8.A

Červen

V  PONDĚLÍ  NEZAPOMEŇTE  PŘINÉST  UČEBNICE! 

Konec vyučování příští týden:
24. 6 - do 12:35 (třídnické práce - odevzdávání vyčištěných a slepených učebnic)
25. - 27. 6. - do 11:15 (třídnické práce - přebírání učebnic do 9. roč.)
28. 6. vydávání vysvědčení do 9:00, převzetí balíčku s obědem, účast na rozloučení s 9. ročníky (do 10 - 11:00)

Dne 20.6. jdeme do P-Centra v Lafayettově ulici na preventivní program Drogová prevence. Jízdenky MHD, svačinu, pití, papuče s sebou. Program trvá od 8:30 - 11:00. Cestou zpět procházka po pamětihodnostech města. Závěr ve 12:35 obědem ve škole.
Sraz v 7:40 před školou!

Sportovní den 19. 6. 2019
Zahájení v 8:00 (již převlečeni do TV úboru) ve třídě, v 8:15 na školním hřišti. Konec ve 12:30. Žáci budou mít sportovní oblečení a obuv, svačinu, dostatek tekutin, ochranu před sluncem (pokrývka hlavy, krém, brýle). Do soutěží se zapojí všichni žáci mimo těch, kteří jsou osvobozeni z TV. (Pro ně jsou možné doplňkové soutěže: pétanque, hod na koš, chůdy, badminton.)

Dne 17. 6. končí skupina francouzštiny v 11:40. Podpis v ŽK!

Změny v rozvrhu 17. - 22. 6.   konec výuky 12.35. Podpis v ŽK!

V úterý 18.6. navštíví obě osmé třídy v rámci kariérového poradenství Střední školu řezbářskou v Tovačově a zdarma také místní zámek.  Autobus hrazen z fondu SRPŠ (pro ty, co platili příspěvek). Sraz v 7:20 na parkovišti u autobusové zastávky U Kapličky. Svačinu, pití, kapesné dle uvážení s sebou. Akci ukončíme obědem asi 12.35 dle návratu.

 Aj 14.6. The Iceman vocabulary test (Králová)

Vzhledem k vysokým teplotám je výuka do pátku 14. 6. zkrácena do 12:35. Podpis v ŽK!

AJ - v pátek 14. 6. test - vocabulary 1A (Jarkulišová)

Dne 11. 6. výuka zkrácena do 12:35. Podpis v ŽK!

ČJL - 11. 6. píšeme pololetní práci (žáci byli o náplni práce informováni)

Dne 6. 6. 2019 výuka zkrácena do 11:40 (2. hod. bude Ch místo Př). Podpis v ŽK!

ČJL - dne 13. 6. píšeme test z literatury (národní obrození)

ČJL - na 6. 6. číst v čítance s. 77

ŠKOLNÍ VÝLET 8. A – 12. 6. 2019

Program: Ostrava – Velký svět techniky - vědecké a technologické muzeum s interaktivními exponáty, 3D kino
S sebou: kartička zdravotní pojišťovny (i kopie), eventuálně doklad s fotkou o věku do 15 let – týká se MHD.

Pevná obuv, vhodné oblečení, jídlo, pití, kapesné dle uvážení (drobné občerstvení, suvenýry v areálu). Na cestu do vlaku nějakou tichou zábavu (časopis, kniha, hra …).
Časový harmonogram:
Sraz na vlakovém nádraží v 7:30 (lavičky před východem z nádraží)
Odjezd: vlakem RegioJet v 8:02 (v Ostravě v 9:08)
Přejezd MHD do Světa techniky ve Vítkovicích (vstupné 110,- Kč)
Odjezd 14:45 vlakem RegioJet (v Olomouci 15:47) Poté rozchod před nádražím v místě ranního srazu.
STORNO
Doprava je placena předem. V případě, že se přihlášený žák z jakéhokoli důvodu výletu nezúčastní, musí dopravné zaplatit. Bude-li to ohlášeno nejpozději den předem, pokusíme se jízdenky vrátit se stornem 10%.
Vstup do Světa techniky by žák neplatil.

