7.B

ČERVEN

KONEC VÝUKY:

24. 6 - do 12:35 (třídnické práce - odevzdávání vyčištěných a slepených učebnic)
25. - 27. 6. - do 11:15 (třídnické práce - přebírání učebnic do 9. roč.)
28. 6. vydávání vysvědčení do 9:00, převzetí balíčku s obědem

Sportovní den 19. 6. 2019
Zahájení v 8:00 (již převlečeni do TV úboru) ve třídě, v 8:15 na školním hřišti. Konec ve 12:30. Žáci budou mít sportovní oblečení a obuv, svačinu, dostatek tekutin, ochranu před sluncem (pokrývka hlavy, krém, brýle). Do soutěží se zapojí všichni žáci mimo těch, kteří jsou osvobozeni z TV. (Pro ně jsou možné doplňkové soutěže: pétanque, hod na koš, chůdy, badminton.)

Ve dnech 17. - 21. 6. výuka do 12:35. Podpis v ŽK!

Vzhledem k vysokým teplotám je výuka do pátku 14. 6. zkrácena do 12:35. Podpis v ŽK!

V úterý 11. 6. odpadá volit. předmět Sportovní hry, ve středu 12. 6. výuka do 11:40 (odpadá HV) - prosím podpis v ŽK. Jarkulišová

13. 6. Dějepis - ve čtvrtek si napíšeme poslední písemku v letošním roce, z čehož máte určitě radost. :-) Bude to z Jana Lucemburského, jeho syna Karla IV., objeví se tam otázka na Václava IV. a také na Husity. Bude to jednoduché, pokud se na to podíváte, tak žádné obavy. :-) Připravil jsem vám tentokráte kromě zápisu v sešitě také podklad, můžete ho nalézt na této adrese (pokud třeba někdo chyběl na nějaké z hodin): https://uloz.to/!CydmFcN0os9h/lucemburkove-na-ceskem-trune-docx 

 

3.6. ČJL ve čtvrtek 13.6. píšeme pololetní práci z jazyka, žáci si zopakují velká písmena, určování větných členů, typy přísudků, podmět všeobecný, nevyjádřený, věty podle členitosti

KVĚTEN

30.5. ČJL PS str. 37/4, 39/5b

Ve středu 29. 5. výuka do 11:40. Podpis v ŽK. Jarkulišová

AJ - v pátek 31. 5. test - vocabulary 2 C+D; v úterý 4. 6. Unit 2 test

23.5. ČJL podle zadání zapsaného v sešitě.

22.5.  M  PS  201/8

Dne 27. 5. zhlédneme letové ukázky dravců. Vybírám 50,- Kč.

Přišly fotky! Vybírám 40,- Kč na fotografii třídního kolektivu (skupinky 50,-Kč)

Dne 24. 5. výuka zkrácena do 12:35 (volby). Podpis v ŽK. Jarkulišová

20.5.  M  PS 199/celá - klasif

16.5.  M  PS  225/6,8

Ve středu 15. 5. změna rozvrhu: M, AJ, ČJ, Z. Výuka do 11:40. Podpis v ŽK! Jarkulišová

AJ - v pátek 17. 5. test - vocabulary 2B

AJ - v pátek 10. 5. test - will

9.5.  M  PS  214/4,5

6.5.  M  PS  213/ 2 dokončit

9.5. ČJL PS str.34/1a

 Vážení rodiče, ve čtvrtek 9. 5. budu vybírat peníze za projektový den - skupinová zpáteční jízdenka do Střeně stála 15,-Kč (ne 13,-Kč) + 50,-Kč program (ti, co neplatili SRPŠ). Děkuji Jarkulišová

ZMĚNA!!! Projektový den 7. 5. -  návrat do školy kolem 12hod, poté proběhne třídnická hodina, následně odchod na oběd (v cca 13hod)

V pondělí 6. 5. výuka do 12.35. Podpis v ŽK! Pátou hodinu bude angličtina. Jarkulišová

2.5.  M  PS  206/12,  207/13  klasif.

2.5. ČJL uč. str. 119/cv.3 5 vět, pouze opsat a označit přísudky shodné a neshodné

