6.C

 

Červen

Výuka v týdnu 24. - 28. 6. 2019

Pondělí 24. 6.  do 12:35. Budeme vybírat učebnice z 6. ročníku. Učebnice přinést slepené, vygumované. Vzít s sebou izolepu, lepidlo, nůžky.

V úterý 25.6. konec v 11:15. Vybírání učebnic z 6. ročníku.

Středa 26. 6. + čtvrtek 27. 6. konec v 11:15. Děti dostanou učebnice pro 7. ročník. 

Pátek 28. 6. do 9 hodin - vysvědčení.

Zaj

 

V pátek 21. 6. začátek výuky 8:55. Zaj

17.6. Dějepis - slíbil jsem vám materiály k poslední písemce. :-) Je zde všechno důležité, zítra vám to dám ještě v tištěné formě. Omlouvám se za drobné komplikace, ale odpadlo nám tento měsíc šílené množství hodin, takže to musíme nějak dohnat. Jako omluvu přijměte projekt, o kterém jsme se bavili. Bude naplánovaný na poslední týden školy a myslím, že to bude hodně dobré! Dozvíte se spoustu zajímavostí o římských císařích, o kterých jsme si ještě nepovídali (jeden udělal senátora z koně!), podíváme se na římské bohy a další.

V písemce na římskou říši tedy bude římské království, římská republika i římské císařství, které vám tedy dávám zde jako uložený soubor. Ještě jednou se omlouvám a užijte si zítřejší výlet a středeční sportovní den! :-) Odkaz na soubor: https://uloz.to/!A7JCbLkDHu9b/gaius-iulius-caesar-pdf 

ČJL - dokončit do sešitu slohovou práci - výtah z textu. V pondělí mít s sebou ve škole - SLOH. Mich. 

V pátek 14. 6. bylo žákům z výletu (z 310,- Kč) vráceno 30,- Kč. Zaj

Výuka v týdnu 17. - 21. 6. 2019

17. 6. - do 12:35

18. 6. do 11:40 cvičení v přírodě - vhodné oblečení, dostatek pití, svačina

19. - 21. 6. do 12:35

Vzhledem k vysokým teplotám je do pátku 14. 6. výuka krácena - konec 12:35. Podpis v ŽK. Děkuji. Zaj

ČJL - Pololetní písemná práce 12.6. - zopakovat slovní druhy, větné členy, druhy přísudku!, mluvnické kategorie sloves, druhy přídavných jmen a zájmen, skloňování zájmen a číslovek, shoda přísudku s podmětem (pravopis). Mich.

11. 6. začátek výuky 8:55. Zaj

MAT - domácí příprava na úterý 4.6. - pracovní sešit str.199/ A9

 

ČJL - grafické znázornění věty jednoduché - věta zadaná do sešitu. Mich.

 

Květen

V pátek 31. 5. konec výuky 12:35. Podpis v ŽK. Děkuji. Zaj

Ve středu 29. 5. začátek výuky 8:55. Zaj

ČJL - grafické znázornění věty jednoduché - věta zadaná do sešitu. Mich.

Př - ve středu 29. 5. test - blechy, síťokřídlí, motýli denní). Zaj

Ve středu 29. 5. výuka podle rozvrhu. Zaj 

MAT - domácí příprava na pátek 24.5. - pracovní sešit str.204/ cv.A6

ČJL - PS 42/3. Mich.

V pátek 24. 5. konec výuky 12:35 (volby). Podpis v ŽK. Děkuji Zaj

V pondělí 27. 5. ukázkový program s živými dravci - vybírám 50, - Kč. Děkuji. Zaj

V pondělí 20. 5. místo angličtiny (3. hodina) bude fyzika. Zaj

VZ - na středu 22. 5. přinést oblíbený rodinný recept připravený zastudena (pomazánka, salát, ...). Zaj

 V pátek 17.5. začátek výuky 8:55. Zaj

MAT - domácí příprava na pátek 17.5. - pracovní sešit - dodělat celou str.188

ČJL - PS 39/3. Mich.

ČJL - 66/4c první 4 řádky zezadu do sešitu. Mich.