Prosíme o zálohu 400,- Kč do pondélí 10. 6. 2019! (zahrnuje jízdné a vstupné) Vše bude zpětně vyúčtováno.
Návratku odevzdat nejpozději v pátek 7. 6. 2019!

ČJL - PS 40/1a

 Květen


 

AJ - v pátek 31. 5. test - present tenses + zkouším dialogy (fundraising day) Jarkulišová

ZRUŠENO NA ZÁKLADĚ PŘEDPOVĚDI POČASÍ! AKTUÁLNÍ DATUM BUDE OZNÁMENO! (Dne 29. 5. proběhne na hřišti sportovní den v rámci Dne dětí do 12:35. V případě předpovědi špatného počasí bude program zrušen a přesunut na červen. Probíhala by výuka dle rozvrhu. To bude dětem upřesněno v úterý - den před akcí.)

ČJL - v pátek 24. 5. píšeme slohovou práci (připravováno od 3. 5.)

Dne 24.5.(pátek) skupina Aj pí uč. Králové začíná výuku až v 8.55 h.

 Aj   20.5. WB Project 4  str. 2 cv. 1    (P. Králová)

20.5.  M  PS148/1,3

Aj   17.5.   - přinést učebnici Project 3  - (P. Králová)

Dne 27. 5. zhlédneme letové ukázky dravců. Vybíráme 50,- Kč.

Vybíráme 40,- Kč na fotografii třídního kolektivu.

Dne 24. 5. výuka zkrácena do 12:35 (volby).

ČJL - na 21. 5. číst v čítance ukázku na s. 56
       - test z romantismu

Dne 15. 5. je výuka (pro ty, kteří nejedou do Polska) zkrácena do 11:40. (AJ, TV, ČJL,M). Podpis v ŽK!

9.5.  M  PS  148/1,3

6.5.  M  PS  145/B4 celý  klasif.

ČJL - na 10. 5. domácí příprava slohové práce na papír A4 - úvaha na vybrané téma cvič. 6 na s. 158 (+ možnost tématu Vliv masmédií na vývoj člověka)

13.5. Unit 6 test - obě skupiny

ČJL - na 9. 5. číst ukázku z čítanky s.179

Dne 7. 5. proběhne projektový den - Den Země. 8. třídy jedou do ZOO Kopeček, kde budou ve skupinách plnit zadané úkoly. Sraz v 8:00 před školou. S sebou 2 jízdenky MHD, sportovní oblečení a obuv, svačina, pití, kapesné, pero a tvrdá podložka. Vstupné 40,- Kč (Kdo zaplatil příspěvek SRPŠ, jde zdarma!). Odpolední výuka odpadá. Podpis v ŽK!

2.5.  M  PS  139/8

 V pátek 3.5. proběhne fotografování třídních kolektivů. Fotografie A5, cena 40,- Kč.

 

 Duben

29.4.  M  PS  142/1 celý

Dne 29. 4. odpadá výuka tělesné výchovy pouze pro hochy. Ti tedy končí ve 12:35. Podpis v ŽK!

25.4.   M  PS  138/6h

AJ - v pondělí 29. 4. test - frázová slovesa (Jarkulišová)

23.4.  M  PS  137/5def

ČJL - na 25. 4. přečíst ukázku z LV s. 66 (bylo zadáno už 16. 4.)
        - na 24. 4. zezadu školního sešitu převést věty dle zadání (nalepeno v sešitě) - bude oznámkováno - zadáno již 15. 4., při kontrole 17. 4. většina třídy neměla

15.4.  M  PS  136/4

Aj 15.4. Ashley´s camera - z textu (str. 72) vypsat a přeložit frázová slovesa (P. Králová)

AJ - ve středu 17. 4. test - vocabulary 6 B,C,D (Jarkulišová)

AJ - 12. 4. - text Looking after your eyes (papír v sešitě - Health: eyes) - podtrhat, co bychom měli a neměli dělat (použít dvě různé barvy) - obě skupiny

AJ - 8. 4. -  dokončit cv. 2 na prac. listě CULTURE + list nalepit (pozor, potřebujeme obě strany!) - obě skupiny

Exkurze Wroclav - od 10.4. do 25.4. vybírám peníze na zájezd. Žáci, kteří platili příspěvek na SRPŠ, přinesou 420,- Kč, ostatní 520,- Kč.                                            Lenka Crhová

4.4.  M  PS  126/29,30

Ve dnech 15. a 16.4. se konají konzultační schůzky pro rodiče. Termín schůzky si zarezervujte (asi týden předem) u příslušného učitele přes web. stránky naší školy.

