7.C

Červen

Výuka v týdnu od 24.6. do 28.6. 2019

Pondělí 24.6.  do 12:35

Žáci budou mít na pondělí připravené k předání učebnice ze 7. ročníku, tj. vygumované případné poznámky, slepené, čisté.

S sebou si vezmou pracovní sešit do českého jazyka.

Úterý 25.6. až čtvrtek 27.6. 2019

Výuka do 11:15, pátek 28.6. do 9 hod.

                                                           Lenka Crhová

Výuka v týdnu od 17.6. do 21.6.

17.6. do 12:35

18.6.  cvičení v přírodě do 11:40

19.6. - 21.6. do 12:35

3.6. ČJL ve čtvrtek 13.6. píšeme pololetní práci z jazyka, žáci si zopakují velká písmena, určování větných členů, typy přísudků, podmět všeobecný, nevyjádřený, věty podle členitosti

Květen

D  - ve čtvrtek 6.6. bude závěrečná prověrka - téma Husitství

30.5. ČJL PS str. 38/ 5a,b

AJ - v pátek 31. 5. test - vocabulary 2 C+D; v úterý 4. 6. Unit 2 test

23.5. ČJL podle zadání zapsaného v sešitě.

MAT - domácí příprava na čtvrtek 23.5. - pracovní sešit celá str. 200 dodělat

ČaSP - ve čtvrtek 23. 5. přinést SP- "Můj domácí mazlíček". Zaj

AJ - v pátek 17. 5. test - vocabulary 2B

AJ - v pátek 10. 5. test - will

MAT - domácí příprava na pátek 10.5. - dorýsovat síť hranolu podle zadání v sešitě

9.5. ČJL PS str. 34/1a

MAT - domácí příprava na pátek 3.5. - učebnice č.2 - str.69/3 - vypracovat do sešitu + od pátku 3.5. do hodin matematiky nosit učebnici číslo 3! 

V pátek 3.5. proběhne fotografování třídních kolektivů. Cena skupinové fotografie 40,- Kč, skupinky dětí 50,- Kč.

2.5. ČJL uč. str. 119/cv.3 5 vět, pouze opsat a označit přísudky shodné a neshodné

Duben

 

MAT - domácí příprava na pondělí 29.4. - učebnice str.72/ sloupec A (bez příkladu č.10)

Květnové akce:

7.5. Den Země  - výukový program v Litovelském Pomoraví ve Střeni.

          Žáci pojedou od školy, přijdou do školy na 7:40 hod. , příjezd ke škole okolo 14:20 hod. 

         Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, obdrží ráno místo oběda balíček.

         Všichni žáci budou platit cestu vlakem do Střeně a zpět, dále výukový program v ceně 50,- Kč ( netýká se žáků, kteří mají 

       zaplacený příspěvek na SRPŠ).

      S sebou budou mít žáci svačinu, pití, psací potřeby a celodenní lístek na MHD, nebo průkazku.

16.5. Vycházka po olomouckých domovních znameních - v době  výuky od 9:  do 10:30 hod. Cena programu 45,- Kč.

                                              Lenka Crhová

 

 

V úterý 30. 4. pro skupinu Sportovní hry - zkrácená výuka do 12:35.

25.5. ČJL uč. str. 99/ cv. 2 po výraz ... psa a kočku

AJ - v pátek 26. 4. test - slovíčka 2A

24.4. D - prověrka z učiva Poslední Přemyslovci

11.4. ČJL uč. str. 97,cv. 1

Exkurze Wroclav - od 10.4. do 25.4. vybírám peníze na zájezd. Žáci, kteří platili příspěvek na SRPŠ, přinesou 420,- Kč, ostatní 520,- Kč.                                            Lenka Crhová

AJ - v pátek 12. 4. píšeme UNIT 1 TEST

4.4. ČJL PS str.24,cv.5 a,b 

MAT - domácí příprava na úterý 2.4. - pracovní sešit - dodělat str.190 

AJ - ve středu 3. 4. test - slovíčka 1C

Březen

 

MAT - domácí příprava na pondělí 1.4. - učebnice str.61/ cvičení 4 sloupec B. 
(do sešitu - náčrt, popis konstrukce, konstrukce)

28.3. ČJL PS str.27/cv.2a,b

AJ - 26. 3.  - prac. sešit str. 10 cv. 1

Ve středu 27.3. končí výuka ve 12:35, projektový den. Lenka Crhová

AJ - MY FAMILY - do 10. 4. odevzdají žáci projekt na téma MOJE RODINA - jako vzor poslouží text v učebnici na str.12, žáci doplní rodokmenem, fotkami, hodnotí se i výtvarné zpracování a úprava!