Př - na 15. 5. samostatná práce na téma motýli (3 zástupci). Zaj

MAT - domácí příprava na pondělí 13.5. - pracovní sešit - dodělat celou str. 246

Dodatečně vybírám 20,- Kč/žák  za Den Země - návštěva expozice Příroda Olomouckého kraje. Děkuji. Zaj

- na 10. 5. referát na zadané téma: Krejčí, Šmeralová.

Vybírám za fotografie: třídní 40,- Kč/žák, skupinová 50,- Kč/žák. Děkuji. Zaj

Dne 7. 5. proběhne projektový den - Den Země. Půjdeme do muzea na výstavu Giganti doby ledové, vstupné 60, - Kč je hrazeno školou. Sraz v 8:00 hod před školou. S sebou 2 lístky MHD, svačinka, pití. Konec cca v 12:35 hod. odpolední výuka odpadá. Podpis v ŽK. Zaj

6. 5. - ČaSP - 1. skupina konec výuky 12:40. Podpis v ŽK

 

Duben

MAT - domácí příprava na úterý 30.4. - pracovní sešit - dodělat str.234

 

Př - na 3. 5. Římský, Zatloukal - referát na dané téma . Zaj

ČJL - U každé domácí přípravy na hodinu/domácího úkolu vyžaduji podpis rodičů!! Děkuji za pochopení a za spolupráci. Michňáková

ČJL - PS 34/1 dokončit. Mich.

V pátek 26. 4. konec výuky 12:35. Místo fyziky bude hudební výchova. Podpis v ŽK. Zaj

MAT - domácí příprava na středu 24.4. - pracovní sešit - dodělat str. 223, str. 224 - A2, A3 (kdo nestihl v hodině)

ČJL - PS 33/3 a,b. Mich.

24. 4. beseda s hasiči, 5 + 6. hodina - v rámci výuky. Zaj

24. 4. Př - test (vzdušnicovci, rozmnožování hmyzu, vážky). Zaj

24. 4. Římský, Bábíková referát na dané téma. Zaj

MAT - domácí příprava na středu 10.4. - pracovní sešit - strana 215 celá - dodělat 

Ve dnech 15. a 16. 4. se konají konzultační schůzky pro rodiče. Termín schůzky si zaregistrujte u příslušného učitele přes web. stránky naší školy. Děkuji. Zaj

ČJL - domácí příprava na středu 10.4. - PS 32/6 dodělat + PS 32/8. Mich.

ČJL - do 15.4. znát vyjmenovaná slova - ústní zkoušení. Mich.

Př - Zatloukal, Michele referát na dané téma na 10. 4. Zaj

V úterý 9. 4 odpadá Vv, konec 12:35. Podpis v ŽK. Děkuji. Zaj

V pondělí 8. 4. začátek 2. vyučovací hodinou. Zaj

V pátek 5. 4. konec výuky v 12:35 (zápis dětí do 1. tříd).  Podpis v ŽK. Děkuji.  Zaj

 

Březen

VZ - v pátek 29. 3.  test (odložený) - zdravá výživa. Zaj

MAT - domácí příprava na čtvrtek 28.3. - pracovní sešit - strana 116/ cvičení A5

Ve středu 27. 3. konec výuky v 12:35. Podpis v ŽK. Zaj 

V pondělí 18.3. začátek výuky druhou vyučovací hodinou. 3. hodina bude matematika. Zaj

MAT - domácí příprava na pondělí 18.3. - pracovní sešit - celá strana 121

ČJL - dokončit přípravu na slohovou práci. Mich.

V pátek 8.3. začátek výuky druhou vyučovací hodinou. Zaj

Za besedu Skrytá nebezpečí internetu vybírám 36,- Kč. Děkuji. Zaj

 

Únor

ČJL - 72/5c zezadu do sešitu. Mich.

MAT - domácí příprava na úterý 26.2. - pracovní sešit str.107/ cvičení A10, B11, B12. 

Př - ve středu 27. 2. test - kroužkovci. Zaj

MAT - domácí příprava na středu 20.2. - učebnice str.80/ A. 