ČJL - domácí příprava - opakovat tvarosloví

Dne 4. 4. (nemoc vyučující) a 5. 4. (zápis do 1. tříd) výuka zkrácena do 12:35. Podpis v ŽK!

BŘEZEN

28.3.  M  PS  123/18,19

Dne 28. 3. odpadá chemie z důvodu nemoci vyučující. Konec ve 12:35. Podpis v ŽK!

VZ - ve čtvrtek 28. 3. test - zdravá výživa. Zaj

Dne 27. 3. proběhne projekt Žáci učí za učitele. Konec ve 12:35. Podpis v ŽK!

25.3.  M  PS  123/15,16

AJ - 25. 3. prac. sešit str.56 cv. 2; dobrovolný dú (přinést ve středu, může být kladně ohodnocen)-  56/3 (Jarkulišová)

Aj   22.3.  HW  WB  55/3 (P. Králová)

AJ - v pondělí 25. 3. test - should/shouldn´t  (Jarkulišová)

AJ - v pátek 22. 3. test - slovíčka 6A (Jarkulišová)

AJ    21.3.  Vzhledem k tomu, že v krátké době dokončíme učebnici Project English 3 a začneme pracovat s učebnicí Project English 4, bude potřeba zakoupit příslušný pracovní sešit. Pro děti jsme PS již objednali a cena činí 240,- Kč (došlo ke zdražení všech produktů Oxford). PS budou mít děti k výuce i v deváté třídě. (Obě skupiny)

21.3.  M  PS  115/27

20.3. RJ ve čtvrtek 28.3. prověrka z mluvnice, žáci se podívají na 3 cvičení v PS na straně 38 + přehled mluvnice v PS nebo učebnici. Jedno ze cvičení bude předmětem prověřování.

ČJL - PS 28/1c

Aj 20.3.  HW WB  54/1, 2  - v pátek testík - Problems (P. Králová)

19.3.  M  -  PS  113/15,16 - klasif.

Př - v pondělí 4.3. test s. oběhová. Zaj

RJ - projekt podle zadání -  A4 rusky Moje rodina, na 18.3.

ČJL - PS 23/5
          na 8. 3. přinést (časopis, noviny) či vyhledat na webu recenzi (divadlo, kino, kniha, počítačová hra,...) 

ÚNOR

 Dne 6. 3. jdeme do Metropolu na anglicko - české divadlo (na 10:15). Vybíráme 70,- Kč.

AJ - v pondělí 4.3. - UNIT 5 TEST - obě skupiny

AJ - ve středu 27.2. - napsaná slovíčka 5D; v pátek 1.3. test - poslední skupina nepravidelných sloves (Jarkulišová) 

Dne 7. 3.  proběhne ve škole program organizace ACET - Pornografie a kult krásného těla. Cena za celý program (800,- Kč) bude rozpočítána na přítomné žáky. 

ČJL - na 27. 2. z PS s.22/2

25.2.  M - PS 101/7

Aj v pondělí test Present perfect (P. Králová)

V pátek 22. 2. od 2. vyuč. hodiny budou žáci, kteří nezaplatili divadlo, ve výuce 7. ročníku. Účastníci představení se během 2. hod. přesunou do Moravského divadla a po skončení (asi ve 13:00)se vrátí na oběd do školy. Dvě jízdenky MHD a přiměřeně slušné oblečení.

ČJL - na 21. 2. číst ukázku z čítanky s. 164

AJ - ve středu 20. 2. test - irregular verbs - dalších 15 (Jarkulišová)

18.2. - M - U56/10,11 -do školního sešitu

Zájezd do Wroclavi proběhne ve středu 15.5.2019, peníze budu vybírat v druhé polovině dubna. PhDr. Lenka Crhová

Dne 18. 2. odpadá výuka TV/dívky. Konec pro dívky ve 12:35. Podpis v ŽK.