21.3. ČJL  uč. str. 66, cv. 2 10 výrazů, psát jen upravený výraz s antonymem

AJ - 20. 3. prac. sešit str. 8 cv. 2

ČJL - Vážení rodiče, žádám Vás o dohled nad opravami a domácí přípravou Vašich dětí. Na úterý 26.3. budou mít hotové opravy a dokončené chybějící úkoly v sešitě Literární výchova, prosím o Váš podpis pod posledním zápisem. Děkuji Lenka Crhová

ČJL - připomínám přípravu na slohovou práci Charakteristika literárního hrdiny na pátek 22.3.

 AJ - v pátek 22. 2. test - slovíčka 1B

MAT - domácí příprava na středu 20.3. - pracovní sešit - str.184 - A2, A3, A4

MAT - domácí příprava na pátek 8.3. - pracovní sešit - str.180 celá (kromě cvičení A3)

7.3. ČJL  v rámci procvičování učiva  zadána cvičení v PS, která jsme společně  označili

28.2. ČJL  PS str. 26/cv.6 celé

AJ - v úterý 5. 3. test - slovíčka 1A

Únor

 

 MAT - domácí příprava na čtvrtek 28.2. - dorýsovat grafy - pracovní sešit - str.158/ A7, A8, str.159 B10 

22.2. ČJL sloh str. 167/8

21.2. ČJL PS str. 10, cv. 6a

 AJ - v úterý 26. 2. test - past simple

MAT - domácí příprava na čtvrtek 21.2. - pracovní sešit - str.168 celá 

AJ - do školního sešitu napsat čtyři dvojice vět - učebnice str. 9 cv. 5

Zájezd do Wroclavi proběhne ve středu 15.5.2019, peníze budu vybírat v druhé polovině dubna. PhDr. Lenka Crhová

14.2. ČJL uč. str 48, cv. 4, 10 vět

AJ - v úterý12. 2. test - present continuous

Moderní domácnost - v úterý 12.2. konec výuky v 14:20. Podpis v ŽK. Zaj

MAT - domácí příprava na čtvrtek 7.2. - pracovní sešit 3 - str.174 celá 

AJ - v pátek 8. 2. test -slovíčka Introduction A+B

4.2. ČJL PS str. 18/3

IKT (1. skupina) - 4. 2. 2019 - písemná práce. Materiály: PC sítě. Pírek

IKT (2. skupina) - 4. 2. 2019 - písemná práce (počítačové sítě)       J. Petříková

Leden

 

MAT - domácí příprava na čtvrtek 31.1. - učebnice str.19/ cv.13

 

AJ - ve středu 30. 1. test - present simple

MAT - domácí příprava na pondělí 28.1. - učebnice strana 11/ cv. 14 

MAT - domácí příprava na čtvrtek 24.1. - pracovní sešit strana 144/ cv. 1, 3

Vážení rodiče,

chtěla bych vám poděkovat za mimořádnou vstřícnost při získávání prostředků na Fond Sidus a pomoc slečně Dobešové.

V únoru jsou plánovány dvě akce: 

8.2.Mít se spolu fajn - cena besedy za třídu 800,- Kč, vyberu příslušnou částku podle počtu dětí po akci

11.2. kino Metropol - Irán - zahalená krása, vybíráme 60,- Kč

                                                       Lenka Crhová

 21.1. ČJL uč. str. 53, cvičení 1 Psaní souhláskových skupin

MAT - domácí příprava na úterý 22.1 - učebnice - str.76/ cv.13

MAT - domácí příprava na pondělí 21.1. - pracovní sešit str.139,140 dopracovat - i s postupem! Bude známkováno. 

ČaSP - ve čtvrtek 17.1. přinést vypracovanou SP na téma zelenina - dle pokynů. Bude známkováno. Zaj

MAT - domácí příprava na úterý 8.1. - učebnice 1 - str.69 / cv. 11, 12

7.1. ČJL - domácí příprava - slovesné třídy, zadání v sešitě.

ČJL v pátek 11.1. píšeme poletní písemnou práci. Žáci si zopakují pravidla psaní velkých písmen, určování podmětu a přísudku, typ přísudku, skloňování podst. jmen označujících části těla, stupňování příd. jmen, druhy zájmen a číslovek. 