Dne 6. 3. jdeme do Metropolu - na pořad Anglicko - české divadlo. Cena 70, - Kč. S sebou 2 lístky MHD. Sraz před školou 7:40 hod. Zaj

Dne 5. 3. proběhne ve škole program organizace ACET - Skrytá nebezpečí internetu 1. Cena za celý program je 800,- Kč. Příslušnou částku vyberu podle počtu dětí po akci. Zaj

IKT (2. skupina) - dne 19. 2. 2019 písemná práce na téma Internet             J. Petříková

V úterý 12.2. začíná výuka 2. vyučovací hodinou (bude jazyk český místo 1. hodiny). Zaj

Př - ve středu 13.2. z téhož učiva test. Zaj

Př - na  pátek 8. 2. opakování učiva ploštěnci + cizopsní ploštěnci, hlísti. Zaj

IKT (2. skupina) - dne 12. 2. 2019 odevzdání domácího úkolu (Internetové bezpečí) buď v sešitě, nebo e-mailem.     J. Petříková 

 3. 2. Dějepis - ve středu si napíšeme opakování z toho, na čem jsme se domlouvali (tedy z celého Egypta). :)

Leden

ČjL - 59/2a zezadu do sešitu. Mich. 

VZ na středu 6.2. přinést SP - tabulka se záznamy času stráveného u PC, TV, ...... viz sešit. Zaj

31.1.  Pátou vyučovací hodinu rozdávání vysvědčení (přinést složky). Konec 12:35 hod. Zaj

 11.2. jdeme do Metropolu na pořad Irán - zahalená krása, vybírám 60,- Kč. 2 lístky MHD s sebou. Děkuji. Zaj 

MAT - domácí příprava na čtvrtek 17.1. - učebnice - str.26/ cvičení 17

MAT - domácí příprava na úterý 15.1. - učebnice - str.16/ cvičení 12, 13. Od úterka 15.1 do matematiky nosit pracovní sešit 2 i 3.  

ČJL - v úterý 15.1. píšeme poletní písemnou práci. Žáci si zopakují pravidla psaní e/je, mě/mně, párové souhlásky, spodobu znělosti, přízvuk, morfematický rozbor slova, slova příbuzná, střídání samohlásek i souhlásek (u podstatných i přídavných jmen, jedn. i množ.číslo). Mich.

Př - na středu 16. 1. vypsat do sešitu shrnutí učiva na str. 51 (mořští žahavci). Zaj 

V pátek 25. 1. jdeme do divadla na pořad "O líných strašidlech". Vybírám 60, - Kč. Po skončení představení jdeme do školy - návrat během 6. hodiny na oběd, poté výuka končí. 2 lístky MHD s sebou. Prosím o přiměřené slušné oblečení. Děkuji. Zaj

Př - v pátek 11.1. test lišejníky, řasy, prvoci. Zaj

MAT - domácí příprava na středu 9.1. - PRACOVNÍ SEŠIT 2 - dodělat celou stranu 128

Ve středu 9.1. 2019 konec výuky v 12:35. Podpis v ŽK. Zaj 

Prosinec

19. 12. Dějepis - domluvili jsme se, že si vymyslíte otázky na písemku (pár jsem ještě doplnil z návrhů jiných tříd, jinak je to ale čistě vaše práce). Víte tak přesně, na co se zítra můžu zeptat. Pokud tedy dokážete odpovědět na následující otázky, je jasné, že z písemky nemůže hrozit špatná známka. A to je super, no ne? :-)

MEZOPOTÁMIE

1. Kde se rozkládalo území Mezopotámie?

2. Jak se jmenují dvě řeky, které Mezopotámií protékají?

3. Co znamená název Mezopotámie v češtině?

4. Čeho bylo v Mezopotámii dostatek a proč?

5. Čeho byl v Mezopotámii naopak nedostatek a jak jej řešili?

6. Jaký je rozdíl mezi městským státem a městem?

SUMEROVÉ

7. Co bylo důležitým hospodářským centrem u Sumerů a proč?

8. Jak se jmenoval sumerský chrám?

9. Co začali jako první používat Sumerové? Proč je to pro nás, historiky, důležité?

10. Jak se jmenovalo ono písmo, které vymysleli?

11. Uveď název nejznámějšího literárního díla, které se nám z doby Sumerů dochovalo.

12. O čem bylo toto dílo? Stručně (ve 3 větách) jej popsat.

 ASÝRIE        

13. Jak se jmenoval nejznámější král Asýrie?

14. Co jakou důležitou budovu nechal ve městě Ninive postavit? Proč je pro nás, historiky, tento čin tak důležitý?

 BABYLONIE

15. Kdo vytvořil první zákoník v Babylonii?

16. Uveď alespoň dva zákony, které Tě zaujaly.

17, Co se nám z města Babylon dochovalo za památku? Jak vypadala?