V úterý 7. 5. PROJEKTOVÝ DEN - DEN ZEMĚ - Výukový program v Litovelském Pomoraví (Střeň) - program bude probíhat v terénu, nutné vhodné oblečení + obuv. S sebou svačinu, pití, psací potřeby, lístky MHD + peníze na vlak (skupinové zpáteční jízdné 13,-Kč). Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, obdrží místo oběda balíček (měl by to být řízek). Sraz u školy v 7:40, návrat před 14 hod, odp. výuka neproběhne. Cena 50,-Kč / žák (neplatí žáci, kteří zaplatili příspěvěk SRPŠ)

V pátek 3. 5. - fotografování třídních kolektivů, cena: 40,-Kč za formát A5 (skupinky kamarádů 50,-Kč)

DUBEN

29.4.  M  PS  205/1,2,5

25.4.  M  PS  191/5b,c

25.5. ČJL uč. str. 99/ cv. 2 po výraz ... psa a kočku

V pátek 26. 4. výuka do 12:35 (odpadá ČaSP). Podpis v ŽK! Jarkulišová

23.4.  M  PS  190/3,4  klasif.

Vážení rodiče,

přeji vám krásné Velikonoce, užijte si svátky jara ve zdraví a radosti. Jarkulišová

AJ - v pátek 26. 4. test - slovíčka 2A

15.4.  M  PS  185/6  - klasif.

12. 4. Z- test Evropa: ostrovy a poloostrovy. Kác

11.4.  M  PS  184/ 2 abc

V pátek 12. 4. výuka do 12.35 (2. hod - ČaSP). Podpis v ŽK! Jarkulišová

11.4. ČJL uč. str. 97,cv. 1

Ve dnech 15. a 16.4. se konají konzultační schůzky pro rodiče. Termín schůzky si zarezervujte u příslušného učitele přes web. stránky naší školy. Děkuji Jarkulišová

Exkurze Wroclav - od 10.4. do 25.4. vybírám peníze na zájezd. Žáci, kteří platili příspěvek na SRPŠ, přinesou 420,- Kč, ostatní 520,- Kč.                                            Lenka Crhová

V pondělí 8. 4. výuka do 11:40. Podpis v ŽK! Jarkulišová

Vybírám 40,-Kč na program ACET, který proběhl 7. 2. Platí pouze žáci, kteří se programu zúčastnili - mají napsané v ŽK. Děkuji. Jarkulišová

AJ - v pátek 12. 4. píšeme UNIT 1 TEST

4.4.  M  PS  184/2

4.4. ČJL PS str. 24, cv.5a,b

AJ - MY FAMILY - do 2. 5. odevzdají žáci projekt na téma MOJE RODINA - jako vzor poslouží text v učebnici na str.12, žáci doplní rodokmenem, fotkami (nemusí být), hodnotí se i výtvarné zpracování a úprava!

Středa 3. 4.  a čtvrtek 4. 4. výuka od 8:55. Podpis v ŽK. Jarkulišová

1.4.  M  PS  181/5,6  - klasif.

V úterý 2. 4. odpadá volitelný předmět Ekologická praktika. V pátek 5. 2. výuka do 12:35. Podpis v ŽK. Jarkulišová

AJ - v úterý 2. 4. test - slovíčka 1C

VO - ve čtvrtek 4. 4. test - majetek v našem životě + řízení společnosti

BŘEZEN

V pátek 29. 3. výuka do 12:35 (místo Př bude ČaSP). Podpis v ŽK! Jarkulišová

28.3.  M  PS 159/9a,b,  162/5a,b - zítra test: přímá a nepřímá úměrnost

AJ - 28. 3. PS 10/1 (jen ti, kteří neměli 9/6) - v pátek 29.3. budu vybírat PS!

