7.A

10. 6. Dějepis - v pondělí si napíšeme poslední písemku v letošním roce, z čehož máte určitě radost. :-) Bude to z Jana Lucemburského, jeho syna Karla IV., objeví se tam otázka na Václava IV. a také na Husity. Bude to jednoduché, pokud se na to podíváte, tak žádné obavy. :-) Připravil jsem vám tentokráte kromě zápisu v sešitě také podklad, můžete ho nalézt na této adrese (pokud třeba někdo chyběl na nějaké z hodin): https://uloz.to/!CydmFcN0os9h/lucemburkove-na-ceskem-trune-docx 

ČJL Pololetní písemná práce - 13.6. - zopakovat slovní druhy, grafické znázornění věty jednoduché, větné členy, druhy příslovečných určení, podmět vyjádřený, nevyjádřený a všeobecný, věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent, pravopis - shoda přísudku s několikanásobným podmětem. Mich.

ČJL - grafické znázornění věty jednoduché - věta zadaná do sešitu. Mich.

AJ - v pátek 31. 5. test - vocabulary 2 C+D; v úterý 4. 6. Unit 2 test

ČJL - grafické znázornění věty jednoduché - věta zadaná do sešitu. Mich.

22.5.  M  PS  201/8

ČJL - na 29.5. dodělat souvislý životopis ve velkou slohovou práci - téma Já za 10 let. Mich.

20.5.  M  PS 199/celá - klasif.

ČJL - PS 42/4 a, b. + podpis rodičů. Mich.

16.5.  M  PS 225/6,8

AJ - v pátek 17. 5. test - vocabulary 2B

AJ - v pátek 10. 5. test - will

9.5.  PS  214/ 4,5

6.5.  M  PS 213/2 dokončit

2.5.  M  PS  206/12,  207/13  klasif.

ČJL - DP přepsat text nalepený v sešitě do množného čísla + podpis rodičů. Mich.

29.4.  M  PS  205/1,2,5

ČJL - U každé domácí přípravy na hodinu/domácího úkolu vyžaduji podpis rodičů!! Děkuji za pochopení a za spolupráci. Michňáková

ČJL - PS 37/1. Mich.

25.4.  M  PS  191/5b,c

23.4  M  PS  190/3,4  klasif.

ČJL - 82/2 zezadu do sešitu. Mich.

AJ - v pátek 26. 4. test - slovíčka 2A

15.4.  M  PS  185/6  - klasif.

Exkurze Wroclav - od 10.4. do 25.4. vybírám peníze na zájezd. Žáci, kteří platili příspěvek na SRPŠ, přinesou 420,- Kč, ostatní 520,- Kč.                                            Lenka Crhová

AJ - v pátek 12. 4. píšeme UNIT 1 TEST

4. 4. Dějepis - v pondělí (8. 4.) budete mít namísto dějepisu předmět Člověk a svět práce. Společně si pak tuto hodinu nahradíme v pátek. Nezapomeňte si s sebou vzít věci, jak v pondělí na ČASP (pokud máte nějaké mít), tak v pátek na dějepis. :-)

4.4.  M  PS  184/2

1.4.  M  PS  181/5,6  - klasif. 

ČJL - domácí příprava v PS. Mich.

AJ - ve středu 3. 4. test - slovíčka 1C

28.3.  M  PS  159/9a,b  162/5a,b  - zítra test: přímá a nepřímá úměrnost

AJ - MY FAMILY - do 10. 4. odevzdají žáci projekt na téma MOJE RODINA - jako vzor poslouží text v učebnici na str.12, žáci doplní rodokmenem, fotkami, hodnotí se i výtvarné zpracování a úprava!

21.3.  M  PS  161/2

AJ - 20. 3. pracovní sešit str. 8 cv. 2; v úterý 26. 3. test - slovíčka 1B

ČaSP - v pátek 22.3. test zelenina. Zaj 

18.3.  M  PS  158/5 - klasif.

ČJL - 47/1 zezadu do sešitu. Mich.

ČJL - dokončit přípravu na slohovou práci (char. lit. postavy). Mich.

4.3.  M  PS  166/1,3

AJ - v úterý 5. 3. test - slovíčka 1A

27.2.  M  -  PS  175/13,14

25.2.  M  -  PS  173/4,5

AJ - v úterý 26. 2. test - past simple

20.2.  M  PS  154/18,19,20

ČJL - 44/4 zezadu do sešitu. Mich.

AJ - do školního sešitu napsat tři dvojice vět - učebnice str. 9 cv. 5

18.2. - M - PS152/12,13,14

Zájezd do Wroclavi proběhne ve středu 15.5.2019, peníze budu vybírat v druhé polovině dubna. PhDr. Lenka Crhová

11.2.  M  PS  145/A4 abcd

AJ - v úterý 12. 2. test - present continuous

Moderní domácnost -  v úterý 12.2. konec v 14:20. Podpis v ŽK. Zaj 

AJ - v pátek 8. 2. test -slovíčka Introduction A+B

5.1. - M - PS140/8 dokončit

4.1. - M - PS 140/8abcd

Čjl - 41/2 zezadu do sešitu. Mich.