Ve středu 19. 12. po skončení divadla jdeme do školy - návrat během 5. hodiny na oběd, poté výuka končí. 2 lístka MHD s sebou. Prosím o přiměřeně slušné oblečení. Děkuji. Zaj

V pondělí 17. 12. místo těl výchovy budeme mít přírodoipis. Zaj

V pátek 21. 12. konec výuky v 12:25. Podpis v ŽK. Zaj

15. 12. Dějepis - Pomalu si opakujte státy Mezopotámie (Sumer, Asýrie, Babylonie). Je toho malinko, takže ve středu si prvně někoho vyvolám, ve čtvrtek (20. 12.) si pak všicni napíšeme krátkou písemku. Budete tak mít o Vánocích klid a nebudete muset myslet na žádné zkoušení po svátcích. :)

MAT - domácí příprava na čtvrtek 13.12. - PRACOVNÍ SEŠIT - dodělat celou stranu 184 (kdo nestihl ve škole)

Ve čtvrtek 13.12. začátek výuky 8:45. Zaj

 Ve středu 19.12. divadelní představení, vybíráme 70,- Kč. 2 jízdenku na autobus. Děkuji. Zaj

ČJ - DP 40/4 písemně zezadu do sešitu. Mich.

Připomínám: v pondělí 10. 12. jdeme do Dramacentra, sraz v 7:40 hod v šatně, 2 lístky  MHD. 1. skupina konec výuky cca 12:15., 2. skupina dle rozvrhu. Zaj

MAT - domácí příprava na čtvrtek 6.12. - pracovní sešit 3 - dodělat strany 180, 181

ČJ - zapsat úzké žluté tabulku i s nadpisy ze stran 36 - 37. Mich.

Listopad

 30. 11. DÚ: AJ - PS str. 5/cv.4. Fell.

MAT - na pondělí 3.12. mít nachystané referáty (zadání v sešitě), od 4.12. referáty začneme prezentovat ve třídě

ČJ - DP v PS 15/1 a, bMich.

MAT - domácí příprava na čtvrtek 29.11. - učebnice MATEMATIKA 2 - str. 64/ 12 A, B

Dne 10.12. se zúčastníme třetí části preventivního  programu v Dramacentru. Vybírám 40, - Kč. Děkuji. Zajíčková

IKT (2.skupina) - Domácí úkol do školního sešitu na úterý 4. 12. 2018 (Kdo je patronem internetu? - celé jméno; Kdy je Světový den pro rozvoj informací? - datum).                                                                                                                                                       (J. Petříková)

V úterý 27.11. začátek výuky v 8:45. Zaj

VZ - na 28. 11. přinést 5 přísloví o přátelství. Zaj

V pondělí 26. 11. konec výuky: 1. skupina po návratu z DRAMACANTRA do školy (cca v 12:15) 

                                                                2. skupina dle rozvrhu           Zaj

V pátek 22. 11. začátek výuky v 8:45. Zaj 

IKT - 20. 11. 2018 Referát na téma "Historie a vývoj internetu".  Referát je možné odevzdat v papírové nebo elektronické podobě. Termín odevzdání: úterý 27. 11. 2018. 

 

MAT - domácí příprava na středu 21.11. - učebnice MATEMATIKA 2 - str. 59/ 2 A,B 

Ve  středu 21.11. odpadá kroužek ruštiny - školení učitelů. Děkuji za pochopení Lenka Crhová

 

20.11.  12:35 - 13:15 třídnická hodina. Odpolední výuka odpadá. Podpis v ŽK. Zaj

Př - na 16.11. buňka bakteriální přes půl strany + tabulka str. 31. Za

15. 11.  Aj - DÚ - PS str. 3/ cv.5, procvičovat slovíčka! Fell.

ČJL - DP (domácí příprava) učebnice 75/6 písemně zezadu do sešitu. Mich.