28.3. ČJL PS str.27/cv.2a,b

AJ - 26. 3.  - prac. sešit str. 9 cv. 6

Ve středu 27.3. se koná projektový den Děti učí za učitele. Děti učí první čtyři hodiny, pátou proběhne třídnická hodina. E. Jarkulišová

AJ - v pátek 22. 3. test - slovíčka 1B

21.3. ČJL  uč. str. 66, cv. 2 10 výrazů, psát jen upravený výraz s antonymem

21.3.  M  PS  161/2

ČJL - Vážení rodiče, žádám Vás o dohled nad opravami a domácí přípravou Vašich dětí. Na úterý 26.3. budou mít hotové opravy a dokončené chybějící úkoly v sešitě Literární výchova, prosím o Váš podpis pod posledním zápisem. Děkuji Lenka Crhová

ČJL - připomínám přípravu na slohovou práci Charakteristika literárního hrdiny na pátek 22.3.

ČaSP - v pátek 22.3. test zelenina. Zaj

Ve středu 20.2. výuka od 8:55, odpadá přírodopis. Jarkulišová

18.3.  M  PS  158/5 -  klasif.

7.3. ČJL  v rámci procvičování učiva  zadána cvičení v PS, která jsme společně  označili

4.3.  M  PS  166/1,3

28.2. ČJL  PS str. 26/cv.6 celé

AJ - v úterý 5.3. test - past simple + kontrola dú - ve školním sešitě přeložit 6 vět

ÚNOR

27.2.  M  -  PS 175/13,14

Ve středu 27. 2. třídnická hodina - konec 13:20.

VO - ve čtvrtek 28.2. budeme vyrábět z použitých materiálů nové věci - přinést plastové lahve, krabičky, atd. Kdo nebude vyrábět, vytvoří plakát upozorňující na důležitost ochrany životního prostředí - přinést tvrdý papír A3 + vhodné obrázky, pastelky/fixy, lepidlo, nůžky, atd.

AJ - v úterý 26. 2. test - slovíčka 1A

25.2.  M - PS  173/6 dopočítat, 174/9

22.2. ČJL sloh str. 167/8

21.2. ČJL PS str. 10, cv. 6a

18.2.  M  PS 154/18,19,20

18.2. -M - PS152/12,13,14

Zájezd do Wroclavi proběhne ve středu 15.5.2019, peníze budu vybírat v druhé polovině dubna. PhDr. Lenka Crhová

VO - úkol v sešitě - doplnit do zápisu tři názvy národních parků, tři chráněné krajinné oblasti (obojí v ČR) + UNESCO (co je to)

14.2. ČJL uč. str 48, cv. 4, 10 vět

11.2.  M  PS  145/A4 abcd

AJ - ve čtvrtek 14. 2. test - present continuous

Moderní domácnost - v úterý 12.2. konec výuky v 14:20. Podpis v ŽK. Zaj

AJ - v pátek 8. 2. test -slovíčka Introduction A+B

5.2. M - PS  140/8 dokončit

4.2. M - PS 140/8 abcd

Dne 11. 2. jdeme do Metropolu na filmové představení Írán - zahalená krása. Vybírám 60,- Kč. Jarkulišová

Dne 7. 2. proběhne ve škole program organizace ACET - Mít se spolu fajn. Cena za celý program je 800,-Kč. Příslušnou částku vyberu podle počtu dětí po akci.  Jarkulišová

 AJ - v úterý 5. 2. test - present simple

4.2. ČJL PS str. 18/3

3. 2. Dějepis - v úterý si napíšeme opakování z toho, na čem jsme se domlouvali (tedy Sámo, Velká Morava, první Přemyslovci). :)

VO - na 7. 2. zpracovat jeden umělecký styl - vyhledat typické znaky, odkud tento směr pochází, odívání, stavby u nás, atd., + obrázky/nákresy. Odevzdat na archu papíru (A3).

IKT (1. skupina) - 4. 2. 2019 - písemná práce. Materiály: PC sítě. Pírek

IKT (2. skupina) - 4. 2. 2019 - písemná práce (počítačové sítě)       J. Petříková

LEDEN 

Dne 31. 1. výuka zkrácena do 12:35. Poslední pátou hodinu vydáváme pololetní výpis z vysvědčení. (V pátek 1. 2. jsou pololetní prázdniny.)

M  PS 2  133 celá - dokončit

21.1. ČJL uč. str. 53, cvičení 1 Psaní souhláskových skupin

M - PS 2  133/7 na 22.1.

