8.B

Červen

Sportovní den 19. 6. 2019
Zahájení v 8:00 (již převlečeni do TV úboru) ve třídě, v 8:15 na školním hřišti. Konec ve 12:30. Žáci budou mít sportovní oblečení a obuv, svačinu, dostatek tekutin, ochranu před sluncem (pokrývka hlavy, krém, brýle). Do soutěží se zapojí všichni žáci mimo těch, kteří jsou osvobozeni z TV. (Pro ně jsou možné doplňkové soutěže: pétanque, hod na koš, chůdy, badminton.)

Změny v rozvrhu 17. - 22. 6.   konec výuky 12.35

V úterý 18.6. navštíví obě osmé třídy v rámci kariérového poradenství Střední školu řezbářskou v Tovačově a zdarma také místní zámek.  Autobus hrazen z fondu SRPŠ (pro ty, co platili příspěvek). Sraz v 7:20 na parkovišti u autobusové zastávky U Kapličky. Svačinu, pití, kapesné dle uvážení s sebou. Akci ukončíme obědem asi 12.35 dle návratu.

Aj 14.6. The Iceman vocabulary test (Králová)

AJ - v pátek 14. 6. test - vocabulary 1A (Jarkulišová)

Vzhledem k vysokým teplotám je výuka do pátku 14. 6. zkrácena do 12:35. Podpis v ŽK!

10. 6. Dějepis - v pondělí si napíšeme poslední písemku v letošním roce, z čehož máte určitě radost. :-) Bude to z Japonska, občanské války ve Spojených státech a může se tam objevit také jedna otázka na nějaké informace, které jste užili při tvorbě posteru (tedy život v 19. století). Bude to jednoduché a zhruba na patnáct minut, tak žádné obavy. :-)

 

Květen

30.5.  M  PS  219/ celá

AJ - v pátek 31. 5. test - present tenses (Jarkulišová)

Aj    na pondělí  27.5. rozhovor - Fundraising day - instrukce zadány v hodině (P. Králová)

24.5. Konec výuky 12.35 (volby)

23.5. Začátek výuky 8.55 h

 Aj   20.5. WB Project 4  str. 3 cv. 2 a 3    (P. Králová)

Dne 27. 5. zhlédneme letové ukázky dravců  10-11.15 h. Vybíráme 50,- Kč.

Vybíráme 40,- Kč na fotografii třídního kolektivu.

Aj   17.5. WB Project 4  str.2 cv.1  (P. Králová) - přinést učebnici Project 3 

17. 5. Dějepis - jak určitě víte, během dalšího týdne nebudu ve škole. Domlouvali jsme se ale na práci, kterou jste si vybrali. Dozorující učitelé vám ji ještě dovysvětlí, pokud budou nejasnosti, ale základem bude vytvořit poster s tématikou života v 19. století. Pracovat tedy budete jako dvě poloviny třídy (14 / 13). V každé z polovin budou čtyři či pět dílčích skupin, které si vyberou své vlastní téma, jež na poster zpracují. Na výběr budete mít z:

 • Emancipace žen
 • Vědy (nové poznatky, jejich dopad na život)
 • Nové vědní obory
 • Technické vynálezy (automobil, telefon, letadlo, kinematografie a další)
 • Industrializace (továrny, stěhování se z vesnic do měst)
 • Kultura (literatura, umění)
 • Architektura
 • Školství
 • Růst kvality života (porodnost, dožití se vyššího věku)
 • Světová výstava v Paříži roku 1900 (kde byla velká řada vynálezů z celého světa)
 • A další, pokud si vyberete něco, co s tímto obdobím souvisí :-)

Během první a druhé hodiny zpracujete dané téma na menší papír, můžete již začít kreslit, plánovat. Během třetí hodiny to vše dáte na daný poster tak, ať to má nějakou úroveň - jste přeci 8.B a já chci dva perfektní plakáty! :-) A mám pro vás ještě bonus: v každé skupině může být JEDEN mobilní telefon, který ale využijete k tomu, abyste zjistili důležité informace (anebo si našli fotografie či obrázky, které budete chtít na poster překreslit). Věřím vám, že s ním budete pracovat podle pravidel, ostatně jako už minule, kdy se nevyskytl žádný problém. :-)

Pokud přeci jen budete mít dotazy, klidně mi napište na e-mail () a já se vám pokusím odpovědět. Čeká mne asi 200 stran A4, které se musím na zkoušky naučit, tak mi udělejte radost a až se vrátím, budou tam na mne čekat dvě úžasné práce. :-) Děkuji a mějte se hezky, ať jde práce od ruky!

