9.A

ČJL Pololetní písemná práce - zopakovat větné členy a jejich druhy, typy souvětí, graf souvětí, druhy vedlejších vět, mluvnické kategorie slovních druhů, věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent, přístavek, poznat v textu přechodníky, psaní velkých písmen. Mich.

ČJL - PS 53/5. a, b - věty 4, 5, 6, 7. Mich.

AJ - v úterý 14. 5. test - vocabulary 5 B,C

ČJL - větný rozbor jedné věty zapsané do sešitu. Mich.

ČaSP - dne 3. 5. test z učiva Společensky užitečná práce

AJ - v úterý 30. 4. test - passive voice

V úterý 16. 4. 2019 začíná výuka v 10:00.

AJ - ve čtvrtek 28. 2. Unit 4 test

AJ - v úterý 26. 3. test - adjectives with -ed/-ing

VO - 16.3.2019 Vypracovat referát na téma: Právní řád ve společnosti. Termín odevzdání: pátek 22.3.2019

RJ - projekt podle zadání -  A4 rusky památky Petrohradu nebo Moskvy, na 18.3.

ČJL - DP zadána do sešitu - druhy vedl. vět, rozbor věty jednoduché, kategorie sloves. Mich.

AJ - ve čtvrtek 28. 2. test - slovíčka 4B,C

AJ - ve středu 20.2. test - verb + ...ing/infinitiv

Př - v pondělí 11.2. test - horniny vyvřelé. Zaj

AJ - ve čtvrtek 7. 2. test - slovíčka 4A