ČaSP - v pátek 18.1. přinést vypracovanou SP o zelenině - dle pokynů. Bude známkováno. Zaj

7.1. ČJL - domácí příprava - slovesné třídy, zadání v sešitě.

ČJL v pátek 11.1. píšeme poletní písemnou práci. Žáci si zopakují pravidla psaní velkých písmen, určování podmětu a přísudku, typ přísudku, skloňování podst. jmen označujících části těla, stupňování příd. jmen, druhy zájmen a číslovek. 

Někteří ještě nezaplatili 210,-Kč za pracovní sešit do anglického jazyka - Project 3. Jarkulišová

IKT (2. skupina) - další materiály k výuce: Počítačová síť     (J. Petříková)

AJ - v pátek 11. 1. UNIT 6 TEST (test z 6. lekce)

4.1, M  PS2  122/B10

4.1. M  čtvrtletní písemná práce 21.1.

3.1. M PS2  120/1-6

AJ - v úterý 8. 1. test - adjectives + adverbs

Vážení rodiče,

v novém roce 2019 Vám přeji jen to dobré, hlavně pevné zdraví, hodně lásky, štěstí a radosti. Eva Jarkulišová

Prosinec

20.12. ČJL cvičení z PS podle zadání, doplnit opravy v sešitech.

18. 12. Dějepis - v úterý se vrátíme k projektům a předám vám zpracované materiály k písemce. Tu si napíšeme ještě před Vánoci, ať máte po svátcích klid. :) V písemce budou projektová témata (Arabové, křížové výpravy). Sami jste vymysleli několik otázek, z nichž se část objeví na písemce, kde budou doplněny dalšími. Přišli jste na tyto:

1. Co to je Korán? Kdo je jeho autorem?

2. Vyjmenujme alespoň dvě pravidla, kterými se muslimové musí řídit.

3. Jak se jmenuje náboženský vůdce muslimů?

4. Z jakého důvodu byla vyhlášena první křížová výprava? 

V pondělí 17. 12. začátek výuky 8:55 (ve škole v 8:45!), konec výuky 11:40. Místo TV bude matematika.

V pátek 21. 12. návštěva psího útulku v Neředíně, s sebou 2 jízdenky. Na oběd půjdeme v 12:25.

Ve středu 19. 12. po návratu z divadla - vánoční posezení + předávání dárečků. Konec mezi 14-14:30.

 13.12. ČJL uč. str. 53,cv. 1 předpony s-,z-

Dne 19. 12. jdeme do Slovanského domu na divadelní představení Don Quijote de la Mancha. Vybírám 70,-Kč. S sebou 2 jízdenky.

6.12. ČJL PS str. 14 celá 

5.12.  M  PS  31/4 

3.12.  M  U  17/1b 

1. 12. Dějepis - na čtvrteční hodinu (6. 12.) si každá ze skupin najde doplňující informace k danému miniprojektu "Reportáže". Více v popisu projektu, který dostanete také v tištěné formě:

 1) Vymyslet si název televize

 2) Zpracovat alespoň dvouminutovou televizní reportáž na dané téma

 3) V ní musí být obsažena:

 a) časová linka (tedy kdy se daná událost odehrává)

 b) nějaké osoby (buď je reportéři zmíní, anebo se v reportáži budou přímo vyskytovat s konkrétní činností či budou poskytovat interview)

 c) spojení příčina – důsledek (tedy proč se událost odehrává, co k ní vedlo)

 d) ilustrace (tedy obrázky nebo scénky) po nějakou dobu reportáže

 e) informace čerpat nejen z učebnice, ale i jiných zdrojů (nejméně 2 další zdroje)

 4) Zpracování výstupu (zápisu do sešitu) pro ostatní skupiny se všemi důležitými informacemi, a to vlastními slovy, nikoliv jen přepisem učebnice či zdrojů

 5) Nezapomenout na citace (tedy odkud danou informaci máme) na konec zápisu

 6) Vše zvládnout během 3 vyučovacích hodin

 