ČJL - na 18. 2. v PS 21/2

Př - 18. 2. - přínést fólii A5 + nepopsaný barevný obrázek srdce. Naučit se popis srdce. Zaj

Aj  13.2.   4. čtvrtina tabulky irregular verbs  (P. Králová) - pátek testík

13.2.  M  PS  201/8d,  202/8c,  ve čtvrtek 14.2. test kruh, kružnice, válec

Připomínáme, že 22. 2. jdeme do Moravského divadla (viz info níže). Kdo dosud nezaplatil, má poslední šanci do čtvrtka 14. 2. Neplatící zůstanou ve škole ve výuce. Lístky do Moravského divadla se bohužel nedají vrátit, jako to lze u výukových programů v Metropolu.

AJ - ve středu 13. 2. test - present perfect (Jarkulišová)

Připomínáme, že v pondělí 11. 2. jdeme do Metropolu (viz níže). Učí se 1. a 2. hodina, poté přesun do kina a konec normálně ve 13:30. Dvě jízdenky MHD s sebou.

Aj 8.2.  HW - WB vocab. Making people aware (P. Králová)

Př - v pondělí 11.2. test - s. svalová včetně zdravovědy. Zaj

Aj  6.2.   3. čtvrtina tabulky irregular verbs  (P. Králová) - pátek testík  + WB 47/4

ČJL - 7. 2. test z literatury - renesanční autoři

LEDEN

AJ - v pátek 8. 2. test - dalších 15 sloves (Jarkulišová)

AJ - na pondělí 4. 2.  naučit dalších 15 nepravidelných sloves; na středu 30. 1. dokončit cvičení (kromě cv.6) v prac.sešitě str. 44+45 (Jarkulišová) 

ČJL - dne 8. 2. píšeme slohovou práci (viz níže zadání na 18. 1.)

Dne 31. 1. výuka zkrácena do 12:35. Poslední pátou hodinu vydáváme pololetní výpis z vysvědčení. (V pátek 1. 2. jsou pololetní prázdniny.)

Př - v pondělí 28.1. test - s. kosterní + zdravověda. Zaj

Aj  25.1.   2. čtvrtina tabulky irregular verbs  (P. Králová)

AJ - na pondělí 28. 1. naučit prvních 15 nepravidelných sloves (prac. sešit str. 79) - znát i český překlad. (Jarkulišová)

M  PS 3  194/3, 195/6

Aj   na pátek 25.1. naučit 1. čtvrtinu tabulky irregular verbs (test) + cvičení na present perfect na pracovním listu (P. Králová)

Dne 23. 1. výuka končí ve 12:35. Dne 25. 1. končí v 11:40. Podpis v ŽK.

VZ - na čtvrtek 24.1. přinést vlastní plán prevence civilizačních chorob - krátkodobý a dlouhodobý.Bude známkován. Zaj

Dne 11. 2. jdeme do Metropolu na filmové představení Írán - zahalená krása. Vybíráme 60,- Kč.

Dne 22. 2. půjdeme do Moravského divadla na 10:00 zhlédnout představení Sluha dvou pánů. Vybíráme 140,- Kč.

ČJL - na 22. 1. přečíst ukázku z čítanky na s. 159

M  - -PS 3 191/5bc - na 22.1.

ČJL - na 21. 1. cvičení v PS s. 19/ 1a,b

14.1.  M  v pátek 18.1. - čtvrtletní písemná práce

11.1. M - PS3  180/5,7 - klasif.

ČJL - na 18. 1. (pokračovat budeme 25. 1.) příprava slohové práce na 1,5 strany papíru A4 - výklad (jakékoli téma z DĚJ, ZEM, PŘ, ...ne z učebnice), uvést zdroje, osnovu, zvýraznit klíčová slova.

ČJL - na 14. 1. zezadu školního sešitu cvič. z učebnice s. 35/2b

16.1.  Aj - Unit Test (obě skupiny) - odevzdat školní sešit ke kontrole

Dne 14. 1. končí skupina RJ v 11:40 a skupina FJ ve 12:35. Podpis v ŽK!

ČJL - na 10. 11. přečíst v čít. ukázku na s. 156. Naučit úvod renesance z liter. sešitu - test.