3. 2. Dějepis - v pondělí si napíšeme opakování z toho, na čem jsme se domlouvali (tedy Sámo, Velká Morava, první Přemyslovci). :)

AJ - ve středu 30. 1. test - present simple

IKT (1. skupina) - 4. 2. 2019 - písemná práce. Materiály: PC sítě. Pírek

IKT (2. skupina) - 4. 2. 2019 - písemná práce (počítačové sítě)       J. Petříková

ČJL - 37/3 zezadu do sešitu. Mich.

M  PS 133 celá -dokončit

M - PS 2 133/7  na 22.1.

ČaSP - v pátek 18.1. přinést vypracovanou SP zelenina - dle pokynů. Bude známkováno. Zaj

IKT (2. skupina) - další materiály k výuce: Počítačová síť       (J. Petříková)

ČJL - v pátek 11.1. píšeme poletní písemnou práci. Žáci si zopakují pravidla psaní velkých písmen, určování podmětu a přísudku, typ přísudku, skloňování podst. jmen označujících části těla, stupňování příd. jmen, druhy zájmen a číslovek. Mich.

Čjl - 23/7c zezadu do sešitu. Mich.

AJ - v pondělí 7. 1. anglický jazyk místo matematiky - vzít sešit, učebnici, prac. sešit! V úterý 8. 1. test - adjectives + adverbs, ve středu 9. 1. UNIT 6 TEST (test z 6. lekce). Někteří ještě nezaplatili 210,-Kč za pracovní sešit Project 3.

4.1. M  PS2  122/B10 

4.1. M  čtvrtletní písemná práce 21.1.

 

3.1.  M  PS2  120/1-6

ČJL - na 19.12. vytvořit křížovku na učivo z lit. od září 2018 doteď. Mich. 

5. 12. Dějepis - v pondělí si promítneme všechny projekty, nezapomeňte si je tedy donést na flashce, popř. mi je poslat na e-mail (). Ve středu si následně na všechna tato témata (Arabové, křížové výpravy) napíšeme písemku, materiály vám zpracuji a v pondělí předám. 

5.12.  M  PS  31/4

3.12.  M  U  17/1b

1. 12. Dějepis - na středeční hodinu (5. 12.) si každá ze skupin najde doplňující informace k danému miniprojektu "Reportáže". Více v popisu projektu, který dostanete také v tištěné formě:

1) Vymyslet si název televize

2) Zpracovat alespoň dvouminutovou televizní reportáž na dané téma

3) V ní musí být obsažena:

a) časová linka (tedy kdy se daná událost odehrává)

b) nějaké osoby (buď je reportéři zmíní, anebo se v reportáži budou přímo vyskytovat s konkrétní činností či budou poskytovat interview)

c) spojení příčina – důsledek (tedy proč se událost odehrává, co k ní vedlo)

d) ilustrace (tedy obrázky nebo scénky) po nějakou dobu reportáže

e) informace čerpat nejen z učebnice, ale i jiných zdrojů (nejméně 2 další zdroje)

4) Zpracování výstupu (zápisu do sešitu) pro ostatní skupiny se všemi důležitými informacemi, a to vlastními slovy, nikoliv jen přepisem učebnice či zdrojů

5) Nezapomenout na citace (tedy odkud danou informaci máme) na konec zápisu

6) Vše zvládnout během 3 vyučovacích hodin

Čjl - 22/6 zezadu do sešitu, jen slova. Mich

29. 11. Dějepis - ohledně dějepisné olympiády: je možnost získat malou jedničku, vyplníte-li (klidně za pomocí internetu či jiných zdrojů) zadání na téma "Cesty jako tepny civilizace". Ono zadání máte pod odkazem níže, správné odpovědi pište na kus volného A4 papíru ve formě číslo otázky - správná odpověď (mnohdy to je jen jedno slovo). Příklad: 1. a) xxxxx, b) xxxxx, c) xxxxx atp. Máte na vyplnění dva týdny, tedy do středy 12. listopadu. Úkol je dobrovolný. https://uloz.to/!nFiWsBXoyJuV/deo-2018-19-zadani-sk-pdf

28.11.  M  U  12/1b  -  klasif.

27.11.  M  U  12/1a

AJ - v pátek 30. 11. test - slovíčka 6B

Čjl - 23/7a zezadu do sešitu. Mich.