Listopad

 29.11. ČJL uč. str. 32, cv. 7a 5 vět

29. 11. Dějepis - ohledně dějepisné olympiády: je možnost získat malou jedničku, vyplníte-li (klidně za pomocí internetu či jiných zdrojů) zadání na téma "Cesty jako tepny civilizace". Ono zadání máte pod odkazem níže, správné odpovědi pište na kus volného A4 papíru ve formě číslo otázky - správná odpověď (mnohdy to je jen jedno slovo). Příklad: 1. a) xxxxx, b) xxxxx, c) xxxxx atp. Máte na vyplnění dva týdny, tedy do středy 12. listopadu. Úkol je dobrovolný. https://uloz.to/!nFiWsBXoyJuV/deo-2018-19-zadani-sk-pdf

28.11.  M  U  12/1b  -  klasif.

27.11.  M  U  12/1a

Ve středu 28. 11. třídnická hodina, konec 13.20. Jarkulišová

AJ - v pátek 30. 11. test - slovíčka 6B

VP moderní domácnost - v úterý 27.11. konec výuky 14:20. Podpis v ŽK. Zaj

23.11.  M  PS  74/ celá  -  klasifik.

21.11  M  PS  101/1,2

AJ - do pátku slovíčka 6A+B 

Vybírám 210,-Kč na pracovní sešit do anglického jazyka. Jarkulišová

AJ - v pátek 23. 11. test - going to

19.11.  M  PS  70/15

15. 11. Dějepis - příští týden v úterý (19. 11.) si napíšeme drobné opakování. Bude to z témat, která jsme společně v poslední době probrali: Francká říše, Svatá říše římská, Anglie a Byzanc. Moc toho není, tak se na to podívejte, ať můžeme dát hezké známky. :)

15.11. ČJL - dom. příprava podle nakopírovaného zadání

IKT (2. skupina) - 19. 11. 2018 - písemná práce (hardware a software pc)          J. Petříková

Dne 19. 11. zhlédneme ve škole představení Cimbálovka. Vybírám 50,-Kč. Jarkulišová

12.11.  M  PS č.1  69/9,10  /klasif.13.11./

Oznamujeme Vám, že dne 12.11. nebude Mgr. Lukáš Mareček z důvodu pracovní vytíženosti přítomen na konzultačních schůzkách. Náhradní termín je možný po domluvě v konzultačních hodinách (úterý v 15:20-16:05).

8.11. ČJL PS str. 8,cv.2 - prosím o podpis rodičů

IKT (2. skupina) - 12. 11. kontrola cvičení 3, 5, 6 a 7 v pracovním listu Hardware                  (J. Petříková) 

AJ - v pátek 9. 11. píšeme Unit 5 test (test z 5. lekce)

5.11.  M  PS  68/8

ČJL počínaje dnem 5.11.žádám o podpis rodičů pod domácí přípravou. Děkuji Lenka Crhová

Ve středu 7. 11. třídnická hodina, konec 13:20.

7.11. jdeme do kina Metropol - "Útěk na sever" (Finsko, Švédsko,......) - 10,00-11:30. Vybírám 60, - Kč. S sebou 2 lístky na MHD. Jarkulišová

Na základě schválení příspěvku SRPŠ na třídních schůzkách ze dne 24. 9. 2018 vybírám dobrovolný příspěvěk 200,-Kč do konce listopadu 2018. Děkuji Jarkulišová

ŘÍJEN

25.10  M  PS  65/13 

25.10. ČJL PS str. 3 celá

24.10  M  PS  64/9 ,  8.11  čtvrtletní písemná práce

23. 10. AJ - pracovní sešit str. 48 cv.1+2 

ČJL 6.11. prověrka na literární pojmy (ze sešitu)

22.10  M  PS  63/5

IKT (2. skupina) - další materiály k výuce: Hardware uvnitř skříně počítače (Základní deskaProcesorPevný disk,                                    Paměť RAMSlotyPřídavné kartyMechanikyZdroj napájení) a Externí zařízení počítače                                   (J. Petříková)

AJ - na úterý 23. 10. napsaná slovíčka 5C.

AJ - v pátek 19. 10. test - comparatives (2. stupeň přídavných jmen)

17.10. ČJL domácí příprava podle nakopírovaného zadání, vlepit do sešitu.