Př  10.1. test: biologické vědy, člověk v živočišném systému, od buňky k člověku. Zaj

ČJL - na 9. 1. cvič. v PS s.9/15, s.11/22, 23

AJ  - na 9. 1. prac. sešit 41/3 ; v pátek 11. 1. test - slovíčka 4 C,D (Jarkulišová)

 Aj   7.1.  WB  41 / 3  (P. Králová)

Dne 7. 1. výuka začíná v 8:55. 4. hod. je ČJL místo M.

AJ - na 7.1. pracovní sešit str. 40 cv. 2. (Jarkulišová)

3.1.  M  PS  179/1,2


 PROSINEC

 ČJL - na 4. 1. čtenářský deník s bodovým zápisem z druhé letošní knihy + obsahem hry W. Shakespeara

Dne 21. 12. výuka zkrácena do 12:25. Podpis v ŽK.

Dne 19. 12. jdeme do Slovanského domu po 2. vyuč. hodině, návrat během 5. hodiny na oběd, poté výuka končí. Podpis v ŽK. Dvě jízdenky MHD s sebou. Prosíme o přiměřeně slušné oblečení.

Dne 17. 12. výuka začíná v 8:55 a končí ve 12:35. Podpis v ŽK.

 VZ - čtvrtek 13.12. test (pojmy). Zaj

ČJL - na 18. 12. číst LV s. 111 a čít. s . 35 - znalost bude prověřena

Dne 13. 12. výuka zkrácena do 12:35 (3. hod. bude chemie místo ČJ, 4. hod. bude dějepis místo FJ/RJ).

ČJL - na 12. 12. PS s. 17/ cv. 3

Dne 19. 12. jdeme do Slovanského domu na divadelní představení Don Quijote de la Mancha. Vybíráme 70,-Kč.

Př - ve čtvrtek 13.12. test - chobotnatci, kytovci, lichokopytníci.

5.12.  M  PS  74/1,2   75/3,4 

ČJL - PS / s. 13 celá na 5. 12.

LISTOPAD

ČJL - sloh - na 7. 12. 146/4d na papír A4 - ústní prezentace

27.11.  M  U  41/1,42/2,  43/4

Aj - 26.11. Na pracovním listě The tailor of Swaffham odpovědět na 8 otázek (P. Králová)

Aj - 26.11. test - THE with place names (P. Králová), HW - vocabulary The tailor of Swaffham

AJ - v pátek 23. 11. test - popis cesty - fráze z prac. sešitu str. 36 cv.1 (Jarkulišová)

D v pátek 23.11. - prověrka Marie Terezie a její reformy.

19.11.  M   Uč. 40/7 

Dne 22. 11. proběhne ve škole přednáška Láska a sexualita vedená pracovnicí Poradny pro ženy a dívky.  Cena za celý program (200,-) je rozpočítána na přítomné žáky - 8 Kč.

AJ - v pátek 16. 11. test - THE with place names (Jarkulišová)

ČJL - na 20. 11. dočíst z čítanky ukázku s.26

ČJL - na 19. 11. zezadu škol. sešitu 25/1b

13.11.  M  PS č.2  91/13,14 /klasifikován/

Oznamujeme Vám, že dne 12.11. nebude Mgr. Lukáš Mareček z důvodu pracovní vytíženosti přítomen na konzultačních schůzkách. Náhradní termín je možný po domluvě v konzultačních hodinách (úterý v 15:20-16:05).

5.11.  M  PS  90/9,10

2.11.  M  -  čtvrtletní písemná práce 8.11.

Dne 19. 11. zhlédneme ve škole představení Cimbálovka. Vybíráme 50,-Kč.

Dne 7. 11. jdeme do Metropolu na pořad Útěk na sever (Finsko, Laponsko, Norsko, Island). Vybíráme 60,-Kč, dvě jízdenky MHD s sebou.

