní laky na nehty       (J. Petříková) 

MAT - dom. příprava na středu 17.10. - učebnice MATEMATIKA 2 - str.31 / 2.3 SLOUPEC B 

Ve čtvrtek 18. 10. konec výuky ve 12:35. 

MAT - v pátek 19.10. odevzdat sešity ke kontrole 

Z - 16. 10. test (planety, Měsíc, tvar a rozměry Země).

V pondělí 15. 10. začátek výuky v 8:55. První hodina odpadá. Kác

AJ online procvičování https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level2/?cc="cz&selLanguage=cs

9.10. ČJL dú v PS str. 18/ cv. 1b (klas.) + oprava dú v sešitě

MAT - dom. příprava na úterý 9.10 - učebnice MATEMATIKA 2 - str.21/ 1.6 sloupec A

4. 10. Dějepis - dobrovolný domácí úkol (zaznačit do časové osy, práce s daty)

 

 

Září 2018

2.10. ČJL dú  v sešitě (doplňovačka)

26.9. ČJL - sloh, připravit vypravování - ústně, zadání v sešitě (na 3.10.)

Na základě schválení příspěvku SRPŠ na třídních schůzkách dne 24.9.2018 vybírám 200 Kč do konce listopadu. Kác

Z - 2. 10. test (vesmír, vývoj poznání o vesmíru, sluneční soustava- prac.list). Kác

Ve dnech 3. a 5. 10. proběhne ve škole kohezivní program pro naši třídu (st 8.00 - 13.30, pá 8.00 - 13.00). S sebou pouze psací potřeby. Kác

Př - ve středu 26. 9. test: planeta Země, vznik a podmínky života. Kác

V úterý 25. 9. v 7:30 třídnická hodina.

ČJL pracovní sešit str.8/cv.4 a str.15/cv.1a,b,c

Příští týden 26.9. v rámci výuky proběhne beseda USA WEST, vybíráme 40,- Kč.

Ve středu 19.9. proběhne fotografování  jednotlivců - zájemců. 

Dne 24.9. se konají úvodní třídní schůzky v 16:30 hod v učebně 6. B (druhé patro).

18. 10. jdeme do Metropolu na pořad "Myanmar - divoká cesta do barmské říše". Vybíráme 70,- Kč, s sebou 2 lístky MHD.

ČJL dú v sešitě, doplňovačka

13. 9. Dějepis - dobrovolný domácí úkol (ozdobit přední stranu portfolia)

Př - na středu 12.9. úvodní strana do sešitu. Zaj

Ve středu 12. 9. první hodina odpadá, začátek výuky v 8:55.

V souladu se Školským zákonem par.24, odst. 2 vyhlašuje ředitel školy 27.9. 2018 volný den.

V úterý 11. 9. proběhne cvičení v přírodě. Sraz v 8:00 ve třídě, konec výuky v 11:40 (odpolední výuka odpadá). S sebou svačinu, pití, sportovní oblečení a obuv.

Mgr. Karolina Kácovská

 

Vážení rodiče,

zdravím Vás v nové školním roce a vkládám informace o výuce v prvním školním týdnu.

Výuka 3. - 9. září 2018

Pondělí 3.9.2018    8.00 - 10.00

Úterý     4.9.2018    8.00 - 11.15 - třídnické práce

Středa   5.9.2018    8.00 - 11.40 - třídnické práce

Čtvrtek  6.9.2018    8.00 - 11.40 - výuka pode provizorního rozvrhu

Pátek    7.9.2018    8.00 - 11.40 - výuka podle provizorního rozvrhu

Na pondělí až středu budou děti potřebovat s sebou psací potřeby a zápisník, na úterý aktovku/batoh - budou dostávat učebnice pro tento školní rok. 

Mgr. Karolina Kácovská