Dne 10. 5. výuka končí ve 12:35. Podpis v ŽK!

7. 5. PROJEKTOVÝ DEN, ZOO KOPEČEK - zítra, tedy v úterý, odpadá odpolední výuka. Do školy bychom měli přijet okolo 12:35, kdy také skončíme. Pokud tuto informaci nemáte zapsanou v žákovských knížkách, prosím, abyste ji tam doplnili a nechali rodiči podepsat, ať vás můžu pustit po obědě domů. :-) Prosím, dejte si navzájem vědět, abychom si všichni ušetřili případné problémy (telefonování rodičům do práce, anebo to, že tady se mnou zůstanete sedět). Děkuji!

13.5. Unit 6 test - obě skupiny

2. 5. M - PS díl 2. str. 120, cv. A-5; str. 121 cv. A-6,7; str. 122, cv. A-10, 11 

V týdnu od 6.5. do 10.5. se účastním druhého běhu školení v Praze. Nebudu tedy k dispozici. Díky za pochopení P. Králová

Dne 7. 5. proběhne projektový den - Den Země. 8. třídy jedou do ZOO Kopeček, kde budou ve skupinách plnit zadané úkoly. Sraz v 8:00 před školou. S sebou 2 jízdenky MHD, sportovní oblečení a obuv, svačina, pití, kapesné, pero a tvrdá podložka. Vstupné 40,- Kč 

V pátek 3.5. proběhne fotografování třídních kolektivů. Fotografie A5, cena 40,- Kč.

 

Duben

V pondělí 29.4. konec výuky pro chlapce 12.35.

AJ - v pondělí 29. 4. test - frázová slovesa (Jarkulišová, Králová taky :-))

Žáci, kteří studují Rj, začínají 17.4. (středa) výuku 8.55 h.

Aj 15.4. Ashley´s camera - z textu (str. 72) vypsat a přeložit frázová slovesa (P. Králová)

AJ - ve středu 17. 4.  test - vocabulary 6 B,C,D (Jarkulišová)

AJ - 12. 4. - text Looking after your eyes (papír v sešitě - Health: eyes) - podtrhat, co bychom měli a neměli dělat (použít dvě různé barvy) - obě skupiny

Dne 12. 4. výuka končí v 11:40. Podpis v ŽK!

AJ - 8. 4.  - dokončit cv. 2 na prac. listě CULTURE + list nalepit do sešitu (potřebujeme obě strany!) - obě skupiny

Exkurze Wroclav - od 10.4. do 25.4. vybírám peníze na zájezd. Žáci, kteří platili příspěvek na SRPŠ, přinesou 420,- Kč, ostatní 520,- Kč.                                            Lenka Crhová

4. 4. Dějepis - v pondělí (8. 4.) budete mít namísto dějepisu přírodopis. Písemku, resp. úvahy na téma Revoluce v roce 1848 (obrození, revoluce ve Francii, Německu a Itálii), si tak napíšeme další den, v úterý 2. hodinu právě namísto přírodopisu. Nezapomeňte si s sebou vzít věci, jak v pondělí na přírodopis, tak v úterý na dějepis. :-)

Aj  3.4.   HW  WB  56/2,3 (P. Králová)

Ve dnech 15. a 16.4. se konají konzultační schůzky pro rodiče. Termín schůzky si zarezervujte (asi týden předem) u příslušného učitele přes web. stránky naší školy. Děkuji P. Králová

V týdnu od 8.4. do 12.4. se účastním školení v Praze. Nebudu tedy k dispozici. Díky za pochopení P. Králová

5.4. Konec výuky 12.35 h (zápis do 1. třídy)

 

Březen

 

29.3. Konec výuky 12.35 h (odpadá chemie z důvodu nemoci vyučující)

AJ - 25. 3. prac. sešit str.56 cv. 2; dobrovolný dú (přinést ve středu, může být kladně ohodnocen)-  56/3 (Jarkulišová)

Aj   22.3.  HW  WB  55/3 (P. Králová)

Ve středu 27.3. se koná projektový den Děti učí za učitele. Konec výuky 12.35 h. Prosím podpis v ŽK. P. Králová

AJ - v pondělí 25. 3. test - should/shouldn´t  (Jarkulišová)

AJ - v pátek 22. 3. test - slovíčka 6A (Jarkulišová)

AJ    21.3.  Vzhledem k tomu, že v krátké době dokončíme učebnici Project English 3 a začneme pracovat s učebnicí Project English 4, bude potřeba zakoupit příslušný pracovní sešit. Pro děti jsme PS již objednali a cena činí 240,- Kč (došlo ke zdražení všech produktů Oxford). PS budou mít děti k výuce i v deváté třídě. (Obě skupiny)

20.3. RJ v pátek 29.3. prověrka z mluvnice, žáci se podívají na 3 vičení v PS na straně 38 + přehled mluvnice v PS nebo učebnici. Jedno ze cvičení bude předmětem prověřování.