Dne 5. 11. proběhne ve škole program organizace ACET - Přátelství a láska. Cena za celý program (800,-) bude rozpočítána na přítomné žáky.  34,-Kč

ČJL - na 8. 11. vypsat do liter. seš. charakteristiku Saturnina - čít. s. 136

ČJL - na 5. 11. v PS - 10/19, 11/20a, 14/7a

AJ - v pátek 2. 11. UNIT 3 TEST - obě skupiny

ŘÍJEN 


31.10  M  PS  82/14,15

25.10  M  PS  81/11

AJ - na pondělí 22. 10. napsaná slovíčka 3C, ve středu 24. 10. na tyto slovíčka test; dokončit cvičení v pracovním sešitě str. 31 cv. 3(Jarkulišová)

Aj  19.10.  HW  slovní zásoba - Culture, 22.10. testík na slovní zásobu Kids (P. Králová)

ČJL - na 26. 10. do slohu charakteristika halloweenské postavy na papír

ČJL - na 1. 11. číst ukázku v čít. s. 140

ČJL - na 24. 10. v PS - 6/5, 12/1a, b

Dne 22. 10. odpadá výuka TV - pouze dívky. Konec ve 12:35. Podpis v ŽK!

18.10  M  PS  78/2  /K 19.10/

 17.10.  Aj -  HW  WB 31/3 (P. Králová)

ČJL - na 23. 10. číst ukázku z čítanky s . 136/ Saturnin - znalost textu bude ověřena

AJ - ve středu 17. 10. test - past simple + past continuous (Jarkulišová)

ČJL - na 19. 10. příprava slohové práce na papír A4 - charakteristika literární postavy

11.10  M  PS  60/6,7

10. 10.  AJ - na pracovním listě ´Who killed John Ross´ vypracovat cvičení 2+3 (Jarkulišová)

9.10  M  PS  55/17,18  /K 10.10.2018/

Dne 18. 10. jdeme do Metropolu na pořad Myanmar. Vybíráme 70,- Kč.

ČJL - na 10. 10. - PS s.3/cv.3, 5/10, 6/1

Př - v  pondělí 8.10. budeme psát test (přeložený z 4. 10. ). Zaj 

AJ - v pondělí 8. 10. test - slovíčka 3B. (Jarkulišová)

ČJL - 11. 10. píšeme test ze starověké literatury (viz sešit)

Dne 5. 10. výuka zkrácena do 12:35 (volby).

Dne 4. 10. výuka zkrácena do 12:35. Podpis v ŽK! 

AJ - ve středu 3. 10. test - past continuous. Do pátku slovíčka U3B. (Jarkulišová)

ČJL - na 3. 10. domácí příprava zezadu školního sešitu - učebnice s.11/cv.1 (2. polovina)

Vybíráme dobrovolný příspěvek na SRPŠ 200,- Kč na rodinu.

Z - 2. 10. test (poloha ČR, historický vývoj státního území). Kác

 

ZÁŘÍ

AJ - 24. 9. - pracovní sešit 25/5  (E. Jarkulišová)

Dne 25. 9. odpadá odpolední výuka EV - zkráceno do 12:35. Podpis v ŽK.

Aj     24.9.    WB 27/3    (P. Králová)

M  24.9  PS 52/4

ČJL - na 5. 10. sloh - s. 138/cv.2e na papír A5

M - 18.9  PS  24/A-1 A-2 /K:21.9

 RJ  - pracovní sešit - došlo ke změně ceny vydavatelstvím Fraus  na 134,10, faktura bude u mne k nahlédnutí Lenka Crhová

Dne 24. 9. se konají třídní schůzky v 16:30 ve třídě 8. A.

Dne 13. 9. odpadá hodina chemie - výuka končí ve 12:35. Podpis v ŽK.

ČJL - domácí příprava zezadu školního sešitu - učebnice s.11/cv.1 (1. polovina)

M - 10.9. - 4 příklady - školní sešit

Př -  sešit -  úvodní strana na pondělí 10.9. Zaj

 AJ - do pátku 14. 9. úvodní strana ve školním sešitě. (Jarkulišová)

Dne 11.9. proběhne cvičení v přírodě. Sportovní oblečení dle počasí. Svačinu, pití a kapesné s sebou. Konec výuky ve 12:00 - podpis v ŽK.

Dne 26. 9. proběhne ve škole přednáška v rámci předmětu AJ - USA West. Vybíráme 40,- Kč.

Ředitel školy vyhlašuje na čtvrtek 27. 9. 2018 den volna.