16. 10. Dějepis - příští týden v úterý (tj. 23. 10.) naplánována písemka. Opakování bude z učiva: římská kultura, Indie, Čína, středověká společnost. Nemusíte se ničeho bát, budou tam samé logické věci, ale je potřeba se na to alespoň mrknout. :-) Také si, prosím, doplňte zápisy, ať se zbytečně neučíte moc informací z učebnice. Budu se na stav vašich portfolií po písemce dívat.

VP moderní domácnost - v úterý 16.10. konec výuky  14:20, podpis v ŽK. Zajíčková

11.10  M  PS 52/10

11.10. ČJL PS str. 7/cv.11 b

AJ - pracovní sešit str. 46 cv. 3. Do pátku napsaná slovíčka 5B.

9.10  M  PS  55/1,3    66/1  67/2

9.10. ČJL - žádám rodiče, aby dohlédli na domácí přípravu svých dětí do českého jazyka, zejména na vypracování oprav.

                                                                                                                                                     Děkuji PhDr. Lenka Crhová

 

8.10  M  Sb13/6,8

IKT (1. skupina) - referát dle pokynů ve výuce (rozpis témat na nástěnce ve třídě) - termín odevzdání 15.10.2018

                           - materiál k výuce: Hardware  (M. Pírek)

IKT (2. skupina) - referát dle pokynů ve výuce (rozpis témat na nástěnce ve třídě) - termín odevzdání 15.10.2018

                          - materiály k výuce: (Počítačová sestavaHardware, software - rozdíl a rozděleníZákladní jednotka PC)    (J. Petříková)

18.10. jdeme do kina Metropol na film o Myanmaru (dokument). Vybírám 70,- Kč. Děkuji Jarkulišová

4.10. ČJL uč. str. 16,cv. 5, 8 vět

V pátek 5. 10. výuka do 12:35.

2.10  M  U 7/ 2,3,5,6a  - školní sešit

Ve středu 3. 10.  třídnická hodina (do 13:25).

Z - 10. 10. test (Amerika- poloha, rozloha, členitost,  tzn. všechny pojmy kromě pohoří)

Vybírám dobrovolný příspěvek na SRPŠ 200,- Kč na rodinu.

AJ - ve čtvrtek 4. 10. test slovíčka 5A

ZÁŘÍ

Z - na 26. 9. zakreslit ostrovy do slepé mapy (viz seznam v sešitě)

Připomínám, že vybíráme: 60Kč na pomůcky do VV, 40Kč na přednášku o USA, 10Kč za pronájem hřiště na Kaprodromu. 

AJ - v úterý 25. 9. test - přítomné časy (present simple + present continuous); v sešitě 10 slovíček z lekce 5A

20. 9. ČJL uč. str. 13,cv.5 - 10 vět

19.9 M  U6/1

IKT  - referát na téma Mechanismus z Antikythéry, podle pokynů ve výuce - termín odevzdání 24.9.2018       (J. Petříková)

IKT - referát na téma Mechanismus z Antikythéry, podle pokynů ve výuce - termín odevzdání 24.9.2018       (M. Pírek)

V pondělí 24. 9. se konají třídní schůzky. Proběhnou ve třídě 7.B od 16:30.

Ve středu 19. 9. třídnická hodina 12:45-13:30.

13. 9. Dějepis - dobrovolný domácí úkol (ozdobit přední stranu portfolia)

M - konstrukce šestiúhelníku a osmiúhelníku

 10.9. ČJL uč. str.9/ 5b (po výraz chodit o hol_)

M - 10.9 - 4 příklady - školní sešit

 AJ - do čtvrtku 13. 9. úvodní strana ve školním sešitě.

 Dne 11.9. proběhne cvičení v přírodě. Sportovní oblečení dle počasí. Svačinu, pití a kapesné s sebou. Konec výuky v 11:40 - podpis v ŽK.

Dne 26. 9. proběhne ve škole přednáška v rámci předmětu AJ - USA West. Vybíráme 40,- Kč.

Ředitel školy vyhlašuje na čtvrtek 27. 9. 2018 den volna.