Aj 20.3.  HW WB  54/ 2  - v pátek testík - Problems (P. Králová)

Ve středu 6. 3. proběhne výuka 1. hodinu, 2. hodina bude třídnická, poté odchod do Metropolu na anglické představení Jack and Joe - 70,- Kč. Minimálně 1 jízdenku MHD s sebou. Vracíme se na posl. hodinu - chemii. P. Králová

Ve čtvrtek 7.3. preventivní program ACETu "Pornografie a kult těla" (cca 35,- Kč dle počtu zúčastněných) - koná se ve škole v 10.00-11.40 h.

4.3.  M  PS  107/5

3. 3. Dějepis - v pondělí budete mít suplovanou hodinu. Dostanete zadání s otázkami, u kterých bych byl rád, abyste si je během ní vypracovali. Z těchto otázek v rámci průmyslové revoluce, ale i Napoleonských válek (které jsme probírali předtím), si ve čtvrtek (7. 3.) napíšeme opakování. Prakticky znáte všechny věci, na které se mohu ptát (což je super, nebo ne?). Naložte s nimi dle uvážení. :)

RJ - projekt podle zadání -  A4 rusky Moje rodina, na 18.3.

Únor

AJ - v pondělí 4.3. - UNIT 5 TEST - obě skupiny 

AJ - ve středu 27.2. - kontrola dú - prac.sešit 49/5 + napsaná slovíčka 5D; v pátek 1.3. test - poslední skupina nepravidelných sloves (Jarkulišová) 

V pátek 22.2. Divadelní představení "Sluha dvou pánů". PROBĚHNE POUZE PRVNÍ VYUČOVACÍ HODINA - MATEMATIKA. Prosím o vhodný oděv a jízdenku(y) MHD. Konec klasicky 13.30. Děkuji P. Králová

Aj v pondělí test Present perfect (P. Králová)

AJ - na 25. 2. prac.sešit str.50 cv.1,2 (Jarkulišová)

AJ - ve středu 20. 2. test - irregular verbs - dalších 15 (Jarkulišová)

Zájezd do Wroclavi proběhne ve středu 15.5.2019, peníze budu vybírat v druhé polovině dubna. PhDr. Lenka Crhová

Aj  13.2.   4. čtvrtina tabulky irregular verbs  (P. Králová) - pátek testík

AJ - v pátek 15. 2. test - present perfect (Jarkulišová)

11.2. Kino Metropol "Írán - zahalená krása"   60,- Kč,   výuka první dvě vyuč. hodiny - M , D, ve třetí hodině přesun do kina (min. 1 jízdenka MHD), konec 13.30.

Aj 8.2.  HW - WB vocab. Making people aware (P. Králová)

Aj  6.2.   3. čtvrtina tabulky irregular verbs  (P. Králová) - pátek testík

AJ - v pátek 8. 2. test - dalších 15 sloves (Jarkulišová)

 3. 2. Dějepis - v pondělí si napíšeme opakování z toho, na čem jsme se domlouvali (tedy z Velké francouzské revoluce). :)

Leden

Aj  AJ - na pondělí 4. 2.  naučit dalších 15 nepravidelných sloves; na středu 30. 1. dokončit cvičení (kromě cv.6) v prac.sešitě str. 44+45 (Jarkulišová)

Aj  25.1.   2. čtvrtina tabulky irregular verbs  (P. Králová)

AJ - na pondělí 28. 1. naučit prvních 15 nepravidelných sloves (prac. sešit str. 79) - znát i český překlad. (Jarkulišová)

Aj   na pátek 25.1. naučit 1. čtvrtinu tabulky irregular verbs (test) + cvičení na present perfect na pracovním listu (P. Králová)

22.2.  Jdeme do Moravského divadla  v 10.00 h -"Sluha dvou pánů"  140,- Kč (prosím dohlédnout na oblečení Vašich dětí v tento den :-) ) 

11.2. Kino Metropol "Írán - zahalená krása"   60,- Kč

18.1. M - PS díl 3. str. 185. Termín odevzdání: pondělí 21. 1. 2019

Dne 10.1. konec výuky 12.35 h (podpis v ŽK !)