AJ - v úterý 8. 1.  test - adjectives + adverbs (příd. jm. + příslovce), v pátek 11. 1. - UNIT 6 TEST (test z 6. lekce). Někteří ještě nezaplatili 210,-Kč za pracovní sešit Project 3. 

IKT (2. skupina) - další materiály k výuce: Počítačová síť       (J. Petříková)

Prosinec

20.12. ČJL cvičení z PS podle zadání, doplnit opravy v sešitech.

Vážení rodiče,

přeji Vám krásné a poklidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2019 vše nejlepší. Lenka Crhová

 

 Ve středu 19.12. divadelní představení, s sebou 2 jízdenky. Lenka Crhová

MAT - domácí příprava na pondělí 17.12. - PRACOVNÍ SEŠIT -  str.132/ A1, A2, A3 (kdo nestihl ve škole)

D ve čtvrtek 20.12. prověrka Sámova říše a Velká Morava

 13.12. ČJL uč. str. 53,cv. 1 předpony s-,z-

MAT - domácí příprava na středu 12.12. - PRACOVNÍ SEŠIT - celá strana 123

V pondělí 10.12. začíná výuka v 8:55. Lenka Crhová

6.12. ČJL PS str. 14 celá

MAT - domácí příprava na čtvrtek 6.12. - učebnice 1 - strana 51/ cvičení 11 (sloupce A, B)

 

Listopad

 Ve středu 19.11. divadelní představení, vybíráme 70,- Kč. L. Crhová

29.11. ČJL uč. str. 32, cv. 7a 5 vět

AJ - v pátek 30. 11. test - slovíčka 6B

VP moderní domácnost - v úterý 27.11. konec výuky 14:20. Podpis v ŽK. Zaj

D ve čtvrtek 29.11. prověrka Vikingové - podle zápisu v sešitě a pracovního listu.

AJ - v pátek test - going to

MAT - domácí příprava na středu 21.11. - pracovní sešit - dodělat strany 77, 78

VYBÍRÁM 210,-kč NA PRACOVNÍ SEŠIT DO ANGLICKÉHO JAZYKA. Jarkulišová

Ve  středu 21.11. odpadá kroužek ruštiny - školení učitelů. Děkuji za pochopení Lenka Crhová

 15.11. ČJL - dom. příprava podle nakopírovaného zadání

D -na 28.11. miniprojekt Křížové výpravy, formát A4,informace o rytířském řádu,nebo zajímavost, i s obrázky

IKT (2. skupina) - 19. 11. 2018 - písemná práce (hardware a software pc)          J. Petříková

MAT - domácí příprava na středu 14.11. - Sestroj trojúhelník ABC, b="62mm," c="42" mm, α=40°. (včetně náčrtku, konstrukce, popisu konstrukce) 

V pondělí 19.11. se žáci zúčastní koncertu cimbálovky. Vybíráme 50,- Kč. Děkuji Lenka Crhová

Oznamujeme Vám, že dne 12.11. nebude Mgr. Lukáš Mareček z důvodu pracovní vytíženosti přítomen na konzultačních schůzkách. Náhradní termín je možný po domluvě v konzultačních hodinách (úterý v 15:20-16:05).

Zítra ,tj. v pátek 9.11. začíná výuka v 8:55 hod. Děkuji Lenka Crhová

8.11. ČJL PS str. 8,cv.2 - prosím o podpis rodičů

IKT (2. skupina) - 12. 11. kontrola cvičení 3, 5, 6 a 7 v pracovním listu Hardware                  (J. Petříková)

MAT - pátek 9.11. - čtvrtletní práce z matematiky (zlomky, slovní úlohy, krychle, kvádr)

ČJL počínaje dnem 5.11.žádám o podpis rodičů pod domácí přípravou. Děkuji Lenka Crhová

AJ - v úterý 6. 11. píšeme Unit 5 test (test z 5. lekce)

ČJL 6.11. prověrka na literární pojmy (ze sešitu)

Říjen

Ve středu 31.10. neproběhne kroužek ruštiny, nemoc vyučující. Děkuji za pochopení Lenka Crhová

MAT - dom. příprava na středu 31.10. - Pracovní sešit 1 - celá strana 72

MAT - 31.10. - písemná práce na celé učivo "Zlomky"

25.10. ČJL PS str. 3 celá

D 31.10 - prověrka Francká říše a Svatá říše římská

23. 10. AJ - pracovní sešit str. 49 cv. 8, do pátku 26. 10. napsaná slovíčka 5B,C. 