IKT - 20. 11. 2018 - písemná práce (ergonomické a hygienické zásady práce na PC; ovládání OS Windows; klávesové zkratky)          

15. 11. Dějepis - jelikož dokončujeme projekt (a řada novinových týmů je různě daleko), můžete se na něj podívat i doma. Pokud vaší redakci chybí nějaké obrázky, které byste rádi dali do vašeho čísla o Keltech / Germánech / Slovanech, je možno je poslat na adresu majitele novin (mou):  Adresu obrázku získáte tak, že na něj kliknete pravým tlačítkem, zvolíte "Kopírovat adresu obrázku" a následně jej vložíte do e-mailu: opět pravým a "vložit". Nezapomeňte mi napsat, o jakou redakci a třídu jde. Já se na to pak podívám a dám vám vědět. V úterý už totiž budeme s grafiky dokončovat celou vizuální podobu novin, takže je potřeba mít už texty i obrázky hotové a vybrané. :)

MAT - domácí příprava na středu 14.11. - učebnice MATEMATIKA 2 - str. 56/3

12. 11. AJ - DÚ PS str. 10/cv. 2

Oznamujeme Vám, že dne 12.11. nebude Mgr. Lukáš Mareček z důvodu pracovní vytíženosti přítomen na konzultačních schůzkách. Náhradní termín je možný po domluvě v konzultačních hodinách (úterý v 15:20-16:05).

8. 11. AJ - DÚ: PS str. 8/ cv 2 a 3 Fell

7.11. navštíveme pořad v kině Metropol. 1. hodinu se učíme, 6. hodinu TH. Zaj

12. a 13.11. konzultace pro rodiče, možnost zápisu rodičů na daný čas Zaj

6.11. se uskutečnila beseda Bolest - nemoc jménem šikana. Cena na žáka 38, - Kč. Děkuji. Zajíčková

Př - opakování od buňky po viry. V pátek 9.11. test. Zaj 

MAT - pátek 9.11. - čtvrtletní práce z matematiky (zaokrouhlování, přirozená čísla, desetinná čísla, slovní úlohy, geometrie)

5. 11. Dějepis - tento týden proběhne krátké zkoušení na téma pravěk (úvod, doba bronzová a železná), stejně jako písemná práce, kterou si napíšeme ve čtvrtek. Nemusíte se bát, otázky budou lehounké! :)

MAT - dom. příprava na pondělí 5.11.- učebnice MATEMATIKA 2 - str. 52 / 9 A, B

Na základě schválení příspěvku SRPŠ přítomnými na tř. schůzkách 24. 9. vybírám dobrovolný příspěvek 200, - Kč na rodinu do konce listopadu. Děkuji. Zajíčková

26. 11. se zúčastníme 2. části preventivního programu v Dramacentru (bližší info mají děti vlepené v ŽK). Vybírám 40, - Kč. Sraz před školou v 7:40 hodin, s sebou 2 lístky MHD, svačinu, pití, přezůvky. Zaj

6. 11. proběhne ve škole přednáška Bolest - nemoc jménem šikana - 4. + 5. vyučovací hodina. Cena 800, - Kč/třídu. Peníze vyberu podle počtu zúčastněných žáků na této akci. Zaj

19. 11. proběhne v tělocvičně školy pořad s cimbálovkou, vybírám 50, - Kč. Děkuji. Zaj

Př - na pátek 2.11. - proti kterým virovým nemocem jsem očkován (očkovací průkaz). Zaj

 

Říjen

Ve středu 31.10. neproběhne kroužek ruštiny, nemoc vyučující. Děkuji za pochopení Lenka Crhová

ČJL - DÚ do slohu - napsat vypravování podle obrázků v učebnici mluvnice 145/14b. Michňáková

ČJL - DÚ 17/3a písemně zezadu do sešitu. Michňáková

ČaSP - přinést dva kontrastní laky na nehty       (J. Petříková) 

Př - na pátek 19.10. vypracovat písemně do sešitu: učebnice str. 23/otázka 1. Zaj

Vz - na středu 24. 10. do sešitu: uč. str. 93 - "Táto (mami), dostal jsem pětku". Zaj

MAT - v pátek 19.10. odevzdat sešity ke kontrole 

MAT - dom. příprava na úterý 16.10. - učebnice MATEMATIKA 2 - str.31 / 2.3 SLOUPEC B 