16.1.  Aj - Unit Test (obě skupiny) - odevzdat školní sešit ke kontrole

Vo - na pátek 11.1. "Bez čeho se neobejdu" (materiál nebo již hotový poster)

VZ - ve čtvrtek 10.1. test - kapitola "Člověk ve zdraví a nemoci" - vše kromě pojmů (empatie, tolerance,...) a lékařských oborů. Zaj

7.1. M - referát na téma: Thálés z Milétu. Termín odevzdání: Pátek 11. 1. 2019

Aj  7.1.    WB 40 / 2 + sl. zásoby Kids (P. Králová)

AJ - na 7.1. pracovní sešit str. 40 cv. 2. (Jarkulišová)

V novém roce jen samé dobré zprávy (hlavně ty školní :-)    přeje  Mgr. Pavlína Králová (TU)

4. 1. M - PS díl 3. str. 171, 172 cv. A1 - A8. Termín kontroly: Pondělí 7. 1. 2019

Prosinec

20.12. proběhne akce Den s fyzikou na PŘF UPOL. Sraz v 8.00 před školou. S sebou pomůcky, pití a svačinku, 2 lískty na MHD. Kolářová

15. 12. Dějepis - skupiny, které ve čtvrtek neměly zpracované téma, mi jej zašlou na e-mail do konce víkendu ().

14.12. ČJL písemný dú z učebnice 2b/str.26 (klas.)

Listopad

VZ - ve čtvrtek 13.12. test (pojmy, lék. obory). Zaj

10. 12. Dějepis - vzhledem k vašemu katastrofálnímu přístupu prodlužuji deadline miniprojektu do zítra, tj. úterý (11. 12.). Během dneška a zítřka mi všechny skupiny pošlou dané materiály, které tím pádem budeme prezentovat ve čtvrtek. Zadání, co má projekt splňovat, jste dostali minulý týden - řiďte se podle něj.

1. 12. Dějepis - ohledně dějepisné olympiády: je možnost získat malou jedničku, vyplníte-li (klidně za pomocí internetu či jiných zdrojů) zadání na téma "Cesty jako tepny civilizace". Ono zadání máte pod odkazem níže, správné odpovědi pište na kus volného A4 papíru ve formě číslo otázky - správná odpověď (mnohdy to je jen jedno slovo). Příklad: 1. a) xxxxx, b) xxxxx, c) xxxxx atp. Máte na vyplnění dva týdny, tedy do středy 12. listopadu. Úkol je dobrovolný. https://uloz.to/!nFiWsBXoyJuV/deo-2018-19-zadani-sk-pdf

30.11. dokončit opravy všech cvičení v sešitě ML, Lv dú- zadání v sešitě

Aj - 20.11.  WB 36/3 (P. Králová)

Vo - DÚ - Popsat figuru (Co se mi honí v hlavě....)

Aj - 26.11. test - THE with place names (P. Králová), klasifikovaný DÚ  WB 35/6

AJ - v pondělí 26. 11. test - popis cesty - fráze z prac. sešitu str. 36 cv.1 (Jarkulišová)

AJ -  ve středu 21. 11. - test - THE with place names (Jarkulišová)

20.11. ČJL dokončit v sešitě - pád a vzor zadaných podst.jmen

M - 19.11. 2018 PS díl 1. str. 46, 47 cv. A16 - A26. Termín kontroly: pátek 23. 11. 2018

                          PS díl 1. str. 14, 15 cv. A2 - A9. Termín kontroly: pondělí 26. 11. 2018

16.11. ČJL - prosím podepsat diktátový sešit, vráti v pondělí 19.11. Vysoudilová

15.11. ČJL  - literární výchova - test Starověká a středověká literatura - na 22.11.

13.11. ČJL - dú v sešitě na 19.11.

Oznamujeme Vám, že dne 12.11. nebude Mgr. Lukáš Mareček z důvodu pracovní vytíženosti přítomen na konzultačních schůzkách. Náhradní termín je možný po domluvě v konzultačních hodinách (úterý v 15:20-16:05).