IKT (2. skupina) - další materiály k výuce: Hardware uvnitř skříně počítače (Základní deskaProcesorPevný disk,                                    Paměť RAMSlotyPřídavné kartyMechanikyZdroj napájení) a Externí zařízení počítače                                 (J. Petříková)

17.10. ČJL domácí příprava podle nakopírovaného zadání, vlepit do sešitu.

MAT - v pátek 19.10. odevzdat sešity ke kontrole 

MAT - dom. příprava na úterý 16.10. - učebnice MATEMATIKA 1 - str. 27/ 7 A,B

VP moderní domácnost - v úterý 16. 10. konec výuky 14:20, podpis v ŽK. Zajíčková

 AJ - v úterý 16. 10.  test - comparatives (2. stupeň přídavných jmen)

11.10. ČJL PS str. 7/cv.11 b

Vážení rodiče,

jak bylo dohodnuto na třídních schůzkách, vybírám do konce listopadu dobrovolný příspěvek na SRPŠ. Děkujeme Lenka Crhová

IKT (1. skupina) - referát dle pokynů ve výuce (rozpis témat na nástěnce ve třídě) - termín odevzdání 15.10.2018

                           - materiál k výuce: Hardware (M. Pírek)

IKT (2. skupina) - referát dle pokynů ve výuce (rozpis témat na nástěnce ve třídě) - termín odevzdání 15.10.2018

                          - materiály k výuce: (Počítačová sestavaHardware, software - rozdíl a rozděleníZákladní jednotka PC)    (J. Petříková)

AJ - prac. sešit str. 46 cv. 4 (Jarkulišová)

5.10. MAT - dom. příprava na pondělí 8.10 - učebnice MATEMATIKA 1 - str. 13/ 5A

4.10. ČJL uč. str. 16,cv. 5, 8 vět

V pátek 5.10. bude výuka zkrácena do 12:35 z důvodu konání komunálních voleb. Lenka Crhová

18.10. kino Metropol film o Myanmaru(dokument) - vybírám 70,- Kč. Děkuji  Lenka Crhová

Září

 

Z - 10. 10. test (Amerika- poloha, rozloha, členitost,  tzn. všechny pojmy kromě pohoří)

AJ - v úterý 2. 10.  test slovíčka 5A

Z - na 26. 9. zakreslit ostrovy do slepé mapy (viz seznam v sešitě)

AJ - v pátek 21. 9. test - přítomné časy (present simple + present continuous); v sešitě 10 slovíček z lekce 5A

Vzhledem k tomu, že cena prac. sešitů byly nižší o 5,-Kč za kus, budu na besedu o USA vybírat pouze 30,-Kč a doplatím ze zbytku za sešity. Žáci, kteří besedu již zaplatili, nebo se jí nezúčastní, dostanou peníze zpět.

                                  Lenka Crhová

20. 9. ČJL uč. str. 13,cv.5 - 10 vět

Příští týden 26.9. v   rámci výuky proběhne beseda o USA, vybíráme 40,- Kč. Lenka Crhová

V pondělí 24.9. proběhnou třídní schůzky, od 16:30 ve třídě 7.C.  Lenka Crhová

IKT - 17.9.2018 referát na téma "Antikythérský mechanismus", podle pokynů ve výuce. Termín odevzdání: 24. 9. 2018.

Vybíráme 150,-Kč na pracovní sešity do ČJL a D. Děkuji Lenka Crhová

 10.9. ČJL uč. str.9/ 5b (po výraz chodit o hol_)

V úterý 11.9. 2018 cvičení v přírodě. Konec cvičení ve 12:00 hod. Žáci si s sebou vezmou špekáček, pečivo, pití a nějaké občerstvení lze koupit na Kaprodromu.

                                         Lenka Crhová

AJ - do pátku 14. 9. úvodní strana ve školním sešitě.

 Vážení rodiče,

zdravím Vás v novém školním roce.

Na úvod  informace o výuce v prvním školním týdnu.

                                                             Lenka Crhová

Výuka ve dnech 3. září – 9. září 2018

 

Pondělí 3.9.   8:00 – 10:00

Úterý   4.9. 8:00 - 11:15 - třídnické práce

Středa 5.9.   8:00 – 11:40 - třídnické práce

Čtvrtek 6.9.   8:00 – 11:40 – výuka podle provizorního rozvrhu

Pátek   7.9.   8:00 – 11:40 - výuka podle provizorního rozvrhu

Na úterý a středu budou děti potřebovat s sebou nějaký zápisník a psací potřeby.