7. 11. jdeme do kina Metropol - "Útěk na sever". Vybírám 60, - Kč. S sebou 2 lístky MHD (legitka). Zaj

19.10. výuka začíná druhou vyučovací hodinou, konec výuky v 12:35. Podpis rodičů v ŽK. Zaj

MAT - dom. příprava na pátek 12.10. - učebnice MATEMATIKA 2 - str.30/ 11 B 

AJ - online procvičování https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level2/?cc="cz&selLanguage=cs

Př - na středu 10. 10. obrázek  potravní pyramidy (učebnice). Zaj

Na základě schválení příspěvku SRPŠ přítomnými na třídních schůzkách 24.9.2018 vybírám dobrovolný příspěvek 200,- Kč na rodinu do konce listopadu. Děkuji. Zaj

MAT - dom. příprava na pondělí 8.10. - učebnice MATEMATIKA 2 - str.21/1.6 - sloupec A 

V pátek 5. 10. končí výuka ve 12:35 (volby). Zaj

VZ - na středu udělat úvodní stranu do sešitu - kdo neměl. Zaj

Znovu připomínám: čtvrtek  4. 10. jdeme do Dramacentra, sraz 7:45 před školou, s sebou 2 lístky MHD, svačinka, pití, přezůvky.Zaj

4. 10. Dějepis - dobrovolný domácí úkol (zaznačit do časové osy, práce s daty)

Př - ve středu 3. 10. test z učiva - mimo poslední látky=" podmínky" života.Zaj

Z - 2. 10. test (vesmír, vývoj poznání o vesmíru, sluneční soustava- prac.list). Kác

VZ - na středu 26. 9. úvodní strana do sešitu. Zaj

25. 9. začátek výuky druhou vyučovací hodinou. Zaj

Příští týden 26.9. v rámci výuky proběhne beseda o USA, vybírám 40,- Kč. Zaj

Ve středu 19.9. proběhne fotografování  jednotlivců - zájemců. Zaj

Dne 24.9. se konají úvodní třídní schůzky v 16:30 hod v učebně Př (2. poschodí) . Zaj

ČJL - DÚ sloh - pracovní sešit s 51/cv. 1e. Michňáková

18. 10. jdeme do Metropolu na pořad "Myanmar - divoká cesta do barmské říše". Vybírám 70,- Kč, s sebou 2 lístky MHD. Děkuji Zaj

Dne 4. 10. se děti zúčastní 1. části programu v Dramacentru ( bližší informace jsou vlepeny v ŽK). Vybírám 40,- Kč. S sebou 2 lístky MHD, přezůvky, svačinu, pití. Sraz v 7:45 hod před školou. Zaj

13. 9. Dějepis - dobrovolný domácí úkol (ozdobit přední stranu portfolia)

Dne 11.9. proběhne cvičení v přírodě. Sportovní oblečení dle počasí. Svačinu, pití a kapesné s sebou. Konec výuky v 11:40 hodin -podpis v ŽK.  Zaj

Dne 12. a 13.9. proběhne ve škole kohezivní program (8:00 - 13:30). Zaj

V souladu se Školským zákonem par. 24, odst. 2 vyhlašuje ředitel školy 27. 9. 2018 volný den. Zaj

Př - na pátek 14. 9. úvodní strana do sešitu. Zaj

Vážení rodiče,

zdravím Vás v novém školním roce a vkládám informace o výuce v prvním školním týdnu.

Výuka ve dnech 3. 9. - 7. 9. 2018

  • Pondělí 3 .9.          8:00 - 10:00
  • Úterý 4. 9.              8:00 - 11:15 - třídnické práce
  • Středa 5. 9.            8:00 - 11:40 - třídnické práce 
  • Čtvrtek 6. 9.           8:00 - 11:40 - výuka pdle provizorního rozvrhu
  • Pátek 7. 9.              8:00 - 11:40 - výuka podle provizorního rozvrhu

Na pondělí až středu budou děti potřebovat psací potřeby, zápisník, lepidlo.

Na úterý aktovku/batoh - budou dostávat učebnice pro 6. ročník + přinést tvrdou složku A4.

                                                                                                         Mgr. Taťána Zajíčková