6.11. ČJL - dú v PS cv.1a/str.12, z učebnice str.18 - úvodní text, vypsat do sešitu slovní druhy

22.11.  Láska a sexualita - Poradna pro ženy a dívky 15,- Kč

AJ - v pátek 2. 11. UNIT 3 TEST - obě skupiny

7.11. Navštívíme Metropol - Finsko, Laponsko, Norsko, Island  10-11.30  vybíráme 60,- Kč. První hodinu se učíme, 6. hodina - TH

5.11. Láska a přátelství - preventivní program ACET  32,- Kč

5. 11. Dějepis - ve čtvrtek (8. 11.) proběhne krátké zkoušení. V ohrožení jsou především ti, kteří dostali z písemky špatnou známku. Zkoušeným učivem bude to, co bylo v písemce. Vážně se na to podívejte, alespoň půl hoďky - a udělejte mi radost. :-)

Říjen

28. 10. Dějepis - po prázdninách ve čtvrtek (tj. 1. 11.) je naplánována písemka. Opakování bude z učiva: typy monarchií, Anglie a její kolonie, válka o nezávislost v USA plus absolutistická Francie s Ruskem. Nemusíte se ničeho bát, budou tam samé logické věci, ale je potřeba se na to alespoň mrknout. :-) Také si, prosím, doplňte zápisy, ať se zbytečně neučíte moc informací z učebnice. Budu se na stav vašich portfolií po písemce dívat.

26.10.  M - PS díl 1. str. 44, 45 cv. A8 - A15. Termín kontroly: středa 31. 10. 2018

7.11. Navštívíme Metropol - Finsko, Laponsko, Norsko, Island  10-11.30  vybíráme 60,- Kč.

25.10. místo matematiky - třídnická hodina!

Dne 26.10. konec výuky 11.40 - podpis v ŽK již ve čtvrtek!!!- v pátek nemohu provést kontrolu - konference (P. Králová)

22. 10. AJ - pracovní sešit str. 29 cv. 5 (Jarkulišová) 

AJ - na pondělí 22. 10. napsaná slovíčka 3C, v pátek 26. 10. na tyto slovíčka test (Jarkulišová)

Aj   22.10.  HW - WB  32/1,2  (P. Králová)

Dne 22.10. - v pondělí odpadá dívkám tělesná výchova - konec výuky 12.35 h, podpis do ŽK!

Aj  19.10.  HW  slovní zásoba - Culture (P. Králová)

19.10. ČJL - dú písemně, uč. str.13, cv.10

17.10.  Aj - test U3D Kids  (P. Králová), HW  WB 31/2

18.10. 1. hodina dějepis - odjezd tramvají do Metropolu, 6. hodina dle rozvrhu - Vz   P. Králová

17.10. M - PS díl 1. str. 79 cv. A - 4 a, d, e. Termín kontroly: pátek 19. 10. 2018

16.10. M - referát: Pythagoras ze Samu. Termín odevzdání: pátek 19. 10. 2018

AJ - ve středu 17. 10. test - past simple + past continuous (Jarkulišová)

11.10. M - PS díl 1. str. 2, 3 cv. A3 - A10; str. 43 cv. A3 - A7. Termín kontroly: úterý 16. 10. 2018

10. 10.  AJ - na pracovním listě ´Who killed John Ross´ vypracovat cvičení 2+3 (Jarkulišová)

9.10. ČJL dú v sešitě (doplňovačka klas.) + oprava předcházejícího dú

 AJ - v pondělí 8. 10. test - slovíčka 3B. (Jarkulišová)

2.10. ČJL dú v sešitě (doplňovačka)

Září

 3. 10. test - past continuous. Do pátku slovíčka U3B. (Jarkulišová)

26.9. ČJL - sloh, charakteristika literární postavy z libovolné četby (3.10.)

Př - 2. 10. test (savci- hlavní znaky, vývoj, přizpůsobení prostředí). Kác

AJ - 24. 9.  - pracovní sešit 24/2 (E. Jarkulišová)

Aj     24.9.    WB 27/3    (P. Králová)

ČJL PS dokončit str.27

Př - na 25. 9. pracovní list cv. 3-5

V pondělí 24.9. proběhnou třídní schůzky v 16:30 ve třídě 8. B - TU P. Králová

ČJL 18.9. dú v PS str.27/1a, přečíst text str.9 učebnice

13. 9. Dějepis - dobrovolný domácí úkol (ozdobit přední stranu portfolia)

12.9.  RJ  - pracovní sešit - došlo ke změně ceny vydavatelstvím Fraus  na 134,10, faktura bude u mne k nahlédnutí Lenka Crhová

ČJL - dokončit cvičení ve slohovém sešitě 

AJ - do pátku 14. 9. úvodní strana v sešitě. (Jarkulišová)

Dne 11.9. proběhne cvičení v přírodě. Sportovní oblečení dle počasí. 2 lístky na MHD. Pití s sebou - na místě bude možnost zakoupení párku na svačinu. Konec výuky ve 12:00 - podpis v ŽK.

Dne 26. 9. proběhne ve škole přednáška v rámci předmětu AJ - USA West. Vybíráme 40,- Kč.

Ředitel školy vyhlašuje na čtvrtek 27. 9. 2018 den volna.