VP moderní domácnost - v úterý 27.11. konec výuky 14:20. Podpis v ŽK. Zaj

23.11.  M  PS  74/celá  -  klasifik.

21.11  M  PS  101/1,2

Vybírám 210,-Kč na pracovní sešit do anglického jazyka. Jarkulišová

AJ - v pátek  23. 11. test - going to

19.11.  M  PS  70/15 

 Ve  středu 21.11. odpadá kroužek ruštiny - školení učitelů. Děkuji za pochopení Lenka Crhová

15. 11. Dějepis - příští týden ve čtvrtek (22. 11.) si napíšeme drobné opakování. Bude to z témat, která jsme společně v poslední době probrali: Francká říše, Svatá říše římská, Anglie a Byzanc (na tu se mrkneme v úterý). Moc toho není, tak se na to podívejte, ať můžeme dát hezké známky. :)

ČJL - DP 21/4 písemně zezadu do sešitu. Mich.

ČJL - DP 20/3b písemně zezadu do sešitu. Mich.

IKT (2. skupina) - 19. 11. 2018 - písemná práce (hardware a software pc)          J. Petříková

12.11.  M  PS č.1 69/9,10  /klasif. 13.11./

Oznamujeme Vám, že dne 12.11. nebude Mgr. Lukáš Mareček z důvodu pracovní vytíženosti přítomen na konzultačních schůzkách. Náhradní termín je možný po domluvě v konzultačních hodinách (úterý v 15:20-16:05).

 IKT (2. skupina) - 12. 11. kontrola cvičení 3, 5, 6 a 7 v pracovním listu Hardware                  (J. Petříková)

5.11  M  PS  68/8

ČJL - 17/2a - písemně zezadu do sešitu. Michňáková

AJ - v úterý 6. 11. píšeme Unit 5 test (test z 5. lekce)

31.10  M  P  68/6

Ve středu 31.10. neproběhne kroužek ruštiny, nemoc vyučující. Děkuji za pochopení Lenka Crhová

25.10  M  PS  65/13

24.10  M  PS  64/9  , 8.11 čtvrtletní písemná práce

ČJL - PS 7/10. Michňáková

22.10  M  PS  63/5

ČJL - sloh - vypracovat popis prac.postupu - Jak si zavázat tkaničku (detailně). Michňáková

IKT (2. skupina) - další materiály k výuce: Hardware uvnitř skříně počítače (Základní deskaProcesorPevný disk,                                    Paměť RAMSlotyPřídavné kartyMechanikyZdroj napájení)Externí zařízení počítače                                        (J. Petříková)

17. 10. Dějepis - příští týden v pondělí (tj. 22. 10.) naplánována písemka. Opakování bude z učiva: římská kultura, Indie, Čína, středověká společnost. Nemusíte se ničeho bát, budou tam samé logické věci, ale je potřeba se na to alespoň mrknout. :-) Také si, prosím, doplňte zápisy, ať se zbytečně neučíte moc informací z učebnice. Budu se na stav vašich portfolií po písemce dívat.

VP moderní domácnost - v úterý 16.10. konec výuky  14:20 hod. Podpis v ŽK. Zajíčková

AJ - v úterý 16. 10.  test - comparatives (2. stupeň přídavných jmen)

11.10  M  PS 52/10 

10. 10. AJ - pracovní sešit str. 47 cv. 7

9.10  M  PS  55/1,3   66/1   67/2

8.10  M  Sb  13/6,8

 Př- 9. 10. referát na vybranou sladkovodní/mořskou rybu dle struktury uvedené v sešitě. Kác

ČJL - 53/1 písemně zezadu do sešitu mluvnice. Michňáková

IKT (1. skupina) - referát dle pokynů ve výuce (rozpis  témat na nástěnce ve třídě) - termín odevzdání 15.10.2018

                           - materiál k výuce: Hardware  (M. Pírek)

IKT (2. skupina) - referát dle pokynů ve výuce (rozpis témat na nástěnce ve třídě) - termín odevzdání 15.10.2018

                          - materiály k výuce: (Počítačová sestavaHardware, software - rozdíl a rozděleníZákladní jednotka PC)    (J. Petříková)

AJ - pracovní sešit str.46 cv. 4

4.10  M  PS 58/2

2.10  M  U 7/2,3,4,6a  - školní sešit

AJ - v úterý 2. 10. test slovíčka 5A

Př - 2. 10. test (strunatci - paryby). Kác

ČjL - 9/5c písemně zezadu do sešitu. Michňáková

M  24.9  PS 50/1c,d

Př -  25. 9. zkoušení: strunatci (úvod), kruhoústí, paryby 

AJ - v úterý 25. 9. test - přítomné časy (present simple + present continuous); v sešitě 10 slovíček z lekce 5A

19.9 M U6/1

IKT - referát na téma Mechanismus z Antikythéry, podle pokynů ve výuce - termín odevzdání 24.9.2018       (J. Petříková)

IKT - referát na téma Mechanismus z Antikythéry, podle pokynů ve výuce - termín odevzdání 24.9.2018       (M. Pírek)

13. 9. Dějepis - dobrovolný domácí úkol (ozdobit přední stranu portfolia)

M - konstrukce šestiúhelníku a osmiúhelníku

M - 10.9  - 4 příklady - školní sešit

AJ - do pátku 14. 9. úvodní strana ve